Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sociala frågor, vård och omsorg’ Category

Miljöminister Andreas Carlgren (C) vill förbjuda ämnet bisfenol A i nappflaskor. Man upphör ju aldrig att förundras över de gifter som finns i saker som måste vara giftfria. Jag tycker det är mycket oroande och ser en uppenbar risk att svenska barnfamiljer verkligen har skäl att oroa sig över det. Bra att miljöministern reagerar på detta och agerar snabbare än EU.

EU:s livsmedelsmyndighet (Efsa) ska under maj presentera en riskanalys av bisfenol A. Om Efsa inte tillräckligt snabbt rekommenderar ett förbud anser Carlgren att Sverige bör gå före.

”Det finns mycket goda skäl att antal att det är hormonstörande och då talar försiktighetsprincipen för att ta det här steget, menar Carlgren. Skulle det vara så att Efsa inte föreslår ett tillräckligt snabbt förbud så kommer jag i princip omedelbart att ge uppdra till berörda svenska myndigheter med Kemikalieinspektionen i spetsen att ta fram ett förslag till nationellt förbud av bisfenol A i nappflaskor, förklarar han.”

Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek ställde redan i förra veckan en fråga till EU-kommissionen om detta.

Mer finns att läsa på Centerpartiets hemsida

Bloggar: Mattias Larsson

Read Full Post »

Äldreparet Kojefors har på senaste tiden fått stor uppmärksahet i lokal och riksmedia. Anledningen till det är att de inte får bo ihop på ett ålderdomshem. I 63 år har paret kojefors varit gifta. Men den S-ledda kommunen, Eskilsuna,  säger nej. Makan Gunnel, 84 år, har blivit så sjuk att hennes 94-årige make, Arne, inte längre kan eller orkar ta hand om henne i hemmet.

Kommunalrådet Jimmy Jansson vill knipa poäng på att ” kommunens handläggare har nu fastslagit att  de [paret Kojefors] båda har tillräckliga behov för ett boende”. Facebookgruppen har således avvecklats.

Det är tråkigt att tjänstemän hotas och kränks via e-post eller telefon, trots att de följer rikslagar och  kommunens föreskrifter. Det stämmer att kommunen kan inte lägga sig i det enskilda ärendet men de kan revideras reglerna och lösa problemen till nästa gång. Något de fortfarande har inte gjort. Utan väljer istället att skylla ifrån sig.

Samtidigt måste man lösa paret Kojefors problem för att de inte kan vänta på en . ”En optimal lösning”  för paret blev att sjukförklara maken. Självklart ska man hitta en lösning. Men  lösningen kom till att befästa kommunens ursprungliga ståndpunkt. Jimmy Jansson menar att något annat skulle rubba likhetsprincipen. Han vill väcka vår medkänsla genom att spela på rättviseargumenten ”Samtidigt står andra äldre personer före i kö för att på grund av liknande behov få ett boende. Vi tycker att principen om att boenden erbjuds i den ordning behov uppstår ska gälla. Det är i sig en rättvisefråga att var och som bedöms ha behov av boende får det utifrån behov och turordning och inte utifrån att politiken går in och prioriterar eller att media styr vem som ska få stå först i kön”.

Men media har styrt. Och politikens roll är att förändra. Vad har vi annars politiker för?  I det här fallet har politikerna dessutom ingripit i det enskilda fallet vilket de enligt lagen inte får göra. Men vad lagen säger och vad är rätt är två helt olika saker. Om någon borde veta så är det jag. Det är en av anledningarna till att jag blivit politiker. Jag är trött på att praktisera lagar som är förelegade, diskriminerande och obegripliga. Jag vill vara med och påverka. Jag vill att alla prioriterar människan, inte reglerna. Följer du min blogg så kommer du i fortsättningen läsa mer om vad jag vill att samhället ska prioritera.

Jag ogillar dessutom de rödgrönas rättviseargument. Jag återkommer till det i ett framtida inlägg.

Jimmy skriver att frågan har fått stora porportiner. Om det gällt hans egna föräldrar hade han tyckt likaledes då eller?

Ytterst handlar det om en ekonomisk fråga och för att få komma till ett särskilt boende krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Snittkostnaden per plats ligger på över en halv miljon kronor. Det man glömmer oftast i de ekonomiska kalkylerna är nyttan och den positiva påverkan som ett parboende har. Kommuner som tillämpar ”parboendegaranti” märker en ökad livskvalité hos åldringarna. Dessutom tycker dessa kommuner att boendeformen inte har  medfört ökade kostnader, vilket är en farhåga hos flera av de kommuner som i dag väljer att inte erbjuda gemensamt boende för äldre par. Av landets 290 kommuner har 213 valt att delta i undersökningen. Av dem uppger 44 kommuner att de alltid erbjuder möjligheten till parboende. Antalet kommuner som ”till en viss del”  erbjuder möjligheten till parboende är större

Par ska –  oavsett hur lång tid de har bott ihop – ska fortsätta eller börja bo ihop även endast den ena är i behov av vård eller måste  flytta till en äldreomsorg. Man kan inte omyndigförklara äldre. Mer självbestämmanderätt åt människor i alla åldrar.

