Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘våldtäkt’

Idag fick Karin Alfredsson ”Årets brytare” priset av Centerkvinnorna för att hon använder sitt skrivande för att belysa problem och berätta om orättvisor hon sett. är författaren bakom böckerna om Ellen Elg. Karin debuterade med 80 grader från Varmvattnet (Ordfront, 2006), en bok som utspelar sig bland kristna högerspöken i Zambia. För den fick hon Svenska Deckarakademins debutantpris.

Efter det skrev hon Kvinnorna på 10:e våningen och Klockan 21:37 . I augusti släpps den fjärde boken i serien, ”Den sjätte gudinnan” på Damm förlag.

Mer info finner ni på Karin Alfredssons hemsida.

Karin Alfredsson skrev hundratalsartiklar, bland dem fann jag den följande som jag tänkte dela med er.

Byt fokus i våldtäktsfrågan. ( Publicerades i tidningen Svensk Polis nr 10/08 )

Tänk dig ett klassrum. I bänkarna sitter ett 30-tal 14-åriga killar. Vid katedern står en man.
– Hej. Jag heter Micke och jag har kommit för att fråga er en sak.
Pojkarna lyssnar, lagom intresserade.
– Kan ni berätta om de beslut ni tar för att undvika sexuella övergrepp?

Ingen räcker upp handen. Det blir tyst ett tag men sedan börjar grabbarna fnissa. Kul kille, det där. Den enda som inte ler är en tunn pojke med nedslagen blick och den tjocke vid fönstret som vänder sitt rodnande ansikte mot talldungen utanför.
– ”Undvika”!? frustar till sist en finnig ledarhanne på sista raden. Vem vill ”undvika”?

Mannen tar några snabba steg mellan bänkraderna och sätter sig tungt på pojkens bänk, mycket nära hans ansikte. Alla andra vänder sig om.
– Har du någonsin blivit våldtagen, frågar polisen, ganska tyst, men ingen missar en stavelse.
Pojken svarar inte men tittar trotsigt mannen i ögonen.
– Kan du tänka dig hur det skulle vara?

Tystnaden i rummet är massiv. Pojken viker ner blicken i bänklocket. Micke reser sig och går sakta fram till tavlan igen. Han har fortfarande pennan i handen.
”Mer än 50%” skriver han.
– Mer än hälften av alla gymnasielever har varit med om en brottslig sexuell handling, säger han. De allra flesta är tjejer men 5 procent av killarna uppger att de utsatts för någon form av penetrerande sex. Förstår ni var penetrerande sex betyder?

Pojkarna är tysta och ganska bleka, men några nickar.
– Att det är våldtäkt förstår ni nog, fortsätter mannen. Men visste ni att om tjejen sover, eller är aspackad, och ni bara ”passar på”, då kan ni också dömas för våldtäkt? 
Micke vänder sig mot gänget.
– Är det någon av er som vill bli våldtäktsman?

Alla grabbarna skakar intensivt på huvudet. 
– Eftersom ni inte vill det, och det finns en risk att det skulle kunna bli så, vill jag nu att vi ska prata om hur vi kan undvika det. Vad kan just du göra för att aldrig hamna i en sådan situation? 
Tveksamt räcker någon upp handen och Micke börjar skriva på tavlan…

Tänk dig ett annat klassrum, med flickor i bänkarna.
– Hej. Jag heter Gunilla och jag har kommit för att fråga er en sak. Kan ni berätta om de beslut ni tar för att undvika sexuella övergrepp?

Mängder av händer åker upp i luften. Tio minuter senare är tavlan fullklottrad. Trettio minuter senare lämnar flickorna klassrummet, fast beslutna att alltid hålla sig nyktra, införskaffa pepparsprej och ett vasst föremål att klämma fast mellan pekfingret och långfingret, alltid ha ett samtal igång på mobilen, att aldrig lita på en kille sent på kvällen, att stoppa den korta kjolen och urringade blusen längst in i garderoben, att inte vara för uppkäftig, att…

Vilken av ovanstående scener är mest realistisk? Vems ansvar är det att förhindra brott? I all annan brottslighet försöker vi påverka gärningsmännen. När det gäller våldtäkt är det flickornas ansvar att hålla sig undan eller inte ”provocera”. Det är dags att byta fokus.

Read Full Post »

Våld mot kvinnor tar sig olika uttryck. WHO (Världshälsoorganisationen) beskriver kvinnomisshandel eller våld i nära relationer som innefattande: ”fysiskt aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, och olika former av kontrollerande beteende så som att isolera en person från familj och vänner eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp.”

Våldet är alltså mer än den fysiska misshandeln, och handlar oftast om maktutövning. Olika uttryck för våld tar i sin tur olika yttringar. Det kan handla om psykiskt, materiellt, fysiskt, latent och /eller sexuellt våld.

Så varför avslutar man inte relationen? Förutom sociala och ekonomiska faktorer, t. ex. barn och kvinnans ekonomiska beroende av mannen, som är uppenbara har vi känslomässiga banden som har spelat en stor roll men i skymundan. Oftast  finns ett starkt känslomässigt band mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Detta består av många mindre band som flätats samman till en helhet som är svår att bryta.

Sedan har vi den traumatiska bindningen när starka känslomässiga band utvecklas mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller kränker den andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. Det typiska är att den underordnade personen utvecklar positiva känslor och attityder till förövaren. I misshandelsrelationer upprepas oftast övergreppen.Samtidigt varvas de med vänligt och kärleksfullt beteende. Ett manipulativt beteende.  Detta verkar leda till att bandet blir ännu starkare.

