Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘diskriminering’

Varför är folk intresserade av vilken sexuell läggning man har?  Varför är någons sexuell läggning bättre än någon annans?  Varför ska alla passa in i någon form som någon har bestämt? Varför kan inte jag och du vara just vem och vad vi är?

Hur vet man vilken sexuell läggning man har? Hur vet vi att vi har den läggningen vi tror att vi har? Varför ska vi kategoriseras och placeras i fack? En del kommer på vilken sexuell läggning de har när de är unga. Andra tror att man har en viss läggning länge och sedan upptäcker att man har en annan och byter … eller inte.   En del funderar aldrig över sin sexuella läggning . Det är oftast när man är heterosexuell och därför inte behöver uppleva att andra tycker att man är ”konstig”, ”onormal” eller ”annorlunda” på grund av vem man är eller gillar.

Omgivningen förväntar sig ofta att man är heterosexuell och ofta är det först om man bryter mot de förväntningarna som man börjar fundera på sin sexuella läggning.  Men det är inte det enda som omgivningen får oss att omvärdera.  Varje gång vi bryter mot normen utsätts vi för påtryckningen för att rätta oss i ledet. Vi ska inte välja en annan väg. Vi ska inte sticka ut. Vi ska inte vara oss själva utan vad de redan bestämt att vi ska vara och när vi bryter mot det uppstår konflikten.Människor har olika personligheter, egenskaper, intressen, utseenden, sexuell läggning etc. En del saker syns på ytan, och en del  syns inte.  Handlingar och yttre kännetecken tolkas  till vad personen är och så placeras man i ett visst fack.

Jag tycker man ska fortsätta att vara sig själv och man ska vara stolt över det. Olikheterna gör oss unika.

Fördomar finns därute och kommer kanske alltid att finnas. Att rätta sig efter förväntningarna motverkar inte fördomarna.Att våga vara sig själv och vara stolt över det sätter press på samhället. Ju fler som vågar desto starkare press och till slut blir samhället tvungen att acceptera. Acceptera att det finns ingen norm. Att vi är olika och att man inte ska bedöma folk efter det ytliga. Det är jobbigt att behöva ljuga om eller förneka vem man är och vad man tänker, känner eller gör och ingen ska behöva spela en falsk roll.

Det är först när man kan visa viktiga delar av ens personlighet som man kan känna sig synlig och hel. Får man dessutom positiva reaktioner från andra, och känner att man är fri att vara den man är, så blir man lätt både en friskare och gladare person.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck står inte enbart i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter utan  så sjukt att jag inte kan finna ord att uttrycka hur obegripligt det är för mig. Dessutom är sådan diskriminering förbjuden enligt svensk och internationell rätt.

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fängslas, torteras och mördas. Situationen för HBT-personer i världen uppmärksammades i regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006. Med det blev Sveriges regering den första regeringen någonsin som lyfte in frågan i en regeringsförklaring.

”I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara universell.”

Den nya diskrimineringslagen
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige där de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en lag. Till de redan befintliga diskrimineringsgrunderna, där sexuell läggning är en, lades också två nya – ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt slogs de tidigare fyra myndigheterna, inklusive Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), samman till en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska svara för tillsynen över att den nya lagen följs.

Vi behöver jobba mer med dessa frågor. Vi behöver inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen och upprätta en nolltolerans policy   för diskriminering och trakasserier på  alla arbetsplatser.

Media: Ekuriren, Ekuriren#1, Ekuriren #2

Read Full Post »

Får man diskriminera någon för de är politiskt aktiva eller för att de är medlemmar av ett visst part?

Sydsvenskan rapporterar att socialister hotat och trakasserat en student på Smålands nation vid Lunds universitet:

I höstas flyttade Pavlina Ekdahl ner från Nässjö och började plugga på kandidatprogrammet i genusvetenskap. Likt många andra studenter fick hon inget omedelbart napp på bostadsmarknaden i Lund utan tvingades det första halvåret bo i Landskrona och pendla. I våras ljusnade det. Smålands nations bostäder erbjöd ett korridorsrum och Pavlina Ekdahl tackade ja.

