Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘burka’

Burkadebatt igen

Det har debatterats och  diskutterats vid köksborden hemma om man ska införa ett förbud mot Burka/niqab. Vid köksbordet är alla ense. En heltäckande slöja passar inte in i vårt samhälle. Den ideologin det representerar passar inte in i vårt samhälle. Synen på kvinnan och mannen som den förmedlar passar inte i vårt samhälle. Vi har arbetat hårt för att nå ända hit. Vi har arbetats hårt för jämställdheten, friheten och för öppenheten.

Vi är inte beredda att gå tillbaka. Vi är inte beredda att främja mörka krafter. Vi är inte beredda att låta det bero.

Burka debatten har sprungit ifrån oss. Av jämställdhets, mänskliga- och säkerhetsskäl tycker jag att Sverige ska förbjuda bärande av dessa plagg.

Jag är inte den enda som är trött på dubbelmoralen och på avsaknaden av tydliga riktlinjer.

Det handlar om att begränsa religionsfrihet.   Religionsfrihet handlar inte om att man ska kunna göra vad man vill eller följa religionen påbud om de strider mot landts lagar. Vi får tex inte aga våra barn? Man får inte heller slå sin hustru? etc..

Det handlar om rätten att slippa möta maskerade människor i det offentliga rummet i en fri och öppen demokrati. Det handlar om att man ska kunna ge ngn vettig signalement om ngt går på tok. Det handlar om att man ska förstå vad den andra säger även om man har problem med hörseln eller om det väsnas mycket i rummet. Det handlar om mänsklig kontakt.

Snälla sluta gapa islamofobi. Islam är inte bara en religion det är även en ideologi. Inte anklagas folk för att ha sossefobi eller moderatfobi när deras idéer kritiseras. Dessutom så är det så att Kristendomen kritiseras ständigt men det är ingen som ens kommit på tanke att gapa kristendomofobi. Vi har all rätt att kritisera och diskutera allt och alla. Det är inte tillåtet att tysta ner människor genom att måla upp alla meningsmotståndare som islamofober. Argument bemöts med argument. Något annat är oaccepterat. Icke-liberala och människofientliga tankesätt och ideologier är inte värda att försvara, skydda eller bevara.  Jämställdhetskampen är värd sitt pris och får inte avstanna. Kvinnor och män som kommer från Mellanöstern och Afrika  lever kvar i gamla invanda patriarkala mönster där  mannen är  jägaren, hushålletschef och familjenshuvud. Visst finns det män från både läger som vill stoppa kvinnans befrielse.

Yekbun Alp förklar synen på kvinnan:

det råder ingen orättvisa i jämställdhetsfrågan mellan kvinnor och män inom Islam. Det handlar snarare om skillnader i könsroller mellan manligt och kvinnligt. Denna rollskillnad eliminerar inte jämlikheten mellan könen i Islam.”

Qaisar Mahmood försvarar burkan med dessa ord:

Det som Mohammad och Wendahl uppfattar som ett uttryck för dubbelmoral menar jag i själva verket handlar om att kvinnor som tvingas bära burka och niqab inte ska dubbelbestraffas, att de först tvingas av sin närmaste omgivning att bära en klädsel mot sin vilja och att de dessutom ska behandlas som brottslingar av samhället för något de själva inte valt. Många med mig anser att det är möjligt att  erkänna att niqab och burka är kvinnoförtryckande som att motsätta sig en kriminalisering av de kvinnor som bär dessa plagg.

Läs http://www.peacewomen.org/news/Afghanistan/May05/burqa.html

Men visst det är inte lätt, speciellt med tanke på att ett sådant förbud retar galler på folk både borta och hemmavid. Man kanske ska lägga ner kampen. Jag menar är det värt det? Ska jag riskera livet för att rädda kvinnor som har fått tro sedan födseln att det är de som väljer, att kvinnan ska lyda mannen och att det brister i hennes intellekt och hängivenhet till Gud. Ooooh, det handlar ju dessutom om utländska kvinnor med en farlig religion. Så varför bry sig, eller?

Media : ekuriren

p.s. Det här är skrivit i all helst, so pardon my swedish.

