Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘flyktingar’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Jag trodde verkligen att man har avskaffat dödsstraffen i Sverige men Svt:s existens- programmet som visades idag kl.20:30 på Svt2 visade en annan bild och fick mig att tvivla på mänskligheten.

Se hela avsnittet på SVT Play.

Avsnittet handlar om tvångsavvisning av flyktingar som riskerar tortyr och avrättning och som sökt skydd i Sverige.

Trots den starka kritiken från UNHCR  som har upprepat bestämt att det är fel och inhumant att avvisa någon till de centrala delarna av Irak, särskilt inte de kristna.

Politiker måste ge röst åt papperslösa och tala om den etniska rensningen av kristna i Irak. Vi måste agera nu och stoppa avrättningen av skyddssökande.

Read Full Post »

 

Offentliga biträden har fått en mer aktiv roll i asyl målen. Arbetet har också lyfts till en juridisk nivå.  Muntligheten har visserligen ökat under 2006, men inte tillräckligt för att man ska jubla över förändringen.  Dessutom möjligheten för muntligförhandling fortfarande skiljer sig markant beroende på var du bor i landet.

 

Frivilliga organisationer som Amnesty, Röda korset, FARR, Unicef och Rådgivningsbyrån anser att rättsäkerheten har ökat på det formella planet. De menar att det är ett stort framsteg att Migrationsverket nu inte längre kan avslå ansökningar med hänvisning till hemliga ambassadrapporter eller formuleringar som ”enligt verkets kännedom om förhållandena i land X..”

 

Man har därför kunnat notera tydligare beslutsmotiveringar, utförliga domsskrivningar och noggrannare utredningar av asylskäl. Migrationsdomstolen har i flera fall betonat vikten av det ovan nämnda samt muntlighet, kommunikation av alla handlingar och uppdaterad landinformation.

 

Men alla anser att det är lite för tidigt att dra några slutsatser om någon betydande ökning av rättsäkerheten.

 

Men detta är inte det enda problemet. Ökad transparens i domstolarna innebar också mindre sekretess, då domar med namn och asylskäl i stor utsträckning blev tillgängliga för allmänheten.

Speciellt intresserade av offentligheten blev givetvis ambassadpersonal med intresse för regimkritiker. Det kom att innebära enorma risker för asylsökanden och deras anhöriga i hemlandet oavsett utslag på ansökan.

 

Det inväntas nu Regeringsrättens avgörande i frågan om hur sekretesslagen bör tolkas och tillämpas i dessa fall. Det kan komma att behövas en lagändring som tydliggör balansen mellan kravet på insyn och individens behov av sekretess.

 

När det gäller den ökade möjligheten att få bifall i domstolarna, så ska det understrykas att det inte på något sätt var lagstiftarens främsta mål av den genomförda lagförändringen. Utan det som söktes var en förbättring på det processuella och formella planet och inte det materiella.  Den största kritiken finns dock på den materiella sidan.

 

Read Full Post »