Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘IPRED’

Äntligen har vi fått vårt första Ipredmål, speciellt med tanke på att Ipred har inte ändrat ungdomarnas inställning till fildelning. Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp Ephone-fallet gällade ftp-servern med ljudböcker genom att ge prövningstillstånd till bokförlagenIPRED-lagen trädde ikraft den 1:a april i år

Detta är intressant på två nivåer, för politiken, brukarna och tjänsttillhandahållare men främst för oss jurister.  Det är alltid intressant när Högsta Domstolen prövar mål, men i det här fallet är det extra intressant då detta är ett ”virgincase”. Rättegången innebär att den högsta juridiska instansen för första gången ska slå fast vad som gäller för upphovsrättsinnehavare som vill avslöja identiteten på personer som misstänks för illegal fildelning. Utgången kan spela stor roll för hur liknande mål behandlas i framtiden. Därmed får vi en fingervisning och en tolkning om vad Ipredlagen innebär. Jag vill gärna se om IPRED strider mot Euopakonventionen eller inte.

Dessutom kommer avgörandet att tydligare visa för mig hur jag tycker att lagstiftningen bör förändras, som politiker har man möjlighet att bli mer konkret.

Andra som bloggar om ämnet: Anna Troberg, Anders S Lindbäck

Read Full Post »

IPREDs infekterade debatt ledde till att riksdagens röstning för Lissabonfördraget passerade obemärkt. Lissabonfördraget är kanske den största händelse under EU-medlemskaps åren och trots det resulterade dess antagande av riksdagen i fjutig mängd engagemang och uppmärksamhet. Finankrisen kan också ha varit en bidragande orsak till det betydelselösa media uttrymme som en stor händelse som den ha fått. Utrikesnyheter som USA val stal rampljuset, mindre frågor förstorades upp för att leda vår uppmärksamhet åt fel håll. Det lyckades förträffligt. Bravo !!!

Read Full Post »

Förslaget om att internetoperatörerna ska skicka varningsbrev till fildelare innan deras personuppgifter lämnas ut till upphovsrättsinnehavare är totalt oacceptabelt. Hur hade de tänkt? att man som privatperson ska jaga andra fildelare. Eller ska man springa runt och knacka på grannarna för att fråga om de har fildelat?

IPRED förslaget ska dumpas, inte bara för att den ger de stora film- och skivbolagen fria tyglar att börja jaga fildelare i stor skala. Utan också för att värna en grudläggande princip i svensk rätt och det är att man är oskyldig till motsatsen bevisats. Ett IP-nummer är inget bevis för vem som utfört något på Internet.

Stoppa IPRED!

Read Full Post »

Först var det FRA, nu är det IPRED. Man måste medge att Sverige gillar drama i debatten och thriller i lagstiftningen.

För drygt en månad sedan skickade justitiedepartementet ut ett lagförslag på remiss, som bl.a. innebär att enskilda upphovsrättsinnehavare ska kunna agera mot illegal fildelning utan att göra en polisanmälan.

Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv som syftar till att förhindra kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat material. IPRED är förkortningen av Intellectuell Property Rights Enforcement Directive. Direktivet går ut på att den som äger upphovsrätten ska kunna vända sig till domstol för att tvinga internetleverantörer att lämna ut ip-nummer till personer som misstänks olovligen ha laddat ner materialet.

Om upphovsrättsinnehavarna får rätt att ta reda på personuppgifter kommer de sannolikt att använda dem till att skicka ut fakturor till utvalda fildelare. Oavsett om man är skyldig eller ej lär man betala för att man varken vågar eller har råd att påbörja en civilrättslig process mot ett stort mediebolag.

En annan bieffekt som kan vara extremt farlig är att fler internetanvändare kommer att se till att dölja sin identitet bakom olika anonymiseringsprogram.

Slutsatsen är att man behöver inte vara nätpirat, fildelare eller motståndare till dagens upphovsrätt för att anse att det är problematiskt att polisbefogenheter lämnas över till privatpersoner och företag.

LÄS MER PÅ http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=851463

Read Full Post »