Read Full Post »

Fatwa mot burka

En framstående islamisk religiös ledare, en klok och modig  man, sheikh Tantawisläppt en fatwa mot burka och niqab vid Al-Azhar universitet i Egypten som anses mest framstående i världen inom sunniislamisk teologi.

Burkafrågan är uppenbarligen  en kontroversiell fråga i hela världen, i lika hög grad i islamiska länder som i Sverige.

Read Full Post »

Ekuriren skriver idag om ett bankrån i Frankrike som genomfördes med hjälp av burka. Jag har på sista tiden uppmärksammat problemen med att tillåta bärande av burka även i offentliga rum. Tidigare inlägg hittar du här.

En av mina argument för burka förbud är just säkerhetsproblemen som uppstår. Man vet ju inte vem som gömmer sig under burkan. Politiker kan inte förvänta sig att folk vågar agera (i det här fallet be dem avtäcka sina ansikten) och riskera att bli stämda för diskriminering. Det är konstigt att det tog så lång tid innan det utnyttjats i andra sammanhang.

Read Full Post »

Fick ett mejl från Abdirisik Hussein, en representant för Islamistiska förening och en kollega till mig på Lagersbergs demokratiforum i Eskilstuna.  I mejlet skriver han att han kommer att ta upp frågan med Centerpartiet i södermanland och att han tycker att detta är ett populistiskt spel från min sida. Han anklagade mig för att hjälpa SD att förstärka sin position i landet.

För mig är burka/niqab* frågan, en fråga om integration, säkerhet, identifikation, kommunikation och jämställdhet. De olika frågor kan lösas på olika sätt, men ett förbud är den snabbaste och mest effektiva lösningen. Det är jag helt övertygad om. Det här är inget försök att vinna väljare eller på något sätt signalera till SD att jag tycker som dem. För det gör jag inte. Jag delar inte samma människosyn med dem.

Men jag är väldigt seriös när jag säger att ett burka alt. maskeringsförbud kommer att bidra till bättre integration. Jag är inte en förbuds fan. Så jag är inte låst i den frågan men jag kan inte vända ansiktet och låtsas att jag inte berörs av det som händer i samhället.

Jag har hört alla argument mot burkaförbud. Jag har även hört argument för burka. Jag är inte övertygad om att det kommer att lösa sig för kvinnorna. De flesta argument mot burkaförbud förespråkar att vara passiv. Att man inte gör något. Att man står och tittar. Eller rättare sagt att man inte tittar alls. Det betyder att man ska helt och hållet blundar för de  konsekvenser  burkabärandet har för kvinnorna. Inte heller ska vi ställa krav på våra medborgare eller blivande medborgare. Vi förväntas välkomna intoleransen, diskrimineringen och förtryck i liberalismens namn.

Burka är ett symbol för förtryck och att vara emot förtryck är inte detsamma som att förtrycka. Försvarare av burka som till 99, 9 % är män, åberopar grundlagen och demokratin som stöd för kvinnors rätt att välja ”klädesplagg”. De hävdar att burkabärande är en yttring för den egna fria viljan, i samma andetag varnar de för att kvinnor kommer att isoleras i hemmet om de förbjuds att bära denna religiösa plagget. Är bara jag som finner deras argument väldigt motsägelsefulla?

Vissa går så långt att jämföra burkbärande med att vara punkare och använder som stöd yttrandefrihetsrätt – samma rätt som retade muslimer över hela världen när användes som försvar för de kända  karikatyrerna. till de vill jag säga att vara punkare det är två helt olika saker. En punkare kan ta av sig käderna, han kan ändra stil, han kan sluta vara punkare. Det kan inte dessa kvinnor. En punkare gör detta av egen vilja. Det gör inte dessa kvinnor. Om vi förbjuder punkarstilen kommer inte punkare att isoleras. Man är punkare för att man älskar en viss musik stil, uttrycker sitt uppror, eller söker sin identitet. Religiösa skäl (extrema sådana) används för att förtrycka kvinnor och halta deras utveckling och säkra beroende förhållandet.  Man förlorar sin egen identitet.

De som använder demokratiargumentet får mig att börja undra om de vet vad demokrati är. Demokrati är folkstyre, med andra ord majoritets styre. Om vi ska låta demokratin bestämma i det här fallet så blir utfallet ett förbud mot burka. Ta ett råd och håll er till liberalismen istället.

