Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘frihet’

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet.

För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors amp för friheten att vara den man är.

Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter.

Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar – oavsett var man bor. Med utgångspunkten i varje människa och med sikte på ett fritt, rättvist och demokratiskt samhälle vill vi se att kvinnor och män har lika villkor i realiteten; lika rättigheter, samma skyldigheter och möjligheter ska utgöra grunden inom livets alla områden.

Det som engagerade i SLKFs begynnelseår var den ohållbara situationen för medsystrarna i jordbruket. Att arbetet var obetalt samt bristerna i kvinnors

Read Full Post »

Det är glädjande att det blir en förändring, trots att (S) politiker skyllde på andra. Men nu gör de något och det är det som är viktigast. Även om det är synd att man känner sig tvungen att gå till media innan man blir lyssnad till.

Att man behandlar äldre människor på det här sättet är för mig sannerligen främmande. För mig är äldre människor en stor resurs. Där finns kunskap och erfarenhet, där lagras livets visdom.

Regeringen har föreslagit i en lagrådsremiss en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen, bland annat utökade möjligheter till valfri hemtjänst.

Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.
Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Sverige som världens bästa land att åldras i. Äldre ska mötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv.Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.

Det handlar inte bara om att få bo ihop, utan också att bli respekterad och behandlad med värdighet. Att få bestämma över sitt eget liv och vad man får äta och dricka och göra. Jag , bara för att man äldre har man inte blivit mindre människa. Mänskliga rättigheter gäller oavsett åldern. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges, vilket är mycket positivt.

Det har  föreslagits även en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.

Värdegrunden innebär att äldreomsorgens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.En sådan värdegrund i verksamheten ska tydliggöra olika aspekter såsom integritet i till exempel privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Tydligen har vi kommit till den punkten att vi behöver instifta lagar för att behandlas med respekt. Fy, vi borde skämmas!

Media: E-kuriren, E-kuriren#1, Ekuriren#2,

Read Full Post »

En oerhört modig och stark kvinna, min vän Abir al-Sahlani (C). Abir står på fjärde plats på Stockholms Stads riksdagslista. Abir är en färgstark politiker med stort hjärta och överväldigande engagemang. Abir kom till Sverige som barn från Irak med traumatiska händelser i bagaget. Abir är en överlevare och en kämpe. Om någon vet konsekvenserna av ofrihet och värdet av friheten så är det hon.

Idag skriver Abir på Expressens debattsida  under rubriken “Frihetskampen gör oss i Centern unika” . Vi är många som kämpar för personlig frihet med utgångspunkt i våra egna erfarenheter.Hon klarar varför just hon blev centerpartist, om hennes liv som flykting, om sin far som under tio år satt i Abu Ghraib-fängelset.

“För mig är frågan om att känna att man har makt över sitt liv ständigt aktuell. Det handlar om den verkliga rättvisan, där jag faktiskt får vara mig själv och inte döms på grund av min kulturella, etniska, ekonomiska eller sociala tillhörighet. Rättvisan som låter mig utvecklas till min fulla potential utan de folkhemska taken och murarna. Rättvisan som innebär att jag faktiskt får vara annorlunda och att det inte straffar sig att vara unik, att vara en individ.

För dig som är i Stockholm imorgon, kan du gå förbi Centerpartiet lokaler på Nygatan 4 i Gamla Stan, stiga in och lyssna på Abir när hon berättar om sina erfarenheter från valkampanjen i Irak tidigare i år. Mer info här

Media: Expressen

Bloggat: ElisabethFederlyStinaTörnqvistElkersPeace, Love and CapitalismAnnie

Read Full Post »

Fick ett mejl från Abdirisik Hussein, en representant för Islamistiska förening och en kollega till mig på Lagersbergs demokratiforum i Eskilstuna.  I mejlet skriver han att han kommer att ta upp frågan med Centerpartiet i södermanland och att han tycker att detta är ett populistiskt spel från min sida. Han anklagade mig för att hjälpa SD att förstärka sin position i landet.

För mig är burka/niqab* frågan, en fråga om integration, säkerhet, identifikation, kommunikation och jämställdhet. De olika frågor kan lösas på olika sätt, men ett förbud är den snabbaste och mest effektiva lösningen. Det är jag helt övertygad om. Det här är inget försök att vinna väljare eller på något sätt signalera till SD att jag tycker som dem. För det gör jag inte. Jag delar inte samma människosyn med dem.

Men jag är väldigt seriös när jag säger att ett burka alt. maskeringsförbud kommer att bidra till bättre integration. Jag är inte en förbuds fan. Så jag är inte låst i den frågan men jag kan inte vända ansiktet och låtsas att jag inte berörs av det som händer i samhället.