Sammanfattningsvis är det sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme, samt att kvinnan upplever en intensiv blandning av kärlek, hat och rädsla. Resultatet av den här bindningen är att kvinnan kan uppleva sig som ”trollbunden” av mannen, vilket leder till att hon kränker och sviker sig själv. Detta beskrivs ofta som det värsta av allt i en misshandelsrelation.

Personer i kvinnans närhet kan spela en mycket viktig roll för hennes uppbrott, men det handlar om att välja rätt tidpunkt. En närstående som griper in vid rätt tillfälle kan ha avgörande betydelse, men det är också viktigt att vara medveten om att ett ingripande ibland kan ha motsatt effekt. Då mannen oftast är den som står kvinnan närmast och då hennes verklighetsuppfattning kan vara präglad av hans, kan kritik av mannen och relationen leda till att hon sluter sig ännu närmare honom (ett slags ”Romeo och Julia-syndrom”). Detta är en upplysning om vad som kan ske, och absolut inte en uppmaning att inte försöka hjälpa personer som befinner sig i en misshandelsrelation.

För att bearbeta ett trauma är det viktigt att sanningen släpps fram och att det som hänt beskrivs med sitt rätta namn (i det här fallet misshandel). Att tala om det som misshandel innebär för kvinnan att hon får ord, med vilka hon kan tala om det som hänt. Vidare kan hon se att hon inte är ensam; andra delar hennes hemska erfarenheter, och hon kan också se att hon inte håller på att bli galen, utan att hennes reaktioner är reaktioner som människan normalt har vid trauman och extrema livssituationer. Slutligen kan hon upptäcka att hon kan förvänta sig att må bättre, då andra kvinnor innan henne gjort det.

Skulden kan finnas kvar långt efter uppbrottet, men genom förståelseprocessen kan kvinnan frigöra sig från sin skuld och bryta även det sista bandet.

Media: E-kuriren

Read Full Post »

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Vad mer behöver man ha gjort för att få strängare straff? Tre år för våldtäkt, narkotikabrott och sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning.

En 42-årig man, åtalad för flera våldtäkter på två kvinnor, som vid gärningstidpunkterna var 14 respektive 16 år och intagna på ett behandlingshem. Den ena av kvinnorna, avled i samband med att rättegången skulle inledas, dömdes till tre års fängelse.

Den 42-åriga mannen erkände att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna och att han hade haft sexuella umgängen med den nu avlidna kvinnan (K). Han förnekade våldtäkt.

Vid tingsrättens huvudförhandling spelades upp sju timmars videoinspelade förhör som hållits med K under förundersökningen. 42-åringens offentlige försvarare var inte närvarande vid något av dessa förhör. Tingsrätten ansåg att K:s berättelse hade ett lägre bevisvärde än vad den skulle ha haft om den hade lämnats inför rätten. Tingsrätten ansåg att den bevisning som hade åberopats inte var tillräcklig för att det skulle anses ställt utom rimlig tvivel att 42-åringen genom våld eller hot om brottslig gärning tvingat K till sexuellt umgänge med honom. Således ogillades åtalet för våldtäkt. Tingsrätten ansåg det emellertid styrkt att K, som var beroende av narkotika, haft en beroendeställning till 42-åringen, som försåg henne med narkotika. Därutöver att 42-åringen hade förmått henne att delta i sexuella umgängen med honom genom att allvarligt missbruka att hon befann sig i en beroendeställning till honom. Mannen dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Tingsrätten fann vidare det styrkt att 42-åringen hade gjort sig skyldig till våldtäkt på den andra kvinnan och till narkotikabrott bestående i att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna. Påföljden bestämdes till tre års fängelse.

En av nämndemännen var skiljaktig och ville bestämma påföljden till fyra års fängelse. Jag håller med.

Read Full Post »

Många blev arga när de läste DN:s artikel ”Övergreppet på mannen borde också bedömas som våldtäkt” publicerat den 13/5-2008.

Det behandlar två olika domar på två intressenta fall. Det ena fallet handlade om en 20-årig man som stack in sina fingrar i den sovande kvinnans slida. Brottet bedömdes som mindre grov våldtäkt av HD till skillnad från Hovrätten som bedömde brottet som sexuellt tvång och dömde mannen till sex månaders fängelse för sexuellt tvång. Hovrätten måste ändra straffet för att passa den nya rubriceringen.

Det andra fallet handlade om en 50-årig man som onanerade för en ung pojke och det brottet rubricerades som våldtäkt av hovrätten och mannen dömdes till ett års fängelse. HD anser dock att brottet var inte lika kränkande som ett påtvingat samlag och därför ändrade rubricering till sexuellt tvång. Även här måste domen ändras för att passa den nya rubriceringen.

Jag tror att domstolen fäste stor vikt att kvinnan utsattes för övergreppen i tryggheten av sin bostad medans övergreppet på mannen tog plats på ett hotellrum.

Det som bekymrar mig är att domstolen framhåller att bestämmelsen om våldtäkt ska reserveras för de mest allvarliga sexuella kränkningarna vilket innebär att åtskilliga kränkningar av den sexuella integriteten inte bör medföra ansvar för våldtäkt. Detta är allvarligt. För det lämnar mycket åt domstolarnas godtycke.

Samtidigt tycker jag att det är bra att Högsta domstolen har blivit bättre på att skriva domar och förklara sitt ståndpunkt.

Read Full Post »