Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘man’

1950 skrev Märta Leijon i sin reservation till förmån för att kvinnor skulle få prästvigas: ”Vi äro
dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare…” Centerkvinnorna har samma
utgångspunkt idag, snart 60 år senare. Vi kämpar än idag för ett samhälle där var och en
behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Utgångspunkten tar vi
i allas lika rätt och värde.

Read Full Post »

Jag tycker att det är förjävligt att vi fortfarande snackar om jämställdhet. Jag vill inte ha en man som säger att han respekterar kvinnor. Kvinnor gör sif en oförtjänst när de klumpar sig som en grupp. Jag vill ha en man som säger att behandla kvinnor som han behandlar män. Med respekt när de förtjänar det och med avsky när de beter sig som djur.

Read Full Post »