Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘utbildning’

Idag råder det brist på arbetskraft inom vissa sektorer, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet inom andra. Att beskriva problemet som enbart en matchningsproblematik är inte längre tillräckligt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till de senaste årens utveckling är att utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Den otillräckliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver åtgärdas med reformer som återigen belönar praktisk kunskap, stärker samverkan mellan näringsliv och utbildning, och skapar incitament för att utbilda sig till yrken som efterfrågas av näringslivet.

Centerpartiet vill:

–  Utveckla och höja lärlingspengen till skolor och företag som tar emot en gymnasielärling.

–  Införa ett samverkanskriterium för anslagsfördelning till högskola och universitet

– Förlänga anslagstiden för YH-utbildningar som kräver långsiktighet i sina

kapitalinvesteringar

– Att staten ska vara en föregångare och sluta studentmedarbetaravtal

– Införa en ny anställningsform – lärlingsprovanställning

– Införa individuellt skattegynnat Framtidskonto för sparande till egen utbildning och företagande

Read Full Post »

Jag läste i DN imorse att svenskarna blir alltmer positiva till invandrare , allt enligt att den senaste undersökningen från SOM-universitetet. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är för det mesta väldigt skeptisk när det gäller opinionssiffrors resultat och tolkning. Det här är inte första och kommer inte vara den sista mätning som visar på den glada nyheten. Men det är ingen nyhet. Redan i slutet av 2009 visade en opinionsundersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Riksdag & Departement att en majoritet av befolkningen är positiv till invandringen. Trots det så har vi stora problem ute i samhället. Vi har SD, ND, Nordisk ungdom och så har vi andra radikala grupper.

Om man ska tro på det står  i tidningen så är man är mest positiv i storstäder. Kanske är det så att man hittar lättare jobb  i storstäder eller så är det så att i storstäderna bryr man inte sig om vem man granne till. Jag delar inte den uppfattningen att man  är mindre positiv på landsbygden. Fler av mina ”invandrar” bekanta bodde  i små byar innan de fått uppehållstillstånd. De flyttade sedan till storstaden för att hitta jobb, men de saknar den gemenskap de fick ute på landet.

Vilket är viktigaste? Jobb eller gemenskap? Måste man välja? kan man inte få båda två?

Hur som helst så bådar det gott. Om några år kommer vi få en ny kris, arbetskraftsbrist. vi kommer behöva ta emot fler och fler invandrare för att klara välfärden i framtiden.  Därför är det bra om vi har klarat integrationen tills dess. Åtminstone borde vi ha en integrationspolitik som stärker mångfalden och tar hand om människors kompetens och drivkraft.  Så nu gäller det att jobba vidare för att få integrationen att fungera. Genom en mer flexibel arbetsrätt, bättre skolutbildning, grön sfi, referensfamiljer, kontakts personer, bättre villkor för företagande och kapitalförsörjning. Kom ihåg att det är i vardagen, i skolan och på arbetsplatserna integrationen tar form. Låt oss tillsammans göra invandringen en succé!

Media: Svt-play, SVD

Read Full Post »

Idag har tidningen Folket publicerat en debattartikel om skolan skriven av mig och Pia Bernthling.

”Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen. Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat. Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande. Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.”

Elevens rätt till en god utbildning och möjlighet att få utvecklas maximalt skall alltid vara vägledande för oss. Det gäller även elevernas rätt till en god utbildning och möjligheter till inflytande.Kunskap är den viktigaste faktorn för att bryta det sociala utanförskapet. Vi måste skapa en skola som blir en viktig länk i unga människors lärande inför vuxenlivet

Read Full Post »

Eskilstunaelevernas resultat ligger i botten, skriver Folket. Ja, men det var väl ingen nyhet. Inte egentligen.

Och att majoriteten skyller på lågkonjunkturen är skrattretande . Skolan var inte bättre innan när vi hade högkonjunktur. Dessutom brukar de röda förneka att vi haft en ekonomisk kris annars. Jag är verkligen trött på majoriteten och deras ansvarslöshet. Varje val lovar de att de ska satsa på skolan och varje mandat sviker de sitt löfte. I 90 år har de röda som styrt och ställt i Eskilstuna och vad är resultatet. Dåliga resultat i skolan, hög arbetslöshet,  låg utbildningsnivå, flest vräkningar, flest skuldsaneringar, bidragsberoende, segregation, etc etc listan kan göras lång.

