Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘soldater’

Idag röstar riksdagen om proposition 2009/10:160. Propositionen handlar om en omläggning av försvarsmaktens personalförsörjning och om en samlad svensk veteranpolitik. Förslaget innebär att värnplikten vilandeförklaras i fredstid för att ersättas med frivillig rekrytering, och att såväl rekryteringen som den vilande värnplikten blir könsneutral. Försvarsmaktens ansvar för att utreda och följa upp den som tjänstgjort internationellt förstärks.

Dagens system med allmän mönstring måste dock förändras. Centerpartiet anser att kompetens, lämplighet och intresse ska vara vägledande vid rekryteringen – inte kön. Därför vill vi göra om dagens obligatoriska värnpliktssystem för män till en frivillig militär grundutbildning som ska vara öppen för alla – kvinnor som män.

Eftersom Försvarsmakten konkurrerar på en öppen arbetsmarknad måste myndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, bl.a. läkare. Ett sätt att förbättra situationen kan vara att – såsom i Danmark – ha ett samarbetsavtal med ett stort sjukhus. Ett annat kan vara att avtala med samverkande stats förband i insatsområdet. Försvarsmakten är medveten om frågan och har redan inlett åtgärder för att förbättra situationen. Bl.a. överväger man att i högre grad än hittills anställa läkare i Försvarsmakten.

Den säkerhetspolitiska situationen förändras och vårt försvar utvecklas. Vi har inte längre ett mycket omfattande invasionsförsvar, utan ett aktivt insatsförsvar. Det är ett stort resursslöseri att utbilda människor utan att sedan ta tillvara på deras färdigheter. Det nya systemet kommer öka kvalitén på utbildningen – eftersom den nu konkurrerar med andra val – och kommer dessutom att konstnadseffektivisera försvarsmaktens personalförsörjning. Win-win med andra ord.

Några som dock inte har begripit vad reformen handlar om är Alliansfritt Sverige. I sin notis i ämnet skriver de följande:
”Idag avskaffas värnplikten, skriver Dagens Nyheter, till förmån för anställda soldater. Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.

Privatiseringsivern skördar nya framgångar.


I avsaknaden av sakliga argument, tar Björn Fridén till sitt  intetsägande och löjeväckande vokabulär. Han skrämmer md privatisering trots att försvaret är  fortfarande statligt och kommer så att förbli. sedan vet jag inte (och jag tror inte att någon annan vet ) vad han menar när han skriver ” Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.” Jag hoppas nu att han har haft tid på sig att fundera ut någon innebörd till denna fras. Jag hoppas att i fortsättningen att han tänker först och skriver sedan.  Sedan vet jag inte vad de menar med namnet på sidan ”Alliansfritt”. Menar han att han vill ha SD? För både  sidor (de rödgröna och de borgerliga partierna) har bildat allianser.  Så det enda alliansfria alternativet är faktiskt SD.

——–
I media: SvD, DN

Bloggat om detta: Tolgfors, Nina Larsson

gar: Albin Broman

Read Full Post »