Om det verkligen är självklart att paret Kojefors skall bo ihop så förstår jag inte hur kan samtidigt tycka att det är helt i sin rätta gång att de väntar över två månader för att få bo ihop. Det ska inte självklarheter ta. Han skriver att politiken ska inte lägga sig i det enskilda fallet vilket är helt rätt och sedan skriver han att politiken pressade tjänstemännen för att lösa frågan.

Jimmy skriver att  S- politiker stödjer sig på lagstiftningen och gör allt vad de kan för att skapa förutsättningar utifrån den. Jag fann inget i hans inlägg som inger hopp  om att den socialdemokratisk ledda majoriteten kommer att göra något för att även andra par i framtiden får bo ihop om de själv vill.

Jimmy kritiserar Göran Hägglund för att lägga sig i kommunens angelägenheter. Han skriver  att Göran Hägglund ”struntar i vad de egna beslutade lagarna säger om hur kommunerna ska hantera frågor av detta slag.”  Det stämmer Jimmy, det är kommunen som skall hantera dess frågor. Så varför skriver du sedan att du gärna ha sett att Göran Hägglund stiftar en lag som reglerar dess frågor. du tror inte att han kommer att göra det , men om han gör det så välkomnar du det och ”gladeligen kommer att följa” (något jag starkt betvivlar). Men var det inte så att Göran/staten inte ska lägga sig i och att frågor av detta slag är vår/kommunens angelägenhet. Kan någon förklara det för mig? Jag begriper inte sådana utspel.

Vad menar han med ”Vi stödjer oss på lagstiftningen och gör allt vad vi kan för att skapa förutsättningar utifrån den”.  Är det därför kommunen plötsligt fann att maken också har vårdbehov? Ska vi göra samma sak med alla i deras situation? Hade han haft vårbehov från början så hade det inte funnits något problem. Men problemet skapades när maken visade sig vara frisk och inte i behov av vård. Två månader senare är har han vårdbehov. Antingen fabricerar ni vårdbehovet eller så har sättet ni hanterade hans ärende gjorde honom sjuk.

Jimmy skriver att partiets  besked är att paret Kojefors kommer att få bo ihop.  Enligt honom har paret nu sagt ja till att stå i kö för var sin lägenhet i samma hus och nej till att bo tillsammans i samma lägenhet i ett demensboende. Jimmy hävdar att  kommunen handlagt ärendet snabbt och att paret Kojefors kommer att få bo ihop på det sätt som de nu också själva tackat ja till. Jag tolkar det som att de inte får bo på det sätt de vill. Att bo i var sin lägenhet är inte att bo ihop, Jimmy.

Jag förstår att paret är trötta nu och av de två förslag som de fick från kommunen var de tvungna att välja den som gör minst ont. Jag är glad för deras skull om det är de fått det de vill. Paret Kojefors ärende är kanske avslutad nu, men problemet är inte löst ännu.

Jag avslutar med Alex Voronovs ord.

Rätten att få fortsätta bo ihop med sin maka eller make borde vara självklar. Det är inte en fråga om tycke och smak, organisation eller resursbrist utan om ren anständighet. Krävs det lagstiftning för att kommunen ska ge de boende på ett äldreboende tillräckligt med mat? Nej, ingen skulle komma på tanken att sätta de äldre på svältkost bara för att socialtjänstlagen inte säger exakt hur många gram mat de boende är garanterade.

Tyvärr ser det ut som att en del kommuner resonerar just så i frågan om sammanboende och därför är förmodligen en lagstiftning av nöden. De kommuner som redan inser att det är omänskligt att tvinga isär äldre gifta par påverkas inte. Men uppenbarligen finns det kommuner som behöver riksdagens hjälp för att agera anständigt.”

Media: Ab, E-kuriren, Ekuriren#2, Folket, Folket #2, Svt, SR
Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

Read Full Post »

SVT berättar hur Eskilstuna säger nej till att Arne, 94, ska bo med sin fru. Se inslaget nedan.

Jag kräver att politikerna och tjänstemännen i Eskilstuna löser det. Jag hoppas att sossarna i Eskilstuna tar ut sina huvud ur sanden och sluta med deras anklagelser och bortförklaranden och agera för att lösa situation redan för Arne och Gunnel.

