Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ROT’

RUT är inte den enda skattsubventionerad tjänst. Det som gör rött folk ännu rödare är att det är privata sektorn och inte den offentliga som tillhandahåller tjänsten.

Plötsligt blir RUT en kvinnofälla. Att befria kvinnor från stress och extra arbete.  Många män jobbar som städare. Vad och var är problemet? med samma logik är daghem och förskolor också en kvinnofälla? Vad är skillnaden? Förutom att barnomsorg är kraftigt subventionerad? Höginkomsttagare har råd att betala mer men det socialdemokraterna som införde en maxtaxa. Statistik från Almega visar att de flesta som använder avdraget är normala inkomsttagare. En fjärdedel av de som nyttjar RUT-avdraget har en årsinkomst under 200 000 kronor.

Själv ser jag RUT som en jämställdhetsreform.  Som kvinna jobbar jag utanför och innanför hemmets väggar. Min man hjälper till men det är inte tillräckligt. Han är egen företagare och jobbar minst 10 timmar varje dag. Jag vill inte belasta honom ännu mera. Dessutom vill jag spendera den tid som finns kvar i dygnet på annat än slit och gnäll. Jag har stora drömma, egna företag och 4 barn. Tack vare RUT-avdraget äntligen kan jag ta hjälp hemma med städning och därmed slippa den stress det innebär att komma hem från jobbet till nästa ”jobb”.  Jag vill helst spendera tiden på mina barn eller min relation med min man. RUT-avdrag har underlättat att man nyttjar hushållsnära tjänster som  har  frigjort massor av tid  samtidigt som ansträngningarna på hemma fronten blivit färre.

För första gången på allvar kan kvinnor göra karriär på arbetsmarknaden, driva egna företag och lägga all den tid som krävs för att nå framgång. På lika villkor som männen. Förtjänar inte kvinnor minst lika bra villkor som männen för att kunna utveckla sig själva, växa och förverkliga sina drömmar. Ska kvinnor betyngas med flertaliga arbetsbördor?

Och varför ser man ner på hushållsarbete? Kvinnor har alltid och kommer nog alltid att utföra hushållsarbete för sig eller för andra. Varför har detta arbete ett lägre värde än något annat? För att vi utför det gratis? För att vi skall utföra det gratis?

Det är bara att inse att hushållstjänster är en växande bransch. Enligt Almega kommer varje månad 23 000 nya köpare till. Kvinnor startar generellt sätt färre företag än män men tack vare RUT-avdraget har kvinnor börjat starta fler företag. Siffror visar att kvinnor är överrepresenterade med företag som rör hushållsnära tjänster. Flera fackförbund är dessutom positiva till avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Det borde vara en självklarhet att våga satsa på den snabbt växande tjänstesektorn. Men det rödgröna hotet  skrämmer fler vilket i sin tur hindrar expansion och möjlighet att kunna anställa fler. Det innebär mindre jobb. Är det det de rödgröna är ute för att uppnå har de verkligen lyckats!

Läs rapporten ROT och RUT ger jobb här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/-2010-/ROT-och-RUT-ger-jobb/
Läs Rätt och fel om ROT och RUT här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2010-/Ratt-och-fel-om-ROT-och-RUT/

Läs: Göran Hägglund

Media: E-kuriren, Svd, SR, DN, UNT

Read Full Post »