Som sagt, studieresultat i Eskilstuna har under lång tid varit under all kritik både i låg och högkonjunktur. Givetvis skyller man ifrån sig. Johan Nilsson, (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skyller på att de dåliga resultaten beror på att de dåliga resultaten beror på det sociala arvet och på att vi har vi tagit emot många från andra länder. Den argumenten håller inte . I Södertälje, med en mycket större andel invandrare än Eskilstuna, ligger cirka 100 placeringar före.  Föräldrarna i Södertälje har inte heller högre utbildningsnivå.

Så vad beror det på? Det beror på att vi är en industristad som har haft samma styre i fler år än tillräckligt och på att det har påverkat vår framtidstro, drivkraft och ambitionsnivå. Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen.

Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat . Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande . Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.

Read Full Post »

Enligt konjunkturinstitutet är det svårt att få tag på medarbetare i vissa branscher. Stämmer det så är det katastrofalt. Hur kan det komma sig att utbildningsinstituten inte har den blekaste aning om vad arbetsmaknaden har behov av?? Ja, det kan man fråga sig.

Det som är uppenbart är att utbildningsinstituten förmår inte leverera den kompetens som behövs. Det är svårt att få tag på folk med rätt yrkeserfarenhet och/eller med rätt utbildning. Vi befinner oss i en konjunkturuppgång  och det då uppstår ett sug efter specialister.   Ser vi kunskap som ett intellektuellt kapital, finns det all anledning att säkra påfyllningen av det kapitalet lokalt. I annat fall urholkas konkurrenskraften på den globala arenan.

Det betyder inte att vi ska isolera oss och stänga ute omvärlden. Det vi behöver göra är att skapa ett företagarklimat som främjar nytänkande och innovationer.

Read Full Post »

En bra sloggan som Jobbresan har.Under fem veckor reser de runt för att lyssna, inspirirera, hjälpa och informera om jobb och arbetsmarknad. Jag  började dagen med att besöka Proffice-buss som stod parkerad på Fristadstorget i Eskilstuna. Efter att ha pratat med jobbcoacher, rekryterare och olika experter om just jobb och fått frukost berättade Tomas Magnusson om de 168 000 nya jobben som dyker upp under andra kvartalet.

En ljusning är på gång. Nu är det fler arbetsgivare som behöver anställa. Störst efterfrågan finns inom tillverkning och logistik, försäljning och marknad, samt inom bygg- och snläggningsbranschen.

Givetvis varierar behoven runtom i landet. Behovet av arbetskraft i Eskilstuna är mindre än i övriga riket. i flera avseenden går Eskilstuna mot strömmen och visar sämre siffror. Eskilstunabor är pessimistiska och oroar sig i onödan att konjunkturen kommer att försämras igen. Även om mycket talar för att vi är på väg ut ur svackan verkar företagen i Eskilstuna oroliga. Kan det ha något att göra med vilket parti som styr kommunen?

Folk är missnöjda i Eskilstuna. Det finns en missmatchning mellan utbildningsinstituten och näringslivet. Folk har en romantisk syn på utbildning och jobb. Viljan att ta tag i saker med egna händer och ta ansvar för sitt liv är väldigt låg. Man har blivit passiviserad under många år. Matad. Och nu krävs det att man lär sig att fiska. Ja, det blir svårt. Vad trodde man?

Vad är lösningen enligt Sossarna? Jo, fler komvuxplatser och arbetsmarknadsprogram. Väldigt revolutionerande. Nej tack, säger jag. Vi behöver folk i arbete. Och för att lyckas med det behöver fler företag och starkare företag. Intensiva utbildningar som matchar arbetssökande med branscher som söker specifika kompetenser. Vi behöver integration. Vi behöver ta vara på kompetenser. Vi behöver framtidstro. Vi behöver höja våra röster och visa vårt missnöje. Vi behöver sätta press på politiker. Vi finns, vi vet vad vi vill och vi ska få det.

Media: ekuriren

Read Full Post »

Ledaren i Ekuriren igår hade rubriken: vadå utbildningsnivå?  diskuterar skola, utbildning och ekonomi. Jag håller med författaren. Skolan måste lämnas ifred och den måste kunna planera och ta beslut utan att det behöver ta så lång tid. Det är en av anledningar till att friskolorna är mer attraktiva. De har har kortare till beslut.

Vi behöver konkurrenskraftiga skolor i Eskilstuna. Man får aldrig tappa initiativkraften. Skolan måste bli mer tilltalande, närmare eleven och på dess villkor, anpassad till vår tid. Den ska skapa möjligheter och uppmuntra kreativitet och entreprenörskap. Läromiljön skall anpassa till elevgruppen. Skolan skall undvika resursfördelnings diskussioner. Skolan skall rekrytera de bästa lärarna och bästa rektorer.

