Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘konkurrens’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Arbetsförmedlingen har traditionellt varit inriktad på att ge service till stora arbetsgivare och offentlig sektor. Arbetsmarknaden idag är dock mer mångfasetterad, vilket har bidragit till svårigheter för myndigheten. Det krävs en nystart som främjar en modern arbetsförmedlarroll. Vi vet att företagens rekryteringsbehov har ändrats mycket sedan Arbetsförmedlingen bildades. Fler privata och specialiserade aktörer skulle göra den offentligt finansierade arbetsförmedlingen betydligt mer effektiv och förbättra matchningen.

Centerpartiet vill:

– Inrätta ett regionalt pilotprojekt där den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts

– Införa en jobbpeng så att den arbetslösa kan välja sin egen specialiserade

arbetsförmedlare

– Ge en jobbförmedlingsbonus till de olika arbetsförmedlingarna som förmedlar arbeten

Read Full Post »

Dagens arbetsmarknad med låg rörlighet hämmar både den svenska konkurrenskraften och försvårar för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden – ofta unga och utlandsfödda. Såväl OECD, Långtidsutredningen och EU-kommissionen pekar ut den stela arbetsmarknaden som en stor svaghet och bekräftar att strukturreformer är nödvändiga för att svensk arbetsmarknad och ekonomi ska fungera bättre.

För tryggheten på arbetsmarknaden är det viktigt att a-kassan blir en stark omställningsförsäkring. I dag är det dock enbart en minoritet av löntagarna som får 80 procent av sin lön i ersättning. Flera studier de senaste åren har dessutom visat att de olika avgifterna till a-kassan inte har fått den effekt som var tänkt. För att skapa större flexibilitet krävs ökad trygghet. Då behöver fler omfattas av a-kassan. Att låginkomsttagare inom restaurang och handel ofta får betala betydligt mer än höginkomsttagare med hög utbildning och trygga anställningar är orättvist. Med rättvisa avgifter har fler råd att vara med i a-kassan.

Centerpartiet vill:

Ha större flexibilitet på arbetsmarknaden. Kompetens och erfarenhet ska väga tyngre än anställningsår i turordningsreglerna i LAS

– Skapa trygghet på arbetsmarknaden genom en allmän a-kassa med höjd ersättningsnivå

under de tre första månaderna, kombinerat med en snabbare avtrappning mot slutet av a-kasseperioden

– Avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna som infördes 2008

 

Read Full Post »

Byggsektorn har alltid varit oproduktiv i Sverige.  Jag har fått erfara detta på nära håll förra året när jag skulle bygga om och renovera en lokal. Det tog över 6 månader. Jag fick jaga byggarbetarna, tjata och bråka för att de skal dyka upp och göra sina jobb. Det resulterade i att jag mådde väldigt dåligt. mina andra företag blev lidande. Jag fick skjuta upp premiären flera gånger. Det kostade mig tid, energi och mycket pengar. Arbetarna fick betalt för slö tiden och vi fick pröjsa för hyran från egen ficka i flera månader. Dessutom hade vi tänkt öppna i den höga säsongen men fick skjuta upp det och till slut öppnade butiken i en lågsäsong.

Min svåger som är en utländsk byggarbetare som bor i Sverige tillsammans med familj har fått jobb i ett byggföretag. Han mobbas av somliga arbetskamrater för att han är både produktiv och effektiv. Blev uppsagd förra året men efter två månader letade bolaget efter honom och återanställde honom, nu i fast tjänst. Han fick också högre lön. Hans chef har sagt till honom att han önskade att han hade bara två som han.

Så jag håller med Jonas när han säger att byggsektorn måste utsättas för konkurrens för att bli bättre. Just nu är den inte konkurrenskraftig och facket skyddar den mot all konkurrens. Men det gör saken sämre. Konkurrens är bra för utveckling av företagen och för konsumenten.’

Se Jonas avslöjande video här nere

Read Full Post »

Medans nuvarande regering jobbar på att minska utanförskapet, strävar oppositionen för att cementera det.

Alliasen har konsekvent arbetat för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden. Regeringens politik har fått positiva effekter på sysselsättningen. Anställning av unga skall uppmuntras, företagsklimatet förbättras, rörligheten på marknaden ökas, samhällsansvaret betonas.

Det ska löna sig att arbeta.

Read Full Post »

välfärd handlar inte bara om bra skolor, snabb och professionell vård, bidrag

Känslan av att stå på egna ben och vara behövd är central för människan. Arbete ökar känslan av självrespekt, och ökar självförtroendet. Sysselsättningen bekräftar kompetensen och utvecklar samt uppmanar till egenutveckling av kompetensen.

Det är krasst att många känner sig obehövliga, odugliga och oförmögna. När meningsfull sysselsättning saknas uppstår en känsla av värelöshet.

arbetslöshetens effekter på samhället är skrämmande.Sverige är nu på väg mot tvåsiffrig arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten stiger snabbare än någonsin eller någonannanstans.
Förlusten av arbete slår hårt mot självkänslan. Det är inte förlusten av en inkomst som är central i detta hänseende. Konstigt nog får man mindre gjort i fritiden. Energin, viljan och lusten undermineras och i värsta fall försvinner helt.

Arbetslösa som känner vanmakt kommer skylla deras misöde på regeringen och luras av ledare som lovar bättre vardag.

Sverige behöver alla typer av människor i arbete. De högproduktiva, överkompetenta, lågproduktiva och lagom kompetenta. Alla behövs för att vi ska komma ur krisen.

Ungdomsarbetslösheten är dock ett problem aom endast kan lösas med strukturella förändringar. Fler samhällsaktörer måste ta sitt ansvar på allvar. En del av ansvaret ligger på ungdomarna själva. De måste öka sin konkurenskraft genom att visa att de är livsviktiga för företagen. De flesta företag söker initiativrika, självgående, duktiga och effektiva medarbetare. Produktion sker inte längre på löpande band.

Arbetsmarknaden har förändrats, arbetskraften måste hålla sig uppdaterad och erbjuda den kunskapen och de egenskaper som företagen är intresserade av.

Den nya generationen arbetskraft är illojala, vill gärna röra på sig och vill ha individuella löner. Facken måste hänga med istället för att stoppa förändringen. Kanske vara med som förhandlingspartner vid de individuella lönesamtet, hjälpa arbetstagaren att få bästa möjliga lönen + förmåner.

Läs debattartikeln ”avtala de ungas löner lokalt” i DI, onsdagen 30 sep 2009.

Read Full Post »

Grossister som säljer varor till anonyma kunder riskerar åtal. Enligt bokföringslagen måste kundens namn framgå på fakturan eller kvittot för att kunna spåras vid en skattekontroll. ”Anonyma” fakturor och kvitton försvårar skattekontrollen. ”Anonyma” kunder redovisar inte sina inköp och kan visa lägre omsättning och därmed lägre inkomst. Den oredovisade inkomsten tillåter att de sänker sina priser. Det leder i sin tur till osund konkurrens där seriösa företagare slås ut.

Read Full Post »