Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘centerkvinnor’

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet.

För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors amp för friheten att vara den man är.

Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter.

Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar – oavsett var man bor. Med utgångspunkten i varje människa och med sikte på ett fritt, rättvist och demokratiskt samhälle vill vi se att kvinnor och män har lika villkor i realiteten; lika rättigheter, samma skyldigheter och möjligheter ska utgöra grunden inom livets alla områden.

Det som engagerade i SLKFs begynnelseår var den ohållbara situationen för medsystrarna i jordbruket. Att arbetet var obetalt samt bristerna i kvinnors

Read Full Post »

Jämställdhet en liberal fråga

Den 13 december 1979 antog Sveriges Riksdag Sveriges första jämställdhetslag med bland annat en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och krav på lika lön för lika arbete. Det var Sveriges första jämställdhetsminister som drev igenom lagstiftningen. Under samma period drev Sveriges dåvarande socialminister, den första kvinnan på den posten, igenom en kraftig utbyggnad av daghemmen. Båda dessa statsråd var Centerkvinnor. Karin Andersson respektive Karin Söders var radikala, banbrytande pionjärer som bröt mark för dagens jämställdhetskämpar.

Det har gått 30 år sedan lagen röstades igenom. Jämställdhetsfrågorna stod då högt på agendan. Idéerna och reformerna var många. Idag kan vi skörda frukten av dem. Men än är vi inte i hamn. Det finns till exempel fortfarande en osaklig löneskillnad mellan kvinnor och män på 8 procent. Det kan vi inte acceptera. Det är dags att företag och myndigheter som lönediskriminerar straffas med ett kännbart vite.

Orättvisorna är många och vi har långt kvar tills vi når ett jämställt samhälle. Därför är det viktigt nu när vi har nått halvvägs att vi inte tappar motivationen eller kämparandan för våra mödrars, döttrars och systrars skull. Vi kommer att fortsätta att driva jämställdhetsfrågorna tills vi är i hamn, tills ordet jämställd inte längre behövs då det blivit ett naturligt och allmängiltigt tillstånd. Något annat än ett rättvist samhälle inte är acceptabelt. Var med och gör skillnad du också.

Dayana Jadarian, ( C )

Read Full Post »