I april, några veckor efter inflyttningen, började problemen. Någon målade ett gult hjärta på hennes dörr i korridoren med bokstäverna LUF i mitten – Paulina Ekdahl är vice ordförande i Liberala ungdomsförbundets Lundasektion. I Smålands nations plattform står bland annat att nationen ska ”verka i socialistisk anda”.

Därefter förvärrades trakasserierna. En sönderriven affisch av Nyamko Sabuni stoppades in i hennes brevinkast, varor beställdes på nätet i hennes namn och en grupp unga män gjorde klart att ”liberala svin” inte har på Smålands att göra.

Är det här det vi betalar för? alltså  trakassera och organisera politiska sekter på campus.

Det här handlar inte om några isolerade idioter och det händer inte bara i Lund. Det är allvarliga saker att man diskriminerar och mobbar/trakasserar denna unga kvinnan. Det är på tiden att någon tar tag i saker och stoppar ett sådant beteende och visar att det nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

Läs Svaret från Jenny Larsson nationsombud på Smålands.

Read Full Post »

I det senaste utskicket från Amnesty erättas om en sak som inte egentligen har något med Amnesty att göra.

4. SVERIGE: Kvotering till styrelser blir en valfråga
De rödgröna partierna vill ha kvotering till svenska bolagsstyrelser medan alliansen än så länge är negativa till förslaget. De rödgröna planerar att driva frågan i årets valrörelse och vill lagstifta om kvotering liknande den lag som finns i Norge. I Norge ska en styrelse med fler än 10 ledamöter innehålla minst 40% av vardera könet. Frågan om en svensk lagstiftning ang. kvotering har under förra mandatperioden föreslagits och frågan har därför redan varit ute på remiss. Huruvida denna lag går igenom får vi se efter kommande val.
Läs mer här:
Förutom att det länkas till två tvåveckors gamla artiklar i DN så har inte ämnet något med vad Amnesty jobbar för. Trots att denna fråga är en samhällsfråga är den en politisk fråga i allra högsta grad. Så varför väljer Amnesty att börja med opinionbildningen  i år? eller kanske har det hänt förut?

På deras hemsida står det att de arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Och det ges  exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

– rätten till åsikts- och yttrandefrihet

– ett avskaffande av tortyr och dödsstraff

– rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning

– att stoppa våld mot kvinnor

– flyktingars och migranters rättigheter

– rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

Mina frågor är: är kvotering vägen till jämställdhet? Vill kvinnor blir inkvoterade? är det diskriminering som stoppar kvinnor från att sitta i styrelser? Är Amnesty den mest kvalificerade organ att ta tag i frågan? Varför tog de inte i det tidigare?

Av egen erfarenhet kan jag säga att kvinnor söker sig inte till styrelse och många tackar nej när de får en förfrågan. Vill vi se fler kvinnor ta plats i styrelser och får lika lön som mannen och i högre befattningen så ska vi coacha kvinnan till att veta sitt eget värde och sin egen kompetens. Hon ska bättre självkänsla och större självkännedom. Hon ska ha självförtroende och driv. Hon ska förstå att man måste prata lön och att man måste våga ta plats. Vi har ett ansvar för nästa generations kvinnor.

De flesta kvinnor vill komma in på egna meriter och det vill jag med. Jag kan så mycket och jag kan tillföra företaget massor. Kan de inte se det så är det deras förlust. Men tro inte att jag kommer att sitta på min stjärt och vänta . Nej nej jag har viktigare saker att göra än att bry mig om bolagsägare som inte följer utvecklingen och inte fattar att mångfald är A och O för att nå framgång. Framtiden kommer att vara tuff och endast de som tänker rätt och agerar fort kommer att ha plats kvar.
Read Full Post »

Fick ett mejl från Abdirisik Hussein, en representant för Islamistiska förening och en kollega till mig på Lagersbergs demokratiforum i Eskilstuna.  I mejlet skriver han att han kommer att ta upp frågan med Centerpartiet i södermanland och att han tycker att detta är ett populistiskt spel från min sida. Han anklagade mig för att hjälpa SD att förstärka sin position i landet.