Jag har hört alla argument mot burkaförbud. Jag har även hört argument för burka. Jag är inte övertygad om att det kommer att lösa sig för kvinnorna. De flesta argument mot burkaförbud förespråkar att vara passiv. Att man inte gör något. Att man står och tittar. Eller rättare sagt att man inte tittar alls. Det betyder att man ska helt och hållet blundar för de  konsekvenser  burkabärandet har för kvinnorna. Inte heller ska vi ställa krav på våra medborgare eller blivande medborgare. Vi förväntas välkomna intoleransen, diskrimineringen och förtryck i liberalismens namn.

Burka är ett symbol för förtryck och att vara emot förtryck är inte detsamma som att förtrycka. Försvarare av burka som till 99, 9 % är män, åberopar grundlagen och demokratin som stöd för kvinnors rätt att välja ”klädesplagg”. De hävdar att burkabärande är en yttring för den egna fria viljan, i samma andetag varnar de för att kvinnor kommer att isoleras i hemmet om de förbjuds att bära denna religiösa plagget. Är bara jag som finner deras argument väldigt motsägelsefulla?

Vissa går så långt att jämföra burkbärande med att vara punkare och använder som stöd yttrandefrihetsrätt – samma rätt som retade muslimer över hela världen när användes som försvar för de kända  karikatyrerna. till de vill jag säga att vara punkare det är två helt olika saker. En punkare kan ta av sig käderna, han kan ändra stil, han kan sluta vara punkare. Det kan inte dessa kvinnor. En punkare gör detta av egen vilja. Det gör inte dessa kvinnor. Om vi förbjuder punkarstilen kommer inte punkare att isoleras. Man är punkare för att man älskar en viss musik stil, uttrycker sitt uppror, eller söker sin identitet. Religiösa skäl (extrema sådana) används för att förtrycka kvinnor och halta deras utveckling och säkra beroende förhållandet.  Man förlorar sin egen identitet.

De som använder demokratiargumentet får mig att börja undra om de vet vad demokrati är. Demokrati är folkstyre, med andra ord majoritets styre. Om vi ska låta demokratin bestämma i det här fallet så blir utfallet ett förbud mot burka. Ta ett råd och håll er till liberalismen istället.

Andra använder stora ord som stigmatisering (brännmärkning), och de menar att själva burka användande ( något synligt och dessutom främmande) inte stigmatiserar men ett icke burka användande (osynligt) gör. För mig är burka inte främmande. Och det är just därför jag tog upp min bakgrund. Jag märkte dock att några stycken tog illa upp och på ett sarkastiskt vis kommenterade med att detta faktum gör inte mig till en expert. men jag har aldrig påstått det. Men jag kan inte låtsas att jag inte vet. Jag har muslimska vänner, muslimer i den stora släkten, har läst koranen, elhadith, böckerna eltarghib o eltarhib. Jag har alltid varit nyfiken, lyhörd och fördomsfri.

Jag tycker att det är viktigt här att inflika, apropå andra länder, att denna debatt pågår även i de muslimska länderna. Den har pågått länge nu med omärkbara framsteg.

Svenska folket har under c:a 100 år med fria val, byggt upp ett väl fungerande demokratiskt samhälle, som harmonerar med de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Sverige och i de flesta västerländska Stater finns en naturligt öppen syn på  umgängesformen med öppna ansikten, som speglar varje människas själ och är en viktig del i kommunikation och i förmedlingen av det  ickeverbala språket.

Dessutom skapar ”burka”-maskering av ansikten en osäkerhet om vilket kön man möter. Därtill kommer svårigheten med identifiering av dessa maskerade människor vid ex. tull-, trafik- och passkontroll  och alla andra tillfällen som en identifikation är behövlig (ex.när man betalar med kort, tenterar, på tågen)och är dessutom helt förkastligt på alla offentliga arbetsplatser och de flesta  privata arbetsplatser.

Men som jag sa förut det här handlar om tre specifika problem. Så blanda inte in religion och rasism. Låt oss hålla oss till sakfrågan, som lyder så här: får man i ett öppet samhälle som Sverige – som siktar mot större öppenhet- gå omkring maskerad.

Om någon har en bättre lösning på problemen varsågod. Jag har öppet sinne och är flexibel. Det som är viktigt för mig är resultatet. Inte hur vi når dit. Men läget just nu är mer eller mindre, antingen vill man undvika frågan (svek) eller vill man skicka tillbaka dem (rasism) . Det är få moderata röster som är sakliga.

