Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘jämställdhet’

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet.

För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors amp för friheten att vara den man är.

Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter.

Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar – oavsett var man bor. Med utgångspunkten i varje människa och med sikte på ett fritt, rättvist och demokratiskt samhälle vill vi se att kvinnor och män har lika villkor i realiteten; lika rättigheter, samma skyldigheter och möjligheter ska utgöra grunden inom livets alla områden.

Det som engagerade i SLKFs begynnelseår var den ohållbara situationen för medsystrarna i jordbruket. Att arbetet var obetalt samt bristerna i kvinnors

Read Full Post »

1950 skrev Märta Leijon i sin reservation till förmån för att kvinnor skulle få prästvigas: ”Vi äro
dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare…” Centerkvinnorna har samma
utgångspunkt idag, snart 60 år senare. Vi kämpar än idag för ett samhälle där var och en
behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Utgångspunkten tar vi
i allas lika rätt och värde.

Read Full Post »

Idag fick Karin Alfredsson ”Årets brytare” priset av Centerkvinnorna för att hon använder sitt skrivande för att belysa problem och berätta om orättvisor hon sett. är författaren bakom böckerna om Ellen Elg. Karin debuterade med 80 grader från Varmvattnet (Ordfront, 2006), en bok som utspelar sig bland kristna högerspöken i Zambia. För den fick hon Svenska Deckarakademins debutantpris.

Efter det skrev hon Kvinnorna på 10:e våningen och Klockan 21:37 . I augusti släpps den fjärde boken i serien, ”Den sjätte gudinnan” på Damm förlag.

Mer info finner ni på Karin Alfredssons hemsida.

Karin Alfredsson skrev hundratalsartiklar, bland dem fann jag den följande som jag tänkte dela med er.

Byt fokus i våldtäktsfrågan. ( Publicerades i tidningen Svensk Polis nr 10/08 )

Tänk dig ett klassrum. I bänkarna sitter ett 30-tal 14-åriga killar. Vid katedern står en man.
– Hej. Jag heter Micke och jag har kommit för att fråga er en sak.
Pojkarna lyssnar, lagom intresserade.
– Kan ni berätta om de beslut ni tar för att undvika sexuella övergrepp?

Ingen räcker upp handen. Det blir tyst ett tag men sedan börjar grabbarna fnissa. Kul kille, det där. Den enda som inte ler är en tunn pojke med nedslagen blick och den tjocke vid fönstret som vänder sitt rodnande ansikte mot talldungen utanför.
– ”Undvika”!? frustar till sist en finnig ledarhanne på sista raden. Vem vill ”undvika”?

Mannen tar några snabba steg mellan bänkraderna och sätter sig tungt på pojkens bänk, mycket nära hans ansikte. Alla andra vänder sig om.
– Har du någonsin blivit våldtagen, frågar polisen, ganska tyst, men ingen missar en stavelse.
Pojken svarar inte men tittar trotsigt mannen i ögonen.
– Kan du tänka dig hur det skulle vara?

Tystnaden i rummet är massiv. Pojken viker ner blicken i bänklocket. Micke reser sig och går sakta fram till tavlan igen. Han har fortfarande pennan i handen.
”Mer än 50%” skriver han.
– Mer än hälften av alla gymnasielever har varit med om en brottslig sexuell handling, säger han. De allra flesta är tjejer men 5 procent av killarna uppger att de utsatts för någon form av penetrerande sex. Förstår ni var penetrerande sex betyder?

Pojkarna är tysta och ganska bleka, men några nickar.
– Att det är våldtäkt förstår ni nog, fortsätter mannen. Men visste ni att om tjejen sover, eller är aspackad, och ni bara ”passar på”, då kan ni också dömas för våldtäkt? 
Micke vänder sig mot gänget.
– Är det någon av er som vill bli våldtäktsman?

Alla grabbarna skakar intensivt på huvudet. 
– Eftersom ni inte vill det, och det finns en risk att det skulle kunna bli så, vill jag nu att vi ska prata om hur vi kan undvika det. Vad kan just du göra för att aldrig hamna i en sådan situation? 
Tveksamt räcker någon upp handen och Micke börjar skriva på tavlan…

Tänk dig ett annat klassrum, med flickor i bänkarna.
– Hej. Jag heter Gunilla och jag har kommit för att fråga er en sak. Kan ni berätta om de beslut ni tar för att undvika sexuella övergrepp?

Mängder av händer åker upp i luften. Tio minuter senare är tavlan fullklottrad. Trettio minuter senare lämnar flickorna klassrummet, fast beslutna att alltid hålla sig nyktra, införskaffa pepparsprej och ett vasst föremål att klämma fast mellan pekfingret och långfingret, alltid ha ett samtal igång på mobilen, att aldrig lita på en kille sent på kvällen, att stoppa den korta kjolen och urringade blusen längst in i garderoben, att inte vara för uppkäftig, att…

Vilken av ovanstående scener är mest realistisk? Vems ansvar är det att förhindra brott? I all annan brottslighet försöker vi påverka gärningsmännen. När det gäller våldtäkt är det flickornas ansvar att hålla sig undan eller inte ”provocera”. Det är dags att byta fokus.