För mig är burka/niqab* frågan, en fråga om integration, säkerhet, identifikation, kommunikation och jämställdhet. De olika frågor kan lösas på olika sätt, men ett förbud är den snabbaste och mest effektiva lösningen. Det är jag helt övertygad om. Det här är inget försök att vinna väljare eller på något sätt signalera till SD att jag tycker som dem. För det gör jag inte. Jag delar inte samma människosyn med dem.

Men jag är väldigt seriös när jag säger att ett burka alt. maskeringsförbud kommer att bidra till bättre integration. Jag är inte en förbuds fan. Så jag är inte låst i den frågan men jag kan inte vända ansiktet och låtsas att jag inte berörs av det som händer i samhället.

Jag har hört alla argument mot burkaförbud. Jag har även hört argument för burka. Jag är inte övertygad om att det kommer att lösa sig för kvinnorna. De flesta argument mot burkaförbud förespråkar att vara passiv. Att man inte gör något. Att man står och tittar. Eller rättare sagt att man inte tittar alls. Det betyder att man ska helt och hållet blundar för de  konsekvenser  burkabärandet har för kvinnorna. Inte heller ska vi ställa krav på våra medborgare eller blivande medborgare. Vi förväntas välkomna intoleransen, diskrimineringen och förtryck i liberalismens namn.

Burka är ett symbol för förtryck och att vara emot förtryck är inte detsamma som att förtrycka. Försvarare av burka som till 99, 9 % är män, åberopar grundlagen och demokratin som stöd för kvinnors rätt att välja ”klädesplagg”. De hävdar att burkabärande är en yttring för den egna fria viljan, i samma andetag varnar de för att kvinnor kommer att isoleras i hemmet om de förbjuds att bära denna religiösa plagget. Är bara jag som finner deras argument väldigt motsägelsefulla?

Vissa går så långt att jämföra burkbärande med att vara punkare och använder som stöd yttrandefrihetsrätt – samma rätt som retade muslimer över hela världen när användes som försvar för de kända  karikatyrerna. till de vill jag säga att vara punkare det är två helt olika saker. En punkare kan ta av sig käderna, han kan ändra stil, han kan sluta vara punkare. Det kan inte dessa kvinnor. En punkare gör detta av egen vilja. Det gör inte dessa kvinnor. Om vi förbjuder punkarstilen kommer inte punkare att isoleras. Man är punkare för att man älskar en viss musik stil, uttrycker sitt uppror, eller söker sin identitet. Religiösa skäl (extrema sådana) används för att förtrycka kvinnor och halta deras utveckling och säkra beroende förhållandet.  Man förlorar sin egen identitet.

De som använder demokratiargumentet får mig att börja undra om de vet vad demokrati är. Demokrati är folkstyre, med andra ord majoritets styre. Om vi ska låta demokratin bestämma i det här fallet så blir utfallet ett förbud mot burka. Ta ett råd och håll er till liberalismen istället.

Andra använder stora ord som stigmatisering (brännmärkning), och de menar att själva burka användande ( något synligt och dessutom främmande) inte stigmatiserar men ett icke burka användande (osynligt) gör. För mig är burka inte främmande. Och det är just därför jag tog upp min bakgrund. Jag märkte dock att några stycken tog illa upp och på ett sarkastiskt vis kommenterade med att detta faktum gör inte mig till en expert. men jag har aldrig påstått det. Men jag kan inte låtsas att jag inte vet. Jag har muslimska vänner, muslimer i den stora släkten, har läst koranen, elhadith, böckerna eltarghib o eltarhib. Jag har alltid varit nyfiken, lyhörd och fördomsfri.

