Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘värde’

1950 skrev Märta Leijon i sin reservation till förmån för att kvinnor skulle få prästvigas: ”Vi äro
dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare…” Centerkvinnorna har samma
utgångspunkt idag, snart 60 år senare. Vi kämpar än idag för ett samhälle där var och en
behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Utgångspunkten tar vi
i allas lika rätt och värde.

Read Full Post »

Viktigt med vikten

Är det så viktigt med vikten. Det pratas och skrivs så mycket om bantning och den ideala vikten. Vi diskuterar sönder ämnet. Men egentligen är det bara ett sätt att hålla folk i schack. Alla ska passa in i en viss form som någon har bestämt. Men jag bryr mig inte. Oavsett hur mycket man väger eller om man ser annorlunda ut, lång, kort, saknar en fot, har en extra finger, har lite eller mycket hår, alla är vi lika värda. Vi förtjänar att bli hörda och vi gör bäst att lyssna på andra. Vi utvecklas som människor genom att påverka och låta påverkas.

Så för alla som snackar om att Oprah håller inte samma stil som förr, vill jag säga att hon är och förblir en förebild oavsett hur mycket hon väger. Hon får vara arg på sig själv för att hon väger för mycket, men jag är glad att hon är i livet och fortsätter med sitt arbete.

http://nyheter24.se/noje/film_tv/84230-oprah-jag-vger-90-kilo

Read Full Post »

FN fortsätter sin utnämning av kalendersdagarna till internationella dagar. Sist fick jag reda på att 21 mars var den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, och attdagen efter den 22 mars den internationella vattendagen. FN har säkert goda intentioner men folk har slutat uppmärksamma dessa dagar för att de har blivit för många. Tidningar har aldrig varit intresserade. Så vad är vitsen?

 FN:s utnämning av 21 mars till den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är till åminne av den 21 mars 1960 då poliser i Sharpeville, Sydafrika, öppnade eld mot människor som deltog i en fredlig demonstration mot apartheid-lagarna. Dussintals demonstranter dog och många fler skadades i en sk Sharpeville-massakern.

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antogs 1965. Men kampen mot rasismen fortsätter. Frågan om diskriminering är fortfarande väldigt viktig och aktuell för FN. En rapport från 2007 visar att den rasistiska våldet i Europa ökar. Främlingsfientliga partier får allmer inflytande och därmed lättare att sprida sina idéer i ljuset.

Så kanske är det dags för folk att börja uppmärksamma dessa dagar så att vi påminns om vad rasism kan orsaka för elände och misär.

Read Full Post »

”Alla männskor är födda fria och lika i värde och rättigheter” enligt artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I teorin verkar allt enkelt och självklart. I praktiken är det oerhört svårt att implementera.

Det är ännu svårare i länder där folket är övertygade om deras godhet att det gränsar till naivitet. Diskriminering har oftast sin grund i fördomar, bristen på kunskap eller generalisering av en viss erfarenhet/kunskap.

Det är först när vi verkligen förstår att vi är individer, olika och unika som vi kan göra bot med diskriminering.

Read Full Post »