Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rätt’

1950 skrev Märta Leijon i sin reservation till förmån för att kvinnor skulle få prästvigas: ”Vi äro
dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare…” Centerkvinnorna har samma
utgångspunkt idag, snart 60 år senare. Vi kämpar än idag för ett samhälle där var och en
behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Utgångspunkten tar vi
i allas lika rätt och värde.

Read Full Post »

Ett välfärdsland som Sverige ska inte behöva ha hemlösa. För 40 år sedan hade vi ingen hemlöshet, säger Larsson till SVD.

Jag kan inte annat än instämma, och tycker att programmet ”Bostad först” låter både realistiskt och lovande.

Våra barn ska definitivt inte drabbas av hemlöshet! Så jag ser fram emot att alliansen vinner och att Kd ges möjlighet att få bukt med barnvrärkningarn och hemlösheten.

Men samtidigt kan man undra varför detta inte görs redan idag. Varför kan socialtjänst, polis, kronofogde och bostadsbolag inte ha utökat deras samarbete för att lösa frågan på egen hand när de vet att så många barn far illa? Har vi blivit ett land som följer politiska direktiv och lagar till punkt även om vi vet att barn far illa? har vi blivit paralyserade att vi inte kan ta egna initiativ? Givetvis ska ingen behöva bryta mot lag för att hjälpa någon annan (även om folk gör det), men en viss mått av civilkourage  bör det finnas?

Pengar är en annan del av det hela. man brukar räkna på den kortsiktiga kostnaden och då visar den sig ofta vara ganska högt. Det är första när man börjar räkna långsiktigt kan dessa siffror vända och man kan se vilken vinst man ha gjort.

En viktigt del i detta är de mänskliga rättigheterna som stipulerar att barn har rätt till tak över huvuvd. Den största och viktigaste delen i frågan är dock vår medmänsklighet. Var har den tagit vägen ? och varför är sossarna så arga på Maria Larssons (KD) uttalande. Är det så att de är arga att de inte tänkt på det först?

Read Full Post »