Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘demokrati’

Lars Vilks är en provokatör.  Det är inget nytt.  Lars Vilks åkte i tisdags till Uppsala för att prata om yttrandefrihet och konst som provocerat genom åren och passar på att visa en film med nakna gaypar i Muhammed-masker som gjorts av den kontroversiella konstnären Sooreh Hera, vars konst tidigare plockats bort från sajten Youtube efter protester.

Pöbelmentalitet kommer fram och vissa röster i  bloggosfären applåderar att  Lars fick en dansk skalle i bröstet och sina glasögon sönderslagna . Provokation har blivit en ursäkt för att man ska handla våldsamt. Om en man slår en kvinna för att hon provocerat honom är det ok. Om en kvinna slår en man för att han provocerat henne är det ok. Våld skall och  kan inte tolereras.

Som det var inte tillräckligt, hackas Vilks hemsida ett halvt dygn efter han överfallits under en föreläsning i Uppsala. Innehållet byttes ut mot ett kort meddelande: ”Vi kommer aldrig sluta hacka din sida och jag kommer visa dig hur jag kan hacka din dator”. Personen eller personerna bakom hackningen kallade sig för ”Alqatari” och uppmanade sidbesökarna att läsa mer om Mohammed på länkade sajter.

Det gör mig verkligen ledsen att se vart Sverige är på väg.  Toleransen har förvandlats till ett problem. Allt man kämpat för i århundranden är man nu beredd att  rucka på det.  Jag får också ont i magen när jag ser videoupptagningen från händelsen. Det känns lika mycket som en attack mot mig personligen. Det skrämmer mig något oerhört. Dessutom ställs jag inför frågan om jag är beredd att riskera mitt liv för Sverige. Men vad har jag för alternativ?  *Alternativet är att jag anpassar mig till majoriteten som låtsas inte höra, inte se och inte vill säga något. Islamisterna hotar att vi kommer att brinna i helvete om vi inte gör som de vill. Problemet är att även då kommer vi att brinna i helvetet.  Får de bestämma kommer vårt samhälle som vi känner bli ett rött och hett brinnande helvete för oss liberaler, demokrater och oliktänkande.

Media: Svt, DN, Expr, Ab, Sydsvenskan, SvD, Ekuriren, DN, DN #2, DN #3, DN #4, Aftonbladet WebbTV, SvD, SvD #2, SvD #3,SvD #4, HD, HD #2, GP, GP #2, GP #3, GD, GD #2, GD #3, Laholm, Laholm #2,Skånskan, Skånskan #2, Skånskan #3, VLT, VLT #2, VLT #3, BLT, BLT #2, NSK,NSK #2, NSK #3, eKuriren, eKuriren #2, eKuriren #3, Folket, Folket #2, LTZ,LTZ #2, Bohus, Bohus #2, ST, ST #2, ST #3, Dagbladet, Dagbladet #2,Arbetarbladet, Arbetarbladet #2, Arbetarbladet #3, Arbetarbladet #4,Arbetarbladet #5, VG, VG #2, VL, Expressen

Read Full Post »

Drygt 20 år sedan Berlin muren föll och Öst och Väst återförenades. Människor över hela världen har en längtan efter att vara fria. En längtan så stark att ingen mur i världen kunde eller kan stoppa dem. Människor riskerade och riskerar sina liv för att bli fria och få demokrati precis som vi. En demokrati som vi idag många gånger tar för given.

Enligt mig kan vi aldrig kalla oss en demokrati när vi inne i 2000-talet fortfarande har en statshuvud som är vald av Gud, inte av oss Folket. Hur kan vi acceptera att det finns människor som är upphöjda över lagen. Själva grunden för ett rättssamhälle  är att Alla medborgare är lika inför lagen!

Så bestäm har vi demokrati eller har vi inte? Har vi rättssamhälle eller har vi inte?

Read Full Post »

Demokrati bygger både på folksuveräniteten och lagbundenhet, står det i regeringsformen.

För att demokratin skall fungera behöver vi båda delarna. Därför behöver vi förstärka domstolarnas och förvaltningens roll i samhället, eller åtminstone gör det tydligare så att de kan spela en mer pregnant roll i det offentliga livet.  Juridikens roll är inte skild från politiken roll. Den har heller inte någon skild uppgift  i demokratins tjänst.

Riksdagen och regeringen har i enlighet med regeringsformen och folksuveränitets principen den mest centrala rollen och mest avgörande inflytande över Sveriges Utveckling.

Men  demokratin, enligt den svenska regeringsformen,  innefattar  ett oberoende rättsväsende med uppgift över de långsiktiga principer som de demokratiska organen har angett som samhällets bärande principer och värden. För min del är jag övertygad att ett oberoende rättsväsande är det mest centrala för demokratin.

Ett förstärkt lagråd  och domstolarnas rättsprövning skulle ge lagstiftningen en angelägen kvalitet. Lagstiftaren behöver institutioner som med hjälp av samhällets långsiktiga principer kan ge besked om och när lagstiftaren inte förutsett alla möjliga konsekvenser av en ibland ymnig lagstiftning. Detta är särskilt viktigt för att slå vakt kring de mänskliga rättigheterna.  Vi har alla oavsett parti-, religiös- eller ideologisk tillhörighet  intresse av att vårda de långsiktiga principer som flera generationer har kämpat för och som har blivit limmet som binder samman Sverige .

