Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘international law’ Category

Nio av tio vuxna kvinnor i Egypten är könsstympade, trots att det numera är förbjudet.

Att en del av kvinnans könsorgan skärs bort kan leda till blodförlust och andra svåra komplikationer. Efter att en åttaårig flicka i Kairo dött av blodförlust år 2007 följde en debatt som ledde fram till att lagen mot könsstympning skärptes i Egypten. Det är ändå mycket ovanligt att brottet dras inför rätta.

Enligt den senaste egyptiska statistiken från 2008 är 91 procent av Egyptens kvinnor mellan 15-49 år könsstympade. Men enligt ny rapport från FN-organet UNICEF håller unga egyptiers inställning till könsstympning av kvinnor på att förändras.  färre unga flickor riskerar i dag i Egypten att könstympas eftersom allt fler unga föräldrar tar avstånd från den uråldriga och hedniska traditionen.

Kvinnlig omskärelse sker i Sverige alltmer som afrikanska invandrare flyttar hit. År 1982 i juli månad, stiftades en lag i Sverige som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde främst för att invandringen från Afrika ökade just då. År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom. Straffskalan har skärpts genom att straffet för den som utför könsstympning i Sverige nu är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart.

Nu är det även förbjudet att könsstympningen utförs utomlands, där det är tillåtet, och inte bara förbjudet att omskära flickor i Sverige. Hittills har ingen dömts för brottet, men Socialstyrelsen misstänker att det fortfarande sker i smyg.

Könstympningen är ett bryter mot barnkonventionen artiklar 3, 19 och  24.

 

Read Full Post »

 

Med anledning av att sedan 1980 har över 51 000 fall av ”försvinnanden” eller kidnappningar dokumenterats i 90 länder, antog 192 medlemmar i FN:s generalförsamling, den 22 dec 2006, en konvention som förbjuder enskilda stater att kidnappa personer de uppfattar som fiender och döda dem eller spärra in dem i hemliga fängelser. Dessutom förbjuder den alla typer av hemliga fängelser.

 

Det som väntas nu är ratificeringen av denna konvention vilket jag misstänker kommer att dröja. Hur som helst så börjar konventionen gälla 30 dagar efter att 20 länder har skrivit under.

 

 

Read Full Post »

barnarbete.jpg

La explotación financiera de niños por todo el mundo es un problema global, causando las consecuencias para la economía nacional y el mercado laboral, así como el niño de trabajo que se priva de las sus derechas del desarrollo de la educación y del normal. Paquistán tiene varias leyes nacionales para trabajar contra y regular la existencia de los trabajos infantiles. Otro mecanismo importante para luchar la explotación financiera de los niños es la convención de la O.N.U sobre las derechas del niño. Paquistán en 1990 ratificó a esta convención. Consecuentemente, se han admitido las nuevas leyes nacionales, se han enmendado las leyes ya existentes, se han establecido los proyectos educativos y el vox populi en los problemas con respecto al tema ha atraído mucha atención. Las leyes nacionales no son, sin embargo, bastantes a pesar de los cambios realizados, y más importante, no se practican correctamente en realidad. Dan los patrones por lo tanto la oportunidad de hacer uso de los niños de una mano de obra más barata constituyen, sin tener que preocuparse de las consecuencias. Que los trabajos infantiles dan lugar a las consecuencias serias para Paquistán pues un país es un hecho, pero sobre él todo, él priva el millón de trabajadores del niño en el país de su salud, seguridad y niñez. 

Read Full Post »

10% av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning.  Merparten av dessa 650 miljoner människor bor i utvecklingsländer.  En femtedel av dessa är barn, som inte får någon chans till utbildning. I augusti 2006 antog FN en Konvention om funktionsnedsattas rättigheter (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Konventionen är tänkt att garantera och på sikt ersätta de insatser som för närvarande görs på frivillig väg. En annan förhoppning är att konventionen ska bidra till förändrade attityder mot funktionsnedsatta resurser och möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Bland de rättigheter som denna konvention slås för är förbättrad tillgänglighet till allmänna transportmedel och offentliga platser, utbildning och hälsovård. 123 av 193 medlemsländer skrev under konventionen, men endast 15 ratificerat den. Kruxet är att konventionen träder i kraft först när 20 länder ratificerat den. Bland länder som inte skrivit under är USA och Ryssland. 

Read Full Post »