Jag vill ta strid för  tjejernas rätt att visa ansikten och för integration i samhället. Jag är fullt medveten att detta är en otacksam uppgift. Men någon måste göra den.

Backar jag? Hell no, jag kan inte blunda för sanningen och låtsas att det inte berör mig. Kommer det att brännmärka mig? Troligtvis men i mitt fall är det självvalt.

Tycker ni att något är oklart får ni gärna ställa frågor. Jag förbehåller mig rätten att publicera kommentarerna.
*för enkelhetensskull använder jag ordet burka, hädanefter

Read Full Post »

Som en individ är jag bärare av rättigheter. Dessa har getts till mig av naturen eller Gud och erkänts av staten. Så jag är fri med ansvar, så långt är vi alla överens.

Det är kanske därför jag inte kan förstå varför jag berövas denna frihet så fort jag blir svårt sjuk. Varför kan jag inte bestämma eller välja över mitt eget livsslut?  Jag förstår resonemanget med att vården är till för att bota och lindra. Men jag vill gärna lägga till att vården är till för att vårda kropp, själ och värdighet. Det är väl självklart att svårt sjuka med svåra smärtor, ångest och endast förnedring tills döden kommer som en befrielse ska erbjudas möjligheten att få en smärtfri, trygg och värdig död.

Läkare och undersköterskor påstår att med rätt medicinering blir de sista timmarna viktiga och värdefulla. För vem? För den lidande? För de anhöriga? För vården?

Men jag håller med att anhöriga ska inte få bestämma själva. Ingen människa ska någonsin ha rätt att ta en annan människas liv. Vi kan börja med att  alla som samtycker till läkarassisterat självmord/aktiv dödshjälp anmäla detta till vården. Det ska finnas register på de som önskar sig det när de har drabbats av en obotlig och smärtsam sjukdom. Patienten ska tänka igenom beslutet och diskutera det med sin läkare som i sin tur ska diskutera det med sina kollegor. Om läkarna anser att patienten har en obotlig sjukdom och att den kan inte få mer vård än den livshållande, så kan man i samråd med patienten förbereda patienten för ett värdigare avslut.

Många kommer att välja bort denna möjlighet och det är deras rättighet. För dessa människor måste vi utveckla den  vården i livets slutskede. Kvaliteten av vården skall inte vara en bidragande orsak  till att fler och fler väljer dödshjälpen.

För mer information se Agenda 19/1

Bloggat: Bluefree, Fredrik Federly

Read Full Post »

Mona Sahlin uttalar sig över allt och lovar saker hit och dit, kors och tvärs. Det är lätt att lova himmel och gröna skogar när man lever i sin egen värld och tror fortfarande är ett socialistiskt parti när man endast pratar om företag och kapital. Det är förunderligt hur partierna ändrar position så lätt. moderaterna blev nya arbetarparti i förra valet och Socialdemokraterna är nya företagarparti i detta val. Är det ett skämt eller? någon, nyp mig!

Problemet med Centerpartiet är inte att vi har bytt ställning utan att vi har aldrig lyckats förmedla vad vi står för. Egentligen är det enkelt och tydligt. Vi står för Frihet, Miljö, och Företagande. Det är väldigt lågt av både Miljöpartiet och Socialdemokraterna att försöka sno våra väljare genom att låtsas att de är frihetliga och företagarvänliga. Även om företagaren är inte alltid en arbetsgivare, men det är just det de menar när de pratar om företagare. Just det att de är arbetsgivare. Så Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker säga är att de är arbetsgivarvänliga. Ni fattar skämtet, eller hur?

Read Full Post »

Centerpartiet är det enda riktiga socialliberala parti. Vi tror på individensfrihet och vi jobbar för att alla oavsett bakgrund skall ha lika möjligheter och tillgång till positiva rättigheter som skall garanteras av staten. Vi har bekämpat alla former av förtryck, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka. Vi accepterar inte diskriminering. Människor är lika mycket värda och alla behövs. Vi gör ingen skillnad mellan städerskan, sopgubben , läraren, läkaren eller domaren. Alla bidrar till att bygga ett bättre samhälle för våra barn .  Alla bidrar till välfärdsbygget. Alla behövs.

Read Full Post »

Är det inte självklart att de äldre ska få själva bestämma hur de vill bo och vad de vill få hjälp med ?
Bara för att man har åldrats och gått i pension skall inte innebära att man blivit omyndig och någon annan skall bestämma var eller hur man ska bo. Man har slitit under stora delen av sitt liv för att man ska behålla eller erhålla denna frihet. Ingen har rätt att ta ifrån dem det. Det är endast den egna situationen som kan begränsa individens fria val.

Read Full Post »