Andra använder stora ord som stigmatisering (brännmärkning), och de menar att själva burka användande ( något synligt och dessutom främmande) inte stigmatiserar men ett icke burka användande (osynligt) gör. För mig är burka inte främmande. Och det är just därför jag tog upp min bakgrund. Jag märkte dock att några stycken tog illa upp och på ett sarkastiskt vis kommenterade med att detta faktum gör inte mig till en expert. men jag har aldrig påstått det. Men jag kan inte låtsas att jag inte vet. Jag har muslimska vänner, muslimer i den stora släkten, har läst koranen, elhadith, böckerna eltarghib o eltarhib. Jag har alltid varit nyfiken, lyhörd och fördomsfri.

Jag tycker att det är viktigt här att inflika, apropå andra länder, att denna debatt pågår även i de muslimska länderna. Den har pågått länge nu med omärkbara framsteg.

Svenska folket har under c:a 100 år med fria val, byggt upp ett väl fungerande demokratiskt samhälle, som harmonerar med de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Sverige och i de flesta västerländska Stater finns en naturligt öppen syn på  umgängesformen med öppna ansikten, som speglar varje människas själ och är en viktig del i kommunikation och i förmedlingen av det  ickeverbala språket.

Dessutom skapar ”burka”-maskering av ansikten en osäkerhet om vilket kön man möter. Därtill kommer svårigheten med identifiering av dessa maskerade människor vid ex. tull-, trafik- och passkontroll  och alla andra tillfällen som en identifikation är behövlig (ex.när man betalar med kort, tenterar, på tågen)och är dessutom helt förkastligt på alla offentliga arbetsplatser och de flesta  privata arbetsplatser.

Men som jag sa förut det här handlar om tre specifika problem. Så blanda inte in religion och rasism. Låt oss hålla oss till sakfrågan, som lyder så här: får man i ett öppet samhälle som Sverige – som siktar mot större öppenhet- gå omkring maskerad.

Om någon har en bättre lösning på problemen varsågod. Jag har öppet sinne och är flexibel. Det som är viktigt för mig är resultatet. Inte hur vi når dit. Men läget just nu är mer eller mindre, antingen vill man undvika frågan (svek) eller vill man skicka tillbaka dem (rasism) . Det är få moderata röster som är sakliga.

Jag vill ta strid för  tjejernas rätt att visa ansikten och för integration i samhället. Jag är fullt medveten att detta är en otacksam uppgift. Men någon måste göra den.

Backar jag? Hell no, jag kan inte blunda för sanningen och låtsas att det inte berör mig. Kommer det att brännmärka mig? Troligtvis men i mitt fall är det självvalt.

Tycker ni att något är oklart får ni gärna ställa frågor. Jag förbehåller mig rätten att publicera kommentarerna.
*för enkelhetensskull använder jag ordet burka, hädanefter

Read Full Post »

För er som väntar på mitt inlägg om burka vill jag säga att jag tyvärr kommer inte att hinna lägga ut något idag utan det får bli imorgon. Jag ber om ursäkt men jag hade det väldigt körigt idag. Men jag lovar att jag gör det imorgon. Jag är bara mänsklig.

Tills dess vill jag lämna er med lite fakta/definition så att ni förstår vad detta handlar om.

Burka/Chader är ett slags ytterplagg som täcker hela kroppen och ansiktet inklusive ögonen. Användandet av burka/chader är utbrett framförallt i Afghanistan, delar av Pakistan och norra Indien.

Niqab är en slöja som bärs framför ansiktet av vissa muslimska kvinnor tillsammans med en huvudduk eller sjal och på så sätt endast lämnar ögonen oskylda. Användandet av niqab är utbrett framförallt i Saudiarabien och kring Persiska viken.

Hijab/slöja är i vidare bemärkelse regler för återhållsam klädsel inom islam och i snävare bemärkelse namnet på ett specifikt plagg, som används av kvinnor och som täcker håret, [halsen] och axlarna. Den senare användningen är vanlig både i flera arabländer och västerländer. Hijab finns i många olika färger, former och tyger.

Info är hämtad från Wikepedia.

Jag är inte emot hijab.

I

Read Full Post »