Jag tycker att det är viktigt här att inflika, apropå andra länder, att denna debatt pågår även i de muslimska länderna. Den har pågått länge nu med omärkbara framsteg.

Svenska folket har under c:a 100 år med fria val, byggt upp ett väl fungerande demokratiskt samhälle, som harmonerar med de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Sverige och i de flesta västerländska Stater finns en naturligt öppen syn på  umgängesformen med öppna ansikten, som speglar varje människas själ och är en viktig del i kommunikation och i förmedlingen av det  ickeverbala språket.

Dessutom skapar ”burka”-maskering av ansikten en osäkerhet om vilket kön man möter. Därtill kommer svårigheten med identifiering av dessa maskerade människor vid ex. tull-, trafik- och passkontroll  och alla andra tillfällen som en identifikation är behövlig (ex.när man betalar med kort, tenterar, på tågen)och är dessutom helt förkastligt på alla offentliga arbetsplatser och de flesta  privata arbetsplatser.

Men som jag sa förut det här handlar om tre specifika problem. Så blanda inte in religion och rasism. Låt oss hålla oss till sakfrågan, som lyder så här: får man i ett öppet samhälle som Sverige – som siktar mot större öppenhet- gå omkring maskerad.

Om någon har en bättre lösning på problemen varsågod. Jag har öppet sinne och är flexibel. Det som är viktigt för mig är resultatet. Inte hur vi når dit. Men läget just nu är mer eller mindre, antingen vill man undvika frågan (svek) eller vill man skicka tillbaka dem (rasism) . Det är få moderata röster som är sakliga.

Jag vill ta strid för  tjejernas rätt att visa ansikten och för integration i samhället. Jag är fullt medveten att detta är en otacksam uppgift. Men någon måste göra den.

Backar jag? Hell no, jag kan inte blunda för sanningen och låtsas att det inte berör mig. Kommer det att brännmärka mig? Troligtvis men i mitt fall är det självvalt.

Tycker ni att något är oklart får ni gärna ställa frågor. Jag förbehåller mig rätten att publicera kommentarerna.
*för enkelhetensskull använder jag ordet burka, hädanefter

Read Full Post »

Diskriminerings skydd

“ Det bästa sättet att skydda människor från diskriminering i Sverige är att hindra dem från att komma hit överhuvudtaget. “

Lästes igår i en ledaratikel i DN. Utanförskap: Bäst vi skickar hem dem skriven av ledarskribenten Henrik Breggren. Artikeln handlar om forskarstudenter från tredjevärlden som utestängs för att deras stipendier är otillräcklig i solidaritetens namn.

Read Full Post »

Centerpartiet är det enda riktiga socialliberala parti. Vi tror på individensfrihet och vi jobbar för att alla oavsett bakgrund skall ha lika möjligheter och tillgång till positiva rättigheter som skall garanteras av staten. Vi har bekämpat alla former av förtryck, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka. Vi accepterar inte diskriminering. Människor är lika mycket värda och alla behövs. Vi gör ingen skillnad mellan städerskan, sopgubben , läraren, läkaren eller domaren. Alla bidrar till att bygga ett bättre samhälle för våra barn .  Alla bidrar till välfärdsbygget. Alla behövs.

Read Full Post »

Nästa vecka är demokrativeckan. För att tala om verklig demokrati krävs att alla människor i praktiken har lika möjligheter och förutsättningar oavsett bakgrund att delta i samhällsarbetet.

Förebyggande och motverkande åtgärder av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati.

Vi bär alla på fördomar som vi riskerar att omsätta i handlingar. Tänk efter innan. Fundera noga på anledningen till ditt agerande. Låt inte ditt agerande gentemot andra påverkas av negativa föreställningaar som finns runtomkring oss. Observera även hur andra omkring dig agerar och reagerar. Tveka inte att säga ifrån om du vittnar diskriminering eller annat kränkande agerande. Din tystnad kan omfattas som svikelse och/eller ännu en kränkning.