Detta är primärt en fråga för kommunerna, men när kommunerna inte alltid tar sitt ansvar bör man överväga lagstiftning med en parboendegaranti.Idag presenterar Barbro Westerholm en rapport som visar att det bara är 44 kommuner i Sverige som garanterar att äldre par kan fortsätta leva tillsammans då ene maken är i behov av ett äldreboende.

Allt tyder på att erfarenheterna från de kommuner som låter äldre par flytta gemensamt till äldreboende är goda. Det handlar inte om många par per kommun och medför därför endast marginella kostnader eller besvär för kommunen att ordna. Men för det enskilda paret handlar det om livskvaliteten och tryggheten under de sista åren i livet.

I våra

Alliansregeringen har avsatt en halv miljard kronor om året i investeringsstöd för fler äldreboenden och trygghetsboenden för äldre. Dessa pengar kan bidra till mångfald och flexibilitet i boendet för äldre. Vi anser det som angeläget att varje kommun inventerar vilka lägenheter i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov och önskemål.

Antingen menar vi allvar med självbestämmanderätt för alla eller så är det bara tomma ord.

Läs mitt tidigare inlägg om valfrihet och bestämmanderätt i äldreomsorgen

Read Full Post »

Gud vad trött jag blir av stelbenta byråkratregler. Den här gången hindrar de äldre par  från att fortsätta leva tillsammans, när den ena av makarna behöver komma till ett äldreboende. Både makarna Arne och Gunnel  Kojefors och  makarna Sune och Alice Gunnlev får inte fortsätta sitt liv tillsammans, med mindre än att de flyttar långt från hemorten. . Det är naturligtvis inte värdigt. Och det är hög tid att ändra på detta.

Äldre är stora tillgångar i vårt samhälle. De måste behandlas med värdighet och vördnad. Vårt samhälle måste  vara behjälpligt och anpassat för de äldre.

Med ett långt och verksamt liv bakom sig borde äldre personer ses som viktiga resurser i samhället – som stöd och förebilder i släkten och i lokalsamhället. Men det är inte så idag. Tyvärr. I Sverige präglas åldrandet i Sverige ofta av nedsättande attityder och minskande inflytande över sitt eget liv. Centerpartiet vill istället öka de äldres självbestämmande och, där så är nödvändigt, de anhörigas inflytande. Äldre måste också betraktas som myndiga medborgare med möjlighet att påverka och välja sin omsorg efter egna behov och önskemål.

Valfrihet för äldre måste finnas såväl i arbetslivet som i boendet. Utgångspunkten är ökad makt över det egna livet. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Äldre människor ska kunna bo och få individuellt anpassad service till en överkomlig kostnad.

Äldre människor måste få rätt att själva forma sina liv. Det är nödvändigt att vi lyfter frågor om äldres livskvalitet. Äldreomsorg kan inte bara handla om en trygg omvårdnad för sjukliga äldre. Det måste också finnas utrymme för att fortsätta leva sitt liv med egna vanor, efter egna önskemål och med sin älskling.

Alliansen har tidigare uppmärksammat den här bristen och vi kommer naturligtvis att arbeta för att en värdighetsgaranti ska införas.

Media:DN, Ab, Ab#1, Ab#2,Ab#3

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Read Full Post »

Äntligen kommer vård för papperslösa att bli verklighet. Det ligger mycket arbete bakom beslutet att ta upp frågan till utredning. Centerpartister har varit aktiva och engagerat sig mycket hårt för denna fråga. Enligt SR har regeringen idag beslutat att utreda frågan. Den här utredningen handlar dock inte om att får till en lag utan om att utforma en bra lag, enligt socialminister Göran Hägglund som ha tack för att drivit igenom detta!

Men detta hade inte varit möjligt utan ett mödosamt arbete från Centerpartister som har lobbat inom och mot de andra Allianspartier. Tack och Grattis till oss alla. Vi får nu se till att lagen utformas på  ett bra sätt.

Äntligen kommer vårdpersonalen ägna sig åt att tillgodose patientens behov utan att behöva ägna någon tid åt att bedöma om patienten har rätt till vård eller inte.

Bloggat: Gustav Andersson, Stina BengtssonMagnus Andersson, Per Ankersjö, Elias Giertz,   Helen Törnqvist,  Kenneth Johansson
Andra intressanta bloggar om: ,

Read Full Post »

Jag blir väldigt upprörd när jag läser om den fortgående vanvården i äldreomsorgen.  Svenska Dagbladet genomför just nu en granskning av äldrevården. En sådan granskning bör göras av en tillsynmyndighet som med jämna mellanrum  granskar, utvärderar och betygsätter både offentliga och privata företag inom äldrevården.

