Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘pensionärer’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Alliansregeringen sänker nu för tredje gången skatten för pensionärerna. Centerpartiet har aktivt drivit på för att sänka skatterna för pensionärerna.
lördag, mars 27, 2010.  Regeringens besked idag innebär att en stor majoritet (85%) av landets pensionärer får höjd disponibel inkomst, trots finanskrisens negativa effekter för pensionärerna.För de pensionärer som har lägst inkomst (pensionärer med full garantipension) innebär beslutet en skattelättnad om 1200-1400 kronor (år 2011). Tillsammans med den höjda garantipensionen så ökar den disponibla inkomsten för denna grupp med mer än 2000 kronor 2011.

Sammantaget innebär de tre skattesänkningarna att en pensionär med full garantipension och som är född 1937 eller tidigare, får skatten sänkt med runt 5 000 kronor per år.

 

Och som förväntat klagar sossarna. De vill minska klyftorna mellan pensionärer och löntagare genom att höja skatten för löntagarna.

 

Media: Svd, Ab, DN, DN#1, Expressen,


Läs mera
Mikael Wendt, Kent Persson, Catrine Norrgård och Niklas Frykman, Per Altenberg, Hans Åberg, Christer Sörliden.
Ann-Cathrin Larsson, Fredrik Antonsson, Linnéa Darell,  Helen Törnqvist, Mathias SundinFredrik Sneijberg 

Read Full Post »

Pensionärerna behöver få större egenmakt och valfrihet. De sämst ställda pensionärernas ekonomiska situation måste förbättras.  Pensionärerna ska också få sänkt skatt, framförallt de som har det sämst ställt, ensamstående kvinnor ska prioriteras Samtidigt ska de som  gärna vill fortsätta att arbeta ska uppmuntras att göra så.

Tackvare den goda ekonomin räknas nu inkomstpensionerna upp med många tusenlappar per år, men garantipensionerna som de fattigaste har och som inte relateras till tidigare inkomster släpar efter. Centerpartiet anser att vi nu måste satsa på dessa pensionärer genom att höja garantipensionerna till en nivå som ger en bra levnads standard.

Åtskilliga människor ser fram emot pensionen. Andra gör det inte. För många kroppsarbetande är det en utmaning att orka arbeta fram till 65. Men det är också vanligt att man förväntas i förtid. Det är synd. Äldre människor är en tillgång som samhället gör bäst i att ta vara på, inte minst mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Att Sverige klarat sig bra i den globala ekonomiska krisen kan till en del faktiskt förklaras i att många pensionärer inte gick i pension utan fortsatt jobba. För sitt arbete fick de ett utökat jobbskatteavdrag och nedsatt arbetsgivaravgift.  Det är en klok politik  att uppmuntra människor att jobba.

Att förbättra för de sämst ställda pensionärerna är inte något nytillkommet i Centerpartiets politik. Den har alltid varit en hjärtefråga. Den som varit med länge vet att partiet alltid haft höjd folkpension/garantipension på sin agenda.  Inte mycket har egentligen ändrats sen 50 talets infekterade pensionsdebatt.  Centerpartiet fortfarande slåss för att pensionärer som haft de lägsta pensionerna ska få det bättre.

Vi har också fått ett tydligt genomslag för det i Alliansregeringens politik. Höjningar av bostadstillägget för pensionärer är ett tydligt exempel. Skatten för pensionärer har sänkts två gånger och då med en inriktning som ger mest till de som har minst  Det har gett en pensionär som bara har garantipension mellan 3500 och 4400 kronor mer per år. Sen 2006 har också skatterna sänkts.

De pensionärer som har det gott ställt har också fått sin beskärda del eftersom borttagandet av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt till stor del kommit pensionärer tillgodo.

Det är  värt att påminna om att  Socialdemokraterna har inte en enda gång  sänkt skatten för Sveriges pensionärer under deras 12 år vid makten. Frågan till den som idag är pensionär blir från oss, skall man lägga sin röst på de rödgröna som pratar men inte gör något eller lägga den på Centerpartiet. Svaret tycker vi borde vara självklart. Lägg den på Centerpartiet. Lyssna till ditt förnuft och välj det parti som vill ge mest till de som har det sämst ställt, det vill säga Centerpartiet. För oss är detta grundläggande politik.

Share

Read Full Post »

Sverige är ett bra land att åldras i. Fler och fler åldras med behållen hälsa. Många äldre har resurser och möjligheter till personlig utveckling, resor och samhällsengagemang. Allt fler forsätter att vara yrkesaktiva även efter uppnådd pensionsålder.

Men det ser inte likadant för alla. Många har det bra ställt men ännu fler har det kärvt och tvingas leva under mycket knappa förhållanden. Omkring 800 000 pensionärer lever endast på garanti pension varav 80% är kvinnor. Det är kvinnor som har arbetat i hemmet eller i familjeföretag.

Men det handlar inte bara om ekonomin utan även den dåliga kvaliteten på äldreomsorgen och äldreboende. Att bli äldre är lika individuellt som att leva i stort. De äldre är lika mycket individer som yngre. De har individuella önskemål och behov. Äldreomorgen och äldreboende skall återspegla detta. Politiken i stort skall avspegla detta. Pensionärer har dock, trots utfästa löften och vacker retorik, inte sett sin egen ekonomisk och levnads situation förbättras.

Det måste satsas stora resurser på pensionärer som inte har det gott ställt, vill eller orkar inte arbeta extra och utnyttja jobbskatteavdraget för att dryga sin kassa. Nu när Alliansen politik leder och fotsätter att leda till en ökning av sysselsättningen (bortsett från den ekonomiska krisen) i landet kommer den ökade välfärden som det i sin tur leder till att komma pensionärerna tillgodo.

Read Full Post »