Read Full Post »

Det funkande inte med att tiga ihjäl dem. Det kan inte vara klokt att gå i koalition mot dem och göra dem till enda opposition. Erfarenheter talar emot denna stategi. De får inte bli det enda legitima oppositionspartiet.

Det är inte heller klokt att försöka bekämpa Sverigedemokraterna genom att fokusera enbart på deras främlingsfientlighet är heller inte så lyckat eftersom det är ett drömläge för ett parti att få fram sin favoritfråga i ramppljuset, hävdar Lewin.

Hur ska de då hanteras av det politiska etablissemanget? Den frågan har inte uttömts ännu. Det verkar som vi kommer att få en uppsjö av debatt artiklar nästa år som försöker besvara denna fråga.

Den klokaste inlägget dock i debatten har vi redan fått i år, faktiskt idag på SVD:s brännpunkt skriven av Leif Lewin, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Lewin skriver:

”Enligt min mening bör Sverigedemokraterna inte behandlas på något speciellt sätt. Man bör ta debatten med dem i alla frågor och därmed visa på den valhänthet och brist på konkretion, som tillkommer alla enfrågepartier. Inför de stora frågorna om finanskris, global uppvärmning och saneringen av missbruket inom välfärdssystemet framstår Sverigedemokraternas populistiska slagord i all sin ansvarslöshet och ömklighet.”´

Vi ska inte heller lägga så mycket vikt vid alla dessa oppinionsundersökningar. Vi får inte förflytta debattens fokus för nästa årets val och därmed ge SD mer utrymme än vad de förtjänar.  Vi får inte heller tillåta att deras rassistiska åsikter blir rumsrena och accepterade i det politiska rummet. Jag litar på svenska folket och vet att de är kloka nog att veta vad som är bäst för Sverige, dessutom håller vi vid våra humanistiska ideal och de mänskliga rättigheterna som generationer före oss har kämpat för.

Technorati-taggar: ,,

Read Full Post »

Nästa vecka är demokrativeckan. För att tala om verklig demokrati krävs att alla människor i praktiken har lika möjligheter och förutsättningar oavsett bakgrund att delta i samhällsarbetet.

Förebyggande och motverkande åtgärder av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati.

Vi bär alla på fördomar som vi riskerar att omsätta i handlingar. Tänk efter innan. Fundera noga på anledningen till ditt agerande. Låt inte ditt agerande gentemot andra påverkas av negativa föreställningaar som finns runtomkring oss. Observera även hur andra omkring dig agerar och reagerar. Tveka inte att säga ifrån om du vittnar diskriminering eller annat kränkande agerande. Din tystnad kan omfattas som svikelse och/eller ännu en kränkning.

Milstolpar i vår kamp:

1945 : FN-stadgan slår fast att organisationen ska verka för ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”.

1948: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”Alla människor äro födda fri och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ” utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning.”

1948: konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord antas.

1963: Deklarationen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

1965: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antas.

1966: Den 21:a mars instiftas som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

1969: CERD-kommittén bildas.

1973: Internationella konventionen angående bekämpning och bestraffning av apartheidsbrott antas.

1973-2003: FN utlyser tre decennier i rad för kampen mot rasism och rasdiskriminering.

1978: Första världskonferensen i kampen mot rasism och rasdiskriminering hålls i Genéve.

1993: En särskild rapportör för nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans inrättas.

2001: Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans äger rum i Durban, Sydafrika.

Read Full Post »

Jag är övertygad om att ett stärkt personval kommer att vitalisera demokratin. Inte minst blir det lätt att utkräva ansvar från våra representanter.  Det måste erkännas att det finns en spänning mellan ett valsystem som utgår från partier som grundbultar och ett lätförståligt intresse från väljarna att kunna ge speciella kandidater ett starkare mandat.

Missförstå mig inte, partier kommer att behövas även i framtiden. Men man får vara både blind och döv om man inte ser krisen som alla partier går igenom. Partiernas kris kommer att innebära ett djupare problem för demokratin.  Vi måste vara tydliga med vem som är våra representanters  arbetsgivare; folket eller partiet. Kan det vara en kombination?I sådant fall hur fungerar det?

Sänkningen av personvalsgränsen till riksdagen är ett steg i rätt riktning.

Read Full Post »

Energipolitiken

I vårt århundrande pågår ett brutalt exploatering av energipolitiken i utrikespolitiska syften. Kremls kränkning av sina västliga grannars luftrum gång på gång visar klart och tydligt vem som bestämmer i energipolitiken.  Tyvärr intresset för demokratin och mänskliga rättigheter sjunker dramatiskt i takt med att olje- och gaspriset stiger och då inte bara i energirika länder utan även i importerande länder. Åtminstone hos folk i makt positioner. Hårt arbetande människor får mindre tid att ägna åt att tänka på deras medmänniskor i sämre lottade länder.

Read Full Post »