Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kvinna’

Burkadebatt igen

Det har debatterats och  diskutterats vid köksborden hemma om man ska införa ett förbud mot Burka/niqab. Vid köksbordet är alla ense. En heltäckande slöja passar inte in i vårt samhälle. Den ideologin det representerar passar inte in i vårt samhälle. Synen på kvinnan och mannen som den förmedlar passar inte i vårt samhälle. Vi har arbetat hårt för att nå ända hit. Vi har arbetats hårt för jämställdheten, friheten och för öppenheten.

Vi är inte beredda att gå tillbaka. Vi är inte beredda att främja mörka krafter. Vi är inte beredda att låta det bero.

Burka debatten har sprungit ifrån oss. Av jämställdhets, mänskliga- och säkerhetsskäl tycker jag att Sverige ska förbjuda bärande av dessa plagg.

Jag är inte den enda som är trött på dubbelmoralen och på avsaknaden av tydliga riktlinjer.

Det handlar om att begränsa religionsfrihet.   Religionsfrihet handlar inte om att man ska kunna göra vad man vill eller följa religionen påbud om de strider mot landts lagar. Vi får tex inte aga våra barn? Man får inte heller slå sin hustru? etc..

Det handlar om rätten att slippa möta maskerade människor i det offentliga rummet i en fri och öppen demokrati. Det handlar om att man ska kunna ge ngn vettig signalement om ngt går på tok. Det handlar om att man ska förstå vad den andra säger även om man har problem med hörseln eller om det väsnas mycket i rummet. Det handlar om mänsklig kontakt.

Snälla sluta gapa islamofobi. Islam är inte bara en religion det är även en ideologi. Inte anklagas folk för att ha sossefobi eller moderatfobi när deras idéer kritiseras. Dessutom så är det så att Kristendomen kritiseras ständigt men det är ingen som ens kommit på tanke att gapa kristendomofobi. Vi har all rätt att kritisera och diskutera allt och alla. Det är inte tillåtet att tysta ner människor genom att måla upp alla meningsmotståndare som islamofober. Argument bemöts med argument. Något annat är oaccepterat. Icke-liberala och människofientliga tankesätt och ideologier är inte värda att försvara, skydda eller bevara.  Jämställdhetskampen är värd sitt pris och får inte avstanna. Kvinnor och män som kommer från Mellanöstern och Afrika  lever kvar i gamla invanda patriarkala mönster där  mannen är  jägaren, hushålletschef och familjenshuvud. Visst finns det män från både läger som vill stoppa kvinnans befrielse.

Yekbun Alp förklar synen på kvinnan:

det råder ingen orättvisa i jämställdhetsfrågan mellan kvinnor och män inom Islam. Det handlar snarare om skillnader i könsroller mellan manligt och kvinnligt. Denna rollskillnad eliminerar inte jämlikheten mellan könen i Islam.”

Qaisar Mahmood försvarar burkan med dessa ord:

Det som Mohammad och Wendahl uppfattar som ett uttryck för dubbelmoral menar jag i själva verket handlar om att kvinnor som tvingas bära burka och niqab inte ska dubbelbestraffas, att de först tvingas av sin närmaste omgivning att bära en klädsel mot sin vilja och att de dessutom ska behandlas som brottslingar av samhället för något de själva inte valt. Många med mig anser att det är möjligt att  erkänna att niqab och burka är kvinnoförtryckande som att motsätta sig en kriminalisering av de kvinnor som bär dessa plagg.

Läs http://www.peacewomen.org/news/Afghanistan/May05/burqa.html

Men visst det är inte lätt, speciellt med tanke på att ett sådant förbud retar galler på folk både borta och hemmavid. Man kanske ska lägga ner kampen. Jag menar är det värt det? Ska jag riskera livet för att rädda kvinnor som har fått tro sedan födseln att det är de som väljer, att kvinnan ska lyda mannen och att det brister i hennes intellekt och hängivenhet till Gud. Ooooh, det handlar ju dessutom om utländska kvinnor med en farlig religion. Så varför bry sig, eller?

Media : ekuriren

p.s. Det här är skrivit i all helst, so pardon my swedish.

Read Full Post »

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är det endast 2% kvinnor som innehar poster inom de 100 största börsnoterade företagens styrelser. Kvinnor tjänar 80% av mäns löner.

Det är 30 år sedan Sveriges riksdag antog den första jämställdhetslagen och Karin Andersson ( C ) blev jämställdhetsminister. Det är på tiden att sverige blir världens helt jämställda land. för att göra det behövs lagar men mest av allt en ändring av samhällets och arbetsmarknadens attityder. En mångfald av förebilder och ett ifrågasättande av rådande normer ökar chansen för såväl killar som tjejer att identifiera sig med någon som är som de själva.

Det sociala könet  är inte statiskt utan skapas, återskapas och förändras i en ständig process i interaktion mellan människor och den struktur dessa lever i. Så det är vi som är skapande och förändrande kraften. Vi har ordet och vi har makten. Vi kan börja hemma.

Jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 1987

År 1992 förbjöds diskriminering på grund av graviditet och föräldraskap. År 1995 infördes en bestämmelse om jämställdhetsplanering,      kvotbestämmelsen preciserades,
arbetsgivaren ålades en skyldighet att underlätta samordning mellan arbete och familjeliv, sexuellt trakasseri tillfogades. År 2005 förnyades lagen i sin helhet.

Read Full Post »

Barack Obama utser sin rival från presidentvalskampanjen, Hillary Clinton, till utrikesminister den 27 november, under thanksgiving-helgen. Men det är inte därför hon är j… duktig som hon fick jobbet men för att hennes man Bill Clinton gått med på de villkor och begränsningar som krävdes av honom för att hans hustru skulle kunna bli Barack Obamas utrikesminister. Ja, JA.. Tacka din man vet jag, hustru!

Media har ett sjukt sätt att beskriva starka kvinnor med. När Obama utnämnde Janet Napolitano till säkerhetsminister. De skrev ”kvinna till säkerhetsminister”. Alla andra ministrar (män) namngavs. Men när det är en kvinna, då är det hennes kön som är viktig och inte vem hon är.

Read Full Post »

Jag tycker att det är förjävligt att vi fortfarande snackar om jämställdhet. Jag vill inte ha en man som säger att han respekterar kvinnor. Kvinnor gör sif en oförtjänst när de klumpar sig som en grupp. Jag vill ha en man som säger att behandla kvinnor som han behandlar män. Med respekt när de förtjänar det och med avsky när de beter sig som djur.

Read Full Post »