Jag kommer från en kultur som värdesätter sina äldre. Äldre förtjänar respekt och värdighet.  Äldres mänskliga rättigheter skall skyddas, försvaras och respekteras.

Det som har hänt är inte bara ett felaktigt agerande som Jonas Morian, presschef på Attendo Care, beskriver det i SvD. Det är ett omänskligt agerande. Egentligen borde det vara brottsligt att behandla en annan människa på detta och sätt. Sådana händelser inom vården borde polisanmälas i stället för Lex Sarah anmälas eller anmälas till HSAN. I dagens samhälle behandlas äldre  ovärdigt. De hanteras och förvaras som gamla trasor. Sjukt och inhumant. Jag vill se hårdare tag. Dessutom vill jag ha höga krav som ställs på personalen som också skall få kvalificerad utbildning och inte bara uppmuntras anmäla brister utan även vara skyldig att göra det.

På frågan om vad de tänker gör för att något liknande inte ska inträffa igen svarar Jonas att :

”Vi har ett väldigt noggrant värderingsarbete. ……Men samtidigt är det ju så att hur mycket man än pratar om det här så kommer det att finnas situationer då personer brister, det är tyvärr så.

Personer som inte passar i det yrket skall inte jobba med det. Det är först när man tar detta väldigt allvarligt och när personalen som ”brister”  får ta konsekvensen för sina handlingar. Central för en väl fungerande äldreomsorg är attityden hos personalen. Det finns en utbredd nonchalans mot brukaren (vårdtagaren) och dess behov. Det är vårdtagaren som är kunden och om dess behov inte tillfredställs då ska man kunna stämma företaget för kontraktsbrott. När konsekvensen av ett sådant handlande blir kännbar för personalen och företaget kommer sådant att inte råka hända igen.

Bloggar: Gullbergiana, Nora4you, Lizzies

Read Full Post »

Sverige är ett bra land att åldras i. Fler och fler åldras med behållen hälsa. Många äldre har resurser och möjligheter till personlig utveckling, resor och samhällsengagemang. Allt fler forsätter att vara yrkesaktiva även efter uppnådd pensionsålder.

Men det ser inte likadant för alla. Många har det bra ställt men ännu fler har det kärvt och tvingas leva under mycket knappa förhållanden. Omkring 800 000 pensionärer lever endast på garanti pension varav 80% är kvinnor. Det är kvinnor som har arbetat i hemmet eller i familjeföretag.

Men det handlar inte bara om ekonomin utan även den dåliga kvaliteten på äldreomsorgen och äldreboende. Att bli äldre är lika individuellt som att leva i stort. De äldre är lika mycket individer som yngre. De har individuella önskemål och behov. Äldreomorgen och äldreboende skall återspegla detta. Politiken i stort skall avspegla detta. Pensionärer har dock, trots utfästa löften och vacker retorik, inte sett sin egen ekonomisk och levnads situation förbättras.

Det måste satsas stora resurser på pensionärer som inte har det gott ställt, vill eller orkar inte arbeta extra och utnyttja jobbskatteavdraget för att dryga sin kassa. Nu när Alliansen politik leder och fotsätter att leda till en ökning av sysselsättningen (bortsett från den ekonomiska krisen) i landet kommer den ökade välfärden som det i sin tur leder till att komma pensionärerna tillgodo.

Read Full Post »

Är det inte självklart att de äldre ska få själva bestämma hur de vill bo och vad de vill få hjälp med ?
Bara för att man har åldrats och gått i pension skall inte innebära att man blivit omyndig och någon annan skall bestämma var eller hur man ska bo. Man har slitit under stora delen av sitt liv för att man ska behålla eller erhålla denna frihet. Ingen har rätt att ta ifrån dem det. Det är endast den egna situationen som kan begränsa individens fria val.

Read Full Post »

Familjen ska få bestämmma vilken typ av barnomsorg de vill ha (C)
Frihet har alltid varit vår ledstjärna. Individens frihet, liberalismen är vår vägvisare, vår kompass.
Barn och föräldrar måste få välja det alternativ som passar dem bäst. De har att välja mellan verksamheter  som sker i kommunal, kooperativ eller privat regi. Kvaliteten på den kommunala verksamheten blir ännu bättre med konkurrens från de fristående verksamheterna.

Barn och föräldrar måste få välja det alternativ som passar dem bäst vare sig verksamheten sker i kommunal, kooperativ eller privat regi. Kvaliteten på den kommunala verksamheten blir ännu bättre med konkurrens från de fristående verksamheterna.Barn och föräldrar måste få välja det alternativ som passar dem bäst vare sig verksamheten sker i kommunal, kooperativ eller privat regi. Kvaliteten på den kommunala verksamheten blir ännu bättre med konkurrens från de fristående verksamheterna.
Mindre

Read Full Post »