Ledaren diskuterar även lärlingsplatser. Det är nog på tiden att vi erkänner att alla har inte läshuvud. Det är verkligen på tiden att  de praktiska utbildningarna värderas lika högt som de teoretiska.  Lärlingsutbildningar är ett utmärkt sätt att erhålla den kunskap som näringslivet har ropat efter. Unga måste ingå i en nära och stark relation mellan arbetskraft och arbetsmarknad. De måste få en ordentlig koppling till den lokala arbetsmarknaden. Vi måste öka antalet lärlingsplatser. Centerpartiet har länge påpekat att det är viktigt att unga kan få in en fot på arbetsmarknaden, lärlingsanställning är ett tydligt sätt att sänka trösklarna för unga genom att de kan få ett jobb till en lägre lön. Lärlingsanställning är en ny tidsbegränsad anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Read Full Post »

Idag har regeringens utredare presenterat ett förslag om hur denna ska se ut. (DN) Ett bra förslag tycker jag. Helst ville jag se fler som var villiga att ställa upp som referens familjer som introducerade nyanlända till det svenska samhället. Men det finns knappast något intresse, tyvärr. Segregationen som de nyanlända utsätter sig för gör att det tar längre tid för dem att samla ihop tillräckligt med kunskap för att klara sig i Sverige.

Enligt förslaget kommer kommunerna att vara ansvariga för denna introduktion. Det kommer att finnas riktlinjer och en plan på vad som ska gås igenom. Jag tycker att detta borde ha varit en självklar del av SFI utbildningen oavsett var man kommer ifrån. Och precis som SFI skall det finnas olika nivåer av denna del också. Det finns många saker som kan tyckas självklara för en men verka främmande för någon med en annan kulturell bakgrund.  Det är viktigt att vi är tydliga och konsekventa med den samhällsinformation som kommer att ges.

På minus sidan är det att denna samhällsinformation är endast avsedd för dem som får uppehållstillstånd som flyktingar. Anhöriga som kommer en viss tid därefter är däremot utestängda från den. Sådan introduktion borde väl vara tillänglig för alla, eller vad tycker ni?

Read Full Post »

Read Full Post »

Sveige har flertal gånger fått kritik från CERD-kommittén för hur man hanterar hatbrott, dvs brott som motiveras av hat och/eller fientlighet mot vissa grupper av människor pga etnicitet, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning eller handikapp. Kommittén har pekat på alltför liten andel av anmälningarna leder till fällande dom. Den har också noterat att även om man från åklagarsidan har sagt att man prioriterar hatbrott så märks inte detta i praktiken. CERD-kommittén tycker därför att Sverige behöver bli mycket bättre på att prioritera hatbrott och på att tillämpa våra lagar i praktiken.

”Det finns inte några specifika koder för att registrera hatbrott när det görs en polisanmälan. Motivet bedöms utifrån de uppgifter som finns i brottsanmälans gärningsbeskrivning och urvalet sker med hjälp av särskilda sökord. Det finns också ett stort mörkertal när det gäller hatbrott och statistiken avspeglar därför inte den faktiska hatbrottsligheten.”  från Brottsförebyggande rådets hemsida.

Det saknas till och med en enhetlig definition för begreppet. Läs brottsoffersmyndighetens rapport om ämnet.

Sedan 2001 ingår hatbrott som en del av den ordinarie polisutbildningen men majoritet av landets poliser är anställda före 2001 och saknar därför kunskaper i hatbrott. Stora delen av dagens poliskår kommer alltså inte att upptäcka ett  brott som lagstiftaren ser mycket allvarligt på.

Om vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant samhälle så bör vi göra något åt saken.  Anmälningar om hatbrott fotsätter att öka samtidigt som utredningarna fortsätter att vara bristfälliga. Ökningen av anmälningarna kan delvis bero på att fler vågar  göra en anmälan, delvis på att antalet hatbrott ökat i faktisk mening. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten under året har bedrivit ett aktivt arbete med att vidareutbilda personalen i hanteringen av hatbrott. Men dessvärre visar det sig att efterfrågan på vidareutbildning i hatbrott är så låg att man tvingas ställa in kurser.  Vidareutbildningen är tydligen inte en prioriterad fråga hos polisen.

borde inte polisstyrelsen ordna en vidarutbildning för dessa poliser.

Posted by Dayana Jadarian Links to this post

Read Full Post »