Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rasism’

Imorgon är det Förintelsens Minnesdag. Det är extra viktigt att fira det år speciellt med tanka på SD:s framtåg i opinionssiffror.

Regeringenskansliets hemsida kan man följa en webbsändning där flera inbjudna gäster och FN-företrädare berättar och uppmärksammar förintelsens offer de närmaste dagarna i form av olika aktiviteter runt om i Sverige.

Imorgon minns vi alla de männsiskor som förföljdes och trakasserades och mördades. Vi minns de brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget i synnerhet mot judar, mot armener men också mot homosexuella personer och mot romer.

Det är vårt ansvar att påminna om vad som hände under världskrigen och speciellt lyfta fram de hemskheter som begicks i nazismens, kommunismens och fascismens namn. Det är också viktigt att skolungdomarna diskuterar dessa ofattbara brott mot mänskligheten. Detta får göras mot bakgrund av att många unga hyllar rasistiska och främlingsfientliga krafter som kan härledas till dessa ideologier som ledde till mord och förstörelse , som ledde till att så många människor fick sätta livet till i koncentrationslägren. Nu är det muslimerna som attackeras och rasismen har åter blivit rumsren.

Bloggar om: kommunism, fascism, rasism, främlingsfientlighet, koncentrationsläger, förintelsen, världskrigen, armener, judar, romer, homosexuella, muslimer

Read Full Post »

Diskriminerings skydd

“ Det bästa sättet att skydda människor från diskriminering i Sverige är att hindra dem från att komma hit överhuvudtaget. “

Lästes igår i en ledaratikel i DN. Utanförskap: Bäst vi skickar hem dem skriven av ledarskribenten Henrik Breggren. Artikeln handlar om forskarstudenter från tredjevärlden som utestängs för att deras stipendier är otillräcklig i solidaritetens namn.

Read Full Post »

Nästa vecka är demokrativeckan. För att tala om verklig demokrati krävs att alla människor i praktiken har lika möjligheter och förutsättningar oavsett bakgrund att delta i samhällsarbetet.

Förebyggande och motverkande åtgärder av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati.

Vi bär alla på fördomar som vi riskerar att omsätta i handlingar. Tänk efter innan. Fundera noga på anledningen till ditt agerande. Låt inte ditt agerande gentemot andra påverkas av negativa föreställningaar som finns runtomkring oss. Observera även hur andra omkring dig agerar och reagerar. Tveka inte att säga ifrån om du vittnar diskriminering eller annat kränkande agerande. Din tystnad kan omfattas som svikelse och/eller ännu en kränkning.

Milstolpar i vår kamp:

1945 : FN-stadgan slår fast att organisationen ska verka för ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”.

1948: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”Alla människor äro födda fri och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ” utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning.”

1948: konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord antas.

1963: Deklarationen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

1965: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antas.

1966: Den 21:a mars instiftas som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

1969: CERD-kommittén bildas.

1973: Internationella konventionen angående bekämpning och bestraffning av apartheidsbrott antas.

1973-2003: FN utlyser tre decennier i rad för kampen mot rasism och rasdiskriminering.

1978: Första världskonferensen i kampen mot rasism och rasdiskriminering hålls i Genéve.

1993: En särskild rapportör för nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans inrättas.

2001: Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans äger rum i Durban, Sydafrika.

Read Full Post »

FN fortsätter sin utnämning av kalendersdagarna till internationella dagar. Sist fick jag reda på att 21 mars var den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, och attdagen efter den 22 mars den internationella vattendagen. FN har säkert goda intentioner men folk har slutat uppmärksamma dessa dagar för att de har blivit för många. Tidningar har aldrig varit intresserade. Så vad är vitsen?

 FN:s utnämning av 21 mars till den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är till åminne av den 21 mars 1960 då poliser i Sharpeville, Sydafrika, öppnade eld mot människor som deltog i en fredlig demonstration mot apartheid-lagarna. Dussintals demonstranter dog och många fler skadades i en sk Sharpeville-massakern.

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antogs 1965. Men kampen mot rasismen fortsätter. Frågan om diskriminering är fortfarande väldigt viktig och aktuell för FN. En rapport från 2007 visar att den rasistiska våldet i Europa ökar. Främlingsfientliga partier får allmer inflytande och därmed lättare att sprida sina idéer i ljuset.

Så kanske är det dags för folk att börja uppmärksamma dessa dagar så att vi påminns om vad rasism kan orsaka för elände och misär.

Read Full Post »

Romer är en folkgrupp som har funnits i Europa sedan 1300-talet, och i Sverige sedan 1500-talet. Romerna är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och omfattas därför av den svenska minoritetspolitiken. I Sverige lever cirka 50 000 romer.
Sedan 1970-talet har staten fört en dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige, men fortfarande är diskriminering och utanförskap en verklighet för många romer.  I hundratals år har det skett övergrepp mot romer i form av bl.a. tvångssterilisering, fördrivning, tvångsförflyttning, invandringsförbud, tvångsassimilering och inte minst diskriminering. Romer i allmänhet är utsatta för i samhället utan någon uppenbar anledning. Romerska kvinnor är dubbelt så mycket utsatta för att för det första de är kvinnor och för det andra romer. Utöver det pågår det en förtryckande kultur bland romerna, där kvinnorna utstår misshandel och förnedring.  Kunskapen om romerna och deras kultur är bristfällig inom många områden och romer möter ständigt motstånd, utanförskap och inte minst rasism hos svenska myndigheter och organisationer. Det finns enorma brister i det svenska folkets medvetenhet när det kommer till romerna och deras situation.

Det hela handlar om makt och strukturer och lösningen till detta är att var och en av oss skulle krossa dessa strukturer. Men för att kunna göra något åt problematiken måste man se de här strukturerna. Vi måste inse att det råder en skev maktfördelning.
Samtidigt skall man inse att kvinnor inte är en enhetlig grupp, utan individer. Individer som behöver skydd från samhället.

Read Full Post »