Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Demokrati och statsskick’ Category

Valen till Europaparlamentet hålls i maj vart femte år. I Sverige har svenska medborgare över 18 år rösträtt. Även medborgare i något av EU:s medlemsländer som är över 18 år samt folkbokförda i Sverige får rösta.

En ledamot i Europaparlamentet kan påverka.  Ledamöterna ingår i politiska grupper i Europaparlamentet och driver egna frågor. I parlamentet finns grupper för allt från vänsterpartier till högerpartier. Varje grupp diskuterar EU-förslagen innan de röstar om nya EU-lagar. Ofta röstar de på samma sätt i en politisk grupp, men långt ifrån alltid.

Read Full Post »

EU blir allt mer starkare och besluten som tas på EU-nivå kommer allt närmare. Oavsett vad vi tycker om EU så är unionen här och har funnits i över två decennier.  Därför tycker jag det är viktigt att vi påverkar dess inriktning. Jag tycker att EU-samarbetet är viktigt för att hantera gränsöverskridande frågor som fred, människohandel, brottsbekämpning och miljö.

Men EU kan bidra med mer än så. Tillsammans kan vi ta tillvara drivkraften och kompetensen som finns hos varje människa för att möta de utmaningar som hela världen är tvungen att hantera. Vi behöver stå enade. Vi behöver hjälpa varandra för att det som händer där påverkar oss här. Vi måste arbeta med att främja demokrati, öppenhet och tolerans och att stärka individuella fri- och rättigheter.

Jag drömmer om ett starkt och sammanhållet EU som ser sitt ansvar som en global aktör. Ett EU som agerar ledare i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, konfliktlösning samt verkar för en hållbar fred och frihet som i de internationella klimatförhandlingarna och i samband med Georgienkrisen.  För att öka möjligheterna till ett enat agerande och förstärka och effektivisera EU:s krishanteringsförmåga bör vetorätten inom utrikes- och säkerhetspolitiken därför avskaffas.

Som centerpartist anser jag att det behövs ett smalare men vassare EU.  Eu ska inte lägga sig i de beslut som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma själva.

Jag vill ha ett grönt, företagsamt, innovationsrikt, välmående och mer hållbart Europa. Tillsammans är vi starka. Och ju fler som uppfyller Köpenhamnskriterierna och ansluter sig till våra värdegrunder desto bättre värld vi skapar för våra barn.

Read Full Post »

Drygt 20 år sedan Berlin muren föll och Öst och Väst återförenades. Människor över hela världen har en längtan efter att vara fria. En längtan så stark att ingen mur i världen kunde eller kan stoppa dem. Människor riskerade och riskerar sina liv för att bli fria och få demokrati precis som vi. En demokrati som vi idag många gånger tar för given.

Enligt mig kan vi aldrig kalla oss en demokrati när vi inne i 2000-talet fortfarande har en statshuvud som är vald av Gud, inte av oss Folket. Hur kan vi acceptera att det finns människor som är upphöjda över lagen. Själva grunden för ett rättssamhälle  är att Alla medborgare är lika inför lagen!

Så bestäm har vi demokrati eller har vi inte? Har vi rättssamhälle eller har vi inte?

Read Full Post »

”Alla männskor är födda fria och lika i värde och rättigheter” enligt artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I teorin verkar allt enkelt och självklart. I praktiken är det oerhört svårt att implementera.

Det är ännu svårare i länder där folket är övertygade om deras godhet att det gränsar till naivitet. Diskriminering har oftast sin grund i fördomar, bristen på kunskap eller generalisering av en viss erfarenhet/kunskap.

Det är först när vi verkligen förstår att vi är individer, olika och unika som vi kan göra bot med diskriminering.

Read Full Post »

Romer är en folkgrupp som har funnits i Europa sedan 1300-talet, och i Sverige sedan 1500-talet. Romerna är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och omfattas därför av den svenska minoritetspolitiken. I Sverige lever cirka 50 000 romer.
Sedan 1970-talet har staten fört en dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige, men fortfarande är diskriminering och utanförskap en verklighet för många romer.  I hundratals år har det skett övergrepp mot romer i form av bl.a. tvångssterilisering, fördrivning, tvångsförflyttning, invandringsförbud, tvångsassimilering och inte minst diskriminering. Romer i allmänhet är utsatta för i samhället utan någon uppenbar anledning. Romerska kvinnor är dubbelt så mycket utsatta för att för det första de är kvinnor och för det andra romer. Utöver det pågår det en förtryckande kultur bland romerna, där kvinnorna utstår misshandel och förnedring.  Kunskapen om romerna och deras kultur är bristfällig inom många områden och romer möter ständigt motstånd, utanförskap och inte minst rasism hos svenska myndigheter och organisationer. Det finns enorma brister i det svenska folkets medvetenhet när det kommer till romerna och deras situation.

Det hela handlar om makt och strukturer och lösningen till detta är att var och en av oss skulle krossa dessa strukturer. Men för att kunna göra något åt problematiken måste man se de här strukturerna. Vi måste inse att det råder en skev maktfördelning.
Samtidigt skall man inse att kvinnor inte är en enhetlig grupp, utan individer. Individer som behöver skydd från samhället.

Read Full Post »

Every day or almost every day in the recent two months have shooting, bomb-threat or bombexplosions taken place  in western Sweden.  Is it time for a national police-agency, similar to the FBI, to be created. One thing is for sure, we need strong police force that can operate nationally and stop MC-gangsters that are threatening the fundamental rights in Sweden. The nation has to organize itself against this criminal-activities so that we keep our freedom and our democracy safe.  We don´t have no other alternative than to fight back for our children’s sake. We keep talking about the environment that we have to save. Ofcourse, we have to do that but please for God´s sake don´t forget saving our democracy too!

Read Full Post »