Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur, media och idrott’ Category

Apples VD Steve Jobs presenterat företagets nya produkt: en läsplatta med namnet iPad med en rad fantastiska möjligheter och förmågor. Varning för jag-vill-ha-känsla , men det gäller väl de flesta av Apples prylar. Endast tiden får uppvisa om den nya läsplattan är värd all uppmärksamhet och alla hyllningar.

Edge gör en genomgång av funktionerna. För fler bilder klicka här. Vill ni tävla om en , klicka här.

Media: DN, SVD,  EDGE, Sydsvenskan, IDG, Ny teknik, DI

Bloggat: Tibergs Blogg, Daniel Åberg, Vettiga Internet, Jöran Fagerlund, Oh genomtänkt?!,  Motpol, Kulturekonomi, Bokhora,

Read Full Post »

Äntligen har vi fått vårt första Ipredmål, speciellt med tanke på att Ipred har inte ändrat ungdomarnas inställning till fildelning. Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp Ephone-fallet gällade ftp-servern med ljudböcker genom att ge prövningstillstånd till bokförlagenIPRED-lagen trädde ikraft den 1:a april i år

Detta är intressant på två nivåer, för politiken, brukarna och tjänsttillhandahållare men främst för oss jurister.  Det är alltid intressant när Högsta Domstolen prövar mål, men i det här fallet är det extra intressant då detta är ett ”virgincase”. Rättegången innebär att den högsta juridiska instansen för första gången ska slå fast vad som gäller för upphovsrättsinnehavare som vill avslöja identiteten på personer som misstänks för illegal fildelning. Utgången kan spela stor roll för hur liknande mål behandlas i framtiden. Därmed får vi en fingervisning och en tolkning om vad Ipredlagen innebär. Jag vill gärna se om IPRED strider mot Euopakonventionen eller inte.

Dessutom kommer avgörandet att tydligare visa för mig hur jag tycker att lagstiftningen bör förändras, som politiker har man möjlighet att bli mer konkret.

Andra som bloggar om ämnet: Anna Troberg, Anders S Lindbäck

Read Full Post »

Social Media in Plain English videoklippet skickades till mig av Centerpartiets Webbskolan. Jag tyckte att den förklarade media på ett enkelt och roligt sätt att jag valde att dela med mig. Här följer den omtalade klippet:

Read Full Post »

Vattenfall är ett stort bolag som bedriver verksamhet i många olika länder. Mycket Vattenfall gör är bra. Beslutade vindkraftsinvesteringar motsvarade 2 kärnreaktorer (2TwH), storskalig vågkraft, försök att ersätta kol med biobränsle för att få ner koldioxidhalten.

Vattenfall har stigit kraftigt i värde för  svenska staten, och gett  närmare 7 miljarder kronor till statskassan i utdelning under de senaste åren.

image

Lars G Josefsson har i många avseenden varit en utmärkt chef för Vattenfall. Under hans framsynta ledning har Vattenfall utvecklats till ett av de främsta europeiska energibolagen.Vattenfall har samtidigt utvecklats till  en politisk aktör som verkat stick i stäv med det som landet Sverige drivit. sist deltog bolaget  i lobbying mot EU-parlamentariker för att främja kolindustrins intressen.

Precis som både regeringen  Persson och oppositionen godkände  vattenfalls köp av kol- och kärnkraftverk i Tyskland är regeringen Reinfeldt och opposition nu åter  överens om att Sverige inte bör ha något ledande europeiskt energiföretag. Både regeringen och oppositionen är överens om att bolaget ska reduceras och dess uppgifter förminskas. Varken regeringen Persson eller regeringen Reinfeldt tycks ha haft några invändningar mot .

Energidebattören Per Kågeson framför i DN Debatt 14/11 vad såväl regering som opposition fegar att uttrycka. Nytt ägardirektiv till Vattenfall bör, enligt Kågeson, vara ”att förvalta statens vattenkraftstillgångar samt att bidra till omställningen av energisystemet genom satsningar på vindkraft och smarta nätlösningar…”.

Ett annat problem som dyker upp oftast med statsägande av stora bolag är svårigheten att skilja mellan de politiskt uppsatta målen och affärsmässigheten. Vad som är bra och försvarbart och det som genererar vinst är inte alltid detsamma. Ändå när det gäller de miljömålen så ser vi uppkomsten av nya företag som ser en möjlighet att kombinera miljötänkande  med vinstsyfte. Dessutom tar flera svenska företag   idag större klimatansvar som en del av ett strategiskt plan att vara i täten för omställningen för att vinna ett försprång på marknaden. Det  i den riktningen den största utvecklingspotentialen på energimarknaden går att finna när marknaden börjar gapa efter hållbara energilösningar.

Read Full Post »

IPREDs infekterade debatt ledde till att riksdagens röstning för Lissabonfördraget passerade obemärkt. Lissabonfördraget är kanske den största händelse under EU-medlemskaps åren och trots det resulterade dess antagande av riksdagen i fjutig mängd engagemang och uppmärksamhet. Finankrisen kan också ha varit en bidragande orsak till det betydelselösa media uttrymme som en stor händelse som den ha fått. Utrikesnyheter som USA val stal rampljuset, mindre frågor förstorades upp för att leda vår uppmärksamhet åt fel håll. Det lyckades förträffligt. Bravo !!!

Read Full Post »

Förslaget om att internetoperatörerna ska skicka varningsbrev till fildelare innan deras personuppgifter lämnas ut till upphovsrättsinnehavare är totalt oacceptabelt. Hur hade de tänkt? att man som privatperson ska jaga andra fildelare. Eller ska man springa runt och knacka på grannarna för att fråga om de har fildelat?

IPRED förslaget ska dumpas, inte bara för att den ger de stora film- och skivbolagen fria tyglar att börja jaga fildelare i stor skala. Utan också för att värna en grudläggande princip i svensk rätt och det är att man är oskyldig till motsatsen bevisats. Ett IP-nummer är inget bevis för vem som utfört något på Internet.

Stoppa IPRED!

Read Full Post »

Först var det FRA, nu är det IPRED. Man måste medge att Sverige gillar drama i debatten och thriller i lagstiftningen.

För drygt en månad sedan skickade justitiedepartementet ut ett lagförslag på remiss, som bl.a. innebär att enskilda upphovsrättsinnehavare ska kunna agera mot illegal fildelning utan att göra en polisanmälan.

Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv som syftar till att förhindra kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat material. IPRED är förkortningen av Intellectuell Property Rights Enforcement Directive. Direktivet går ut på att den som äger upphovsrätten ska kunna vända sig till domstol för att tvinga internetleverantörer att lämna ut ip-nummer till personer som misstänks olovligen ha laddat ner materialet.

Om upphovsrättsinnehavarna får rätt att ta reda på personuppgifter kommer de sannolikt att använda dem till att skicka ut fakturor till utvalda fildelare. Oavsett om man är skyldig eller ej lär man betala för att man varken vågar eller har råd att påbörja en civilrättslig process mot ett stort mediebolag.

En annan bieffekt som kan vara extremt farlig är att fler internetanvändare kommer att se till att dölja sin identitet bakom olika anonymiseringsprogram.

Slutsatsen är att man behöver inte vara nätpirat, fildelare eller motståndare till dagens upphovsrätt för att anse att det är problematiskt att polisbefogenheter lämnas över till privatpersoner och företag.

LÄS MER PÅ http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=851463

Read Full Post »