Read Full Post »

Idag röstar riksdagen om proposition 2009/10:160. Propositionen handlar om en omläggning av försvarsmaktens personalförsörjning och om en samlad svensk veteranpolitik. Förslaget innebär att värnplikten vilandeförklaras i fredstid för att ersättas med frivillig rekrytering, och att såväl rekryteringen som den vilande värnplikten blir könsneutral. Försvarsmaktens ansvar för att utreda och följa upp den som tjänstgjort internationellt förstärks.

Dagens system med allmän mönstring måste dock förändras. Centerpartiet anser att kompetens, lämplighet och intresse ska vara vägledande vid rekryteringen – inte kön. Därför vill vi göra om dagens obligatoriska värnpliktssystem för män till en frivillig militär grundutbildning som ska vara öppen för alla – kvinnor som män.

Eftersom Försvarsmakten konkurrerar på en öppen arbetsmarknad måste myndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, bl.a. läkare. Ett sätt att förbättra situationen kan vara att – såsom i Danmark – ha ett samarbetsavtal med ett stort sjukhus. Ett annat kan vara att avtala med samverkande stats förband i insatsområdet. Försvarsmakten är medveten om frågan och har redan inlett åtgärder för att förbättra situationen. Bl.a. överväger man att i högre grad än hittills anställa läkare i Försvarsmakten.

Den säkerhetspolitiska situationen förändras och vårt försvar utvecklas. Vi har inte längre ett mycket omfattande invasionsförsvar, utan ett aktivt insatsförsvar. Det är ett stort resursslöseri att utbilda människor utan att sedan ta tillvara på deras färdigheter. Det nya systemet kommer öka kvalitén på utbildningen – eftersom den nu konkurrerar med andra val – och kommer dessutom att konstnadseffektivisera försvarsmaktens personalförsörjning. Win-win med andra ord.

Några som dock inte har begripit vad reformen handlar om är Alliansfritt Sverige. I sin notis i ämnet skriver de följande:
”Idag avskaffas värnplikten, skriver Dagens Nyheter, till förmån för anställda soldater. Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.

Privatiseringsivern skördar nya framgångar.


I avsaknaden av sakliga argument, tar Björn Fridén till sitt  intetsägande och löjeväckande vokabulär. Han skrämmer md privatisering trots att försvaret är  fortfarande statligt och kommer så att förbli. sedan vet jag inte (och jag tror inte att någon annan vet ) vad han menar när han skriver ” Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.” Jag hoppas nu att han har haft tid på sig att fundera ut någon innebörd till denna fras. Jag hoppas att i fortsättningen att han tänker först och skriver sedan.  Sedan vet jag inte vad de menar med namnet på sidan ”Alliansfritt”. Menar han att han vill ha SD? För både  sidor (de rödgröna och de borgerliga partierna) har bildat allianser.  Så det enda alliansfria alternativet är faktiskt SD.

——–
I media: SvD, DN

Bloggat om detta: Tolgfors, Nina Larsson

gar: Albin Broman

Read Full Post »

I veckans debatterades prinsessan Madeleines uppbrott från sin otrogna fästman och om huruvida Viktoria vid vigseln ska överlämnas av sin far. Även om Madeleines kärleksliv är ointressant för mig så är själva media täckningen av händelse förtjänas att uppmärksammas. Fortfarande en bit in i 2000-talet ligger fokuset på de två kvinnorna i dramat och inte på den manliga personen som begått gärningen.

Vad gäller Viktorias val av överlämning så tycker jag att hon borde vara stolt över den svenska traditionen som visar. En tradition som visar att kvinnan är myndig att fatta egna beslut och står bredvid sin man av fri vilja. Att överlämnas av sin far är en utländsk tradition, en gammalmodigt symboliska handlingar som  symboliserar hur kvinnans myndighet lämnas över från en man till en annan  där kvinnan är inte fri utan en ägodel som växlar ägare. Vill Viktoria verkligen förstärka installera en sådan tradition?

Men om burkan som är en ren symbol av förtryck accepteras så bör också en återgång till en ålderdomlig och omodern tradition accepteras. Vi ska ha rätt att själv bestämma över vårt liv. Glöm jämställdheten, den är förlegad… eller?

.

Read Full Post »

Idag skriver tidningen Folket att Eskilstuna kommun sköter sig men det finns inget de inte kan bli bättre på. På papper se det så i alla fall. På papper kan man se att det pågår en mängd insatser för att integrera barn och ungdomar.  Jag själv har både barn och ungdomar, känner fler ungdomar än vuxna och umgås med många barnfamiljer. Ingen har märkt att en sådan satsning pågått eller pågår. Varför? Jo, för att kommunen och sossarna tror att de kan driva dessa satsningar utan någon hjälp av målgruppen. Målgruppen har många starka och inflytelserika medlemmar som kan användas för att påverka, skapa samverkan och förbättra kommunikationen.  Men vad vet jag?

