Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘forskning’

Över 40 miljarder Euro spenderas årligen på jordbrukssubventioner. Subventioner i andra länder förstör Europas jordbrukares möjligheter att verka på lika villkor.   Det krävs en  minskning av jordbruksstöd, och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska moderniseras ytterligare i syfte att bli uppnå större effektivitet och mer marknadsorienterad.

Familjejordbruk och människor på landsbygden som bevarar landskapen och uppmuntrar till miljövänlig ekoturism måste få en rättvis andel av den gemensamma jordbrukspolitiken som har fokus på  hållabarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jordbrukspolitiken ska hjälpa bönderna att kunna producera mer med mindre resurser. Jag vill få slut på slöseriet.

EU-stödet  bör flyttas från jordbrukssubventioner till moderna och miljövänliga jordbrukstekniker som underlättar livsmedelsproduktion och hållbar boskapshållning, samtidigt som de hjälper lokala samhällen.  Jag vill se ökad investeringar i forskning, modern teknik och  att de överförs  till alla områden inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling. Jag vill få slut på att fisk kastas överbord.

 Jag vill att EU-medlen måste användas till att skapa nya jobb, upprätthålla livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel i alla medlemsländerna.

 

 

Read Full Post »

Den nuvarande ekonomiska krisen har gjort det klart  och tydligt för många att företagande och företagarnas väl och ve är den viktigaste faktorn för både ekonomin och jobben. Utan företag- inga jobb.

Dessvärre är företagsklimatet i Sverige rotat i den svenska regel- och skattsystemet  inte anpassade för småföretagen. De passade bra för de stora industriföretagen som en gång i tiden var den svenska ekonomins motor. Men då var kraven på snabb omvandling, flexibilitet, teknik- och kunskaps utveckling lägre än idag. Mycket lägre. Systemen är anpassade för dessa stora företag och tar inte hänsyn för människorna som står bakom.

Centerpartiet har genomfört en rad förslag som både förbättrar företagandets villkor och som förbättrar miljön.

Alla människor som startar, driver och utvecklar företag och företagande, i synnerhet det gröna företagande är vår tids största hjältar.  Sociala och gröna entreprenörer måste synliggöras i Sverige. Alla småföretag och mindre företag måste hyllas och uppmuntras att införa miljöledningssystem. Entreprenörer som utvecklar miljövänliga produkter och banker som medvetet styr människors sparande till gröna fonder skall inte bara välkomnas utan även stödjas.

Företagspolitiken är  central. En bra företagspolitik är ett verktyg om och när det används rätt kommer att resultera i stora steg framåt i andra områden som forskning,  miljö, jobb, integration, jämställdhet och välfärd.

Share

Read Full Post »

På hjärt- och lugnfondens sida står det: “

Nio av tio kronor till hjärtforskningen saknas

Hjärtinfarkter skördar årligen nära 11 000 liv i Sverige. Mer forskning kring hjärtsjukdomar kan leda till att färre insjuknar och dör i hjärtinfarkt. Trots att Hjärt-Lungfonden kunde dela ut en rekordsumma till forskning förra året räckte det bara till 12 procent av vad forskarna verkligen behöver.”

Den världsledande forskningen som bedrivs i Sverige om cancer, hjärtats sjukdomar och demens finansieras nästan uteslutande av medel från privatpersoner och näringsliv. Det gäller i hög grad även kampen för mänskliga rättigheter, bättre miljö, social omsorg och utsatta barn och familjer.

Svenskar är ett generöst folk som vill bidra till utveckling och bättre samhälle. Varje år skänks drygt 5 miljarder kronor till humanitära och andra ändamål. Men pengarna räcker inte.

Vi behöver öka incitamenten att ge gåvor.Vi behöver införa avdragsrätt för gåvor  till ideella organisationer. Den bidragsgivande aktören skulle kunna få skatteavdrag för sina ideella gåvor direkt i sin årliga deklaration. Sverige är det enda landet i EU som saknar sådan avdragsrätt.

Det är inte bara bland enskilda personer som det finns förutsättningar för ökat ingivande, utan det finns ännu större förutsättningar att öka detsamma från företag. Det  skulle få stora positiva effekter för hjälporganisationerna och forskningen samt ge företag möjligheter att ta ett socialt ansvar och inte minst öka deras roll i demokratin.

Att ge människor möjligheten att engagera sig  i samhället skapar sammanhållning och egenmakt. Vi på Centerpartiet skall driva fram avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och forskningen för att öka antalet givare och ge en skjuts åt det demokratiarbete som ständigt måste pågå.Det civila samhället behöver stärkas och de ideella organistionerna få större muskler för att ingripa där samhällets resurser inte räcker till.

P.S. Denna möjlighet har nyligen utretts och förslaget finns hos finansdepartementet. I juni i år representerades betänkandet Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, SOU 2009:59. Utredningen har varit på remiss och ligger just nu på regeringens bord.

Read Full Post »