Milstolpar i vår kamp:

1945 : FN-stadgan slår fast att organisationen ska verka för ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”.

1948: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”Alla människor äro födda fri och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ” utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning.”

1948: konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord antas.

1963: Deklarationen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

1965: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) antas.

1966: Den 21:a mars instiftas som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

1969: CERD-kommittén bildas.

1973: Internationella konventionen angående bekämpning och bestraffning av apartheidsbrott antas.

1973-2003: FN utlyser tre decennier i rad för kampen mot rasism och rasdiskriminering.

1978: Första världskonferensen i kampen mot rasism och rasdiskriminering hålls i Genéve.

1993: En särskild rapportör för nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans inrättas.

2001: Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans äger rum i Durban, Sydafrika.

Read Full Post »

FN fortsätter sin utnämning av kalendersdagarna till internationella dagar. Sist fick jag reda på att 21 mars var den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, och attdagen efter den 22 mars den internationella vattendagen. FN har säkert goda intentioner men folk har slutat uppmärksamma dessa dagar för att de har blivit för många. Tidningar har aldrig varit intresserade. Så vad är vitsen?

 FN:s utnämning av 21 mars till den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är till åminne av den 21 mars 1960 då poliser i Sharpeville, Sydafrika, öppnade eld mot människor som deltog i en fredlig demonstration mot apartheid-lagarna. Dussintals demonstranter dog och många fler skadades i en sk Sharpeville-massakern.

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antogs 1965. Men kampen mot rasismen fortsätter. Frågan om diskriminering är fortfarande väldigt viktig och aktuell för FN. En rapport från 2007 visar att den rasistiska våldet i Europa ökar. Främlingsfientliga partier får allmer inflytande och därmed lättare att sprida sina idéer i ljuset.

Så kanske är det dags för folk att börja uppmärksamma dessa dagar så att vi påminns om vad rasism kan orsaka för elände och misär.

Read Full Post »

”Alla männskor är födda fria och lika i värde och rättigheter” enligt artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I teorin verkar allt enkelt och självklart. I praktiken är det oerhört svårt att implementera.

Det är ännu svårare i länder där folket är övertygade om deras godhet att det gränsar till naivitet. Diskriminering har oftast sin grund i fördomar, bristen på kunskap eller generalisering av en viss erfarenhet/kunskap.

Det är först när vi verkligen förstår att vi är individer, olika och unika som vi kan göra bot med diskriminering.

Read Full Post »

Romer är en folkgrupp som har funnits i Europa sedan 1300-talet, och i Sverige sedan 1500-talet. Romerna är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och omfattas därför av den svenska minoritetspolitiken. I Sverige lever cirka 50 000 romer.
Sedan 1970-talet har staten fört en dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige, men fortfarande är diskriminering och utanförskap en verklighet för många romer.  I hundratals år har det skett övergrepp mot romer i form av bl.a. tvångssterilisering, fördrivning, tvångsförflyttning, invandringsförbud, tvångsassimilering och inte minst diskriminering. Romer i allmänhet är utsatta för i samhället utan någon uppenbar anledning. Romerska kvinnor är dubbelt så mycket utsatta för att för det första de är kvinnor och för det andra romer. Utöver det pågår det en förtryckande kultur bland romerna, där kvinnorna utstår misshandel och förnedring.  Kunskapen om romerna och deras kultur är bristfällig inom många områden och romer möter ständigt motstånd, utanförskap och inte minst rasism hos svenska myndigheter och organisationer. Det finns enorma brister i det svenska folkets medvetenhet när det kommer till romerna och deras situation.

Det hela handlar om makt och strukturer och lösningen till detta är att var och en av oss skulle krossa dessa strukturer. Men för att kunna göra något åt problematiken måste man se de här strukturerna. Vi måste inse att det råder en skev maktfördelning.
Samtidigt skall man inse att kvinnor inte är en enhetlig grupp, utan individer. Individer som behöver skydd från samhället.

Read Full Post »