En annan sak som man kunde läsa var att Kommunen arbetade aktivt med jämställdhet , men effekterna har uteblivit. Läs och häpna:

Enligt Ekuriren har revisorerna tittat på följande områden.

  • Män anställda av Eskilstuna kommun tjänar runt 1 700 kronor mer än sina kvinnliga kollegor. Men skillnaderna minskar och om 15 till 20 år beräknas lönedifferensen upphöra.
  • Fler män än kvinnor är chefer högre upp i chefshierarkin – det vill säga avdelnings- och förvaltningschefer. De kvinnliga cheferna dominerar dock om man kommer ner på enhetschefsnivå.

Kvinnor ska behöva (enligt artikeln) 15-20 år för att få lika lön för lika arbete . Nej tack , säger jag! Det går på tok för sakta.  Jag vet inte vad som är problemet. Politikerna som styr kommunen säger en sak men själva inte följer det. Sossarna vill kvotera fler kvinnor i styrelser, när den kommun som styrs av de inte har tillräckligt många kvinnliga chefer. Borde de inte först städa framdör sin dörr.  Kan det vara så att det är bra att ha ojämlikhet för då röstar man på sossarna som lovar att utplåna det men för någon  ”konstig” orsak fortgår det för att man ska rösta vid nästa val om samma sak. Löften som aldrig infrias. Höj lönen för kvinnorna punkt slut. Får hennes manliga medarbetare 1700 mer i lön så betyder det att hon också skall få  det. Istället vill sossarna bygga en multiarena. Det är viktigare. Eller hur?

Read Full Post »

RUT är inte den enda skattsubventionerad tjänst. Det som gör rött folk ännu rödare är att det är privata sektorn och inte den offentliga som tillhandahåller tjänsten.

Plötsligt blir RUT en kvinnofälla. Att befria kvinnor från stress och extra arbete.  Många män jobbar som städare. Vad och var är problemet? med samma logik är daghem och förskolor också en kvinnofälla? Vad är skillnaden? Förutom att barnomsorg är kraftigt subventionerad? Höginkomsttagare har råd att betala mer men det socialdemokraterna som införde en maxtaxa. Statistik från Almega visar att de flesta som använder avdraget är normala inkomsttagare. En fjärdedel av de som nyttjar RUT-avdraget har en årsinkomst under 200 000 kronor.

Själv ser jag RUT som en jämställdhetsreform.  Som kvinna jobbar jag utanför och innanför hemmets väggar. Min man hjälper till men det är inte tillräckligt. Han är egen företagare och jobbar minst 10 timmar varje dag. Jag vill inte belasta honom ännu mera. Dessutom vill jag spendera den tid som finns kvar i dygnet på annat än slit och gnäll. Jag har stora drömma, egna företag och 4 barn. Tack vare RUT-avdraget äntligen kan jag ta hjälp hemma med städning och därmed slippa den stress det innebär att komma hem från jobbet till nästa ”jobb”.  Jag vill helst spendera tiden på mina barn eller min relation med min man. RUT-avdrag har underlättat att man nyttjar hushållsnära tjänster som  har  frigjort massor av tid  samtidigt som ansträngningarna på hemma fronten blivit färre.

För första gången på allvar kan kvinnor göra karriär på arbetsmarknaden, driva egna företag och lägga all den tid som krävs för att nå framgång. På lika villkor som männen. Förtjänar inte kvinnor minst lika bra villkor som männen för att kunna utveckla sig själva, växa och förverkliga sina drömmar. Ska kvinnor betyngas med flertaliga arbetsbördor?

Och varför ser man ner på hushållsarbete? Kvinnor har alltid och kommer nog alltid att utföra hushållsarbete för sig eller för andra. Varför har detta arbete ett lägre värde än något annat? För att vi utför det gratis? För att vi skall utföra det gratis?

Det är bara att inse att hushållstjänster är en växande bransch. Enligt Almega kommer varje månad 23 000 nya köpare till. Kvinnor startar generellt sätt färre företag än män men tack vare RUT-avdraget har kvinnor börjat starta fler företag. Siffror visar att kvinnor är överrepresenterade med företag som rör hushållsnära tjänster. Flera fackförbund är dessutom positiva till avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Det borde vara en självklarhet att våga satsa på den snabbt växande tjänstesektorn. Men det rödgröna hotet  skrämmer fler vilket i sin tur hindrar expansion och möjlighet att kunna anställa fler. Det innebär mindre jobb. Är det det de rödgröna är ute för att uppnå har de verkligen lyckats!

Läs rapporten ROT och RUT ger jobb här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/-2010-/ROT-och-RUT-ger-jobb/
Läs Rätt och fel om ROT och RUT här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2010-/Ratt-och-fel-om-ROT-och-RUT/

Läs: Göran Hägglund

Media: E-kuriren, Svd, SR, DN, UNT

Read Full Post »

Older Posts »