Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘integrationspolitik’ Category

Utgångspunkten om allas lika rätt och värde är en liberal grundpelare som historiskt varit avgörande i kvinnorörelsen. Mary Wollstonecraft krävde tidigt lika rättigheter för båda könen och formuleringarna är aktuella än idag. 1792 skrev hon i sin bok ”Till försvar för kvinnans rättigheter:

”Jag uppskattar mannen som kamrat, men antingen hans härskarstav är rättmätig eller lånad, känns jag inte vid den, om inte den enskilda individens förnuft kräver min vördnad; och även i det fallet är det förnuftet jag underkastar mig och inte mannen.”

John Stuart Mill, socialliberalismens fader, krävde 1869 lika rättigheter för båda könen. Han hävdade att kvinnor orättfärdigt var en förslavad klass underställd män. Mill krävde också rösträtt för kvinnor till det brittiska parlamentet vilket blev startskottet för rösträttsrörelsen och den tidiga kvinnorörelsen.

Read Full Post »

1950 skrev Märta Leijon i sin reservation till förmån för att kvinnor skulle få prästvigas: ”Vi äro
dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare…” Centerkvinnorna har samma
utgångspunkt idag, snart 60 år senare. Vi kämpar än idag för ett samhälle där var och en
behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Utgångspunkten tar vi
i allas lika rätt och värde.

Read Full Post »

Hemkommen från Stockholm där jag tillbringade två underbara dagar tillsammans med centerkvinnor från hela landet skriver jag ner några rader för att dela med mig av den lärorika erfarenheten.

Vi började första dagen med Maud Olofsson, årets bråkigaste kvinna enligt tidningen Passion for Business, som talade om kvinnors ledarskap, makt och företagande.

Efter energikicken firade vi Centerkvinnorna som fyllde 80 år.

550343_10151535221819098_545030667_n

Vi fortsatte dagen med att lära oss om gender budgeting och vikten av könsuppdelad statistik när man tar politiska beslut om fördelning av resurser.  Vi fick också besök av Sofia Falk som är en av initiativtagarna till projektet Battle of the numbers har fått  ett antal storföretag att tänka nytt, för få fler kvinnor till operativa chefspositioner och därmed skapa morgondagens företag.

Vi avslutade fredagen med middag och mingel. Jag kan avslöja att vi hade jätteku och jag lärde känna många trevliga och duktiga kvinnor.

På lördagen (andra dagen) fick vi lyssna till Edna Eriksson, som pratade om mångfald och likabehandling och medienätverket. Efter Edna fick vi lära oss om att personer med makt skildras olika i medierna beroende på deras kön.

Uppmaning: gå in på  genusfotografen.se och läs mer om hur media skildrar män och kvinnor olika

gå in på tedxsodravagen.se och lyssna till flertal föreläsare prata om mångfald och jämställdhet

Read Full Post »

Regeringen satsar i år en miljard mer på komvux och yrkeshögskola än socialdemokraterna gjorde 2006. Regeringen satsar mer på yrkesvux och yrkeshögskolan samt på lärlingsutbildningar.

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) för att motverka brist på yrkesutbildade personer.Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Samhället fungerar inte om alla är akademiker och alla vill eller kan inte bli akademiker. Vi behöver alla yrkesgrupper. Vi måste satsa på yrkesutbildningar. Under 20 års tid har yrkesutbildningarna prioriterats ner, det är bara det teoretiska och akademiska som har haft prioritet på gymnasiet.

Även lärlingsutbildningarna är en fantastisk insats.  Många yrken har länge hotats av att försvinna för att ”återväxten” varit för dålig då ungdomar rent praktiskt inte haft möjlighet att lära sig dessa yrken. Många gamla handtverk kan man helt enkelt inte lära sig genom att enbart sitta på skolbänken. De kunskaper och den kompetens man behöver i dessa yrken måste man förvärva på plats från erfarna hantverkare.

Det är värt att nämna att det  har aldrig någonsin gått så många på högskolan som i år. Det är  20 500 fler som läser på högskolan 2008/2009 än år 2006/2007.  Det har stadigt ökat .

Read Full Post »

maud15 by centerbilder

I helgen ägde Centerpartiets kommundagar 2010 rum på Gothia Towers/Svenska Mässan i Göteborg. Maud Olofsson intervjuades i Sveriges Radio P1 av Tomas Ramberg om den ekonomiska krisen, pensionerna, konjunkturen och Saab affären.

” Sverige är ett litet exportberoende land och vår ekonomi påverkas starkt av vad som händer globalt.”

”Pensionerna följer den ekonomiska tillväxten därför gynnar det pensionärerna ju fler som jobbar.”

Centerpartiet vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Read Full Post »

DN:s debattartikel idag är en glad nyhet.Årtionden av passiviserande bidragspolitik och politisk handlingsförlamning har satt djupa, kanhända irreparabla spår i samhället. Alliansregeringen initiativetagande i integrationspolitiken är ett välkommet första steg, men i sig saknar något värde. Politiker lhar i åratal tagit initiative i diverse frågor utan att någon verklig förändring/förbättring har skett i frågorna. Många av de utlovade åtgärderna är sedan länge eftersökta. Dagens enorma problem är i desparat behov av reell politisk handlingskraft och briljanta/effektiva insatser.

Jag hoppas bara att alliansregeringen inte låter vänsteroppositionens ständig och ogrundad kritik påverka dem negativt. Jag litar på att de står på sig och ta de behövliga åtgärder för att stärka vårt samhället. Invandrare som bor i Sverige är en del av detta samhälle, en viktig del. Jag är stolt medlem av vårt mångkulturella samhället. Jag förstår att invandringen kan innebära en påfrestning för vårt lilla samhälle men den kan också tillföra oerhört mycket och den behövs. Dessutom finns det så mycket outnyttjade resurser som är osynbar så länge vi har rasismglasögon som Oscar Fredricsson skriver om i sin blogg.

Read Full Post »