Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skolan’

Idag har tidningen Folket publicerat en debattartikel om skolan skriven av mig och Pia Bernthling.

”Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen. Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat. Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande. Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.”

Elevens rätt till en god utbildning och möjlighet att få utvecklas maximalt skall alltid vara vägledande för oss. Det gäller även elevernas rätt till en god utbildning och möjligheter till inflytande.Kunskap är den viktigaste faktorn för att bryta det sociala utanförskapet. Vi måste skapa en skola som blir en viktig länk i unga människors lärande inför vuxenlivet

Read Full Post »

För några dag sedan skrev jag om det usla resultatet i skolorna. Nu vill de rödgröna i Eskilstuna skjuta in mer pengar i skolan och tror att det kommer att lösa de grava problemen.

Skolan i dag är både toppen, botten och mittemellan, men det finns oroväckande och entydiga trender. Resultaten försämras i svenska, matematik och natur orienterande ämnen. Det gäller både när vi jämför oss internationellt och när vi jämför bakåt i tiden. De duktigaste är inte fullt lika duktiga, de svaga eleverna blir fler och presterar sämre och skillnaderna mellan olika skolor ökar.

Grundskolan måste bli flexibel och individanpassad. Det behövs en skola med både ramar och kramar, där varje elev uppfattas som unik och får möjlighet att lära. Skolan ska vara en plats för kunskap men också en plats att bli sedd. Att bli sedd och uppskattad för den man är.


Vi måste uppgradera synen på kunskap och ta tillvara varje elevs drivkrafter och förmågor. Alla barn ska må bra i skolan och trivas med att lära. Grundskolan ska präglas av kunskap och arbetsro. Samtidigt är det viktigt att elevens och föräldrarnas behov och önskningar tillgodoses. Vi jobbar för en flexibel skolstart och ett starkt föräldrainflytande. Skolan ska bli bättre på att nyttja de möjligheter som finns inom den nya tekniken och att varje elev för sin inlärning bör ha tillgång till modern teknik (t.ex. datorer, mobiltelefoner och MP3/4-spelare). Tidiga insatser i skolan ska prioriteras och skolans kunskapsuppdrag ska stärkas. Synen på kunskap, lärande och elevernas egna förmågor och initiativkraft ska  uppgraderas.  Det är oerhört viktig att läraryrket kvalitetssäkras och bra lärare premieras.


Media:ekuriren

Read Full Post »

Eskilstunaelevernas resultat ligger i botten, skriver Folket. Ja, men det var väl ingen nyhet. Inte egentligen.

Och att majoriteten skyller på lågkonjunkturen är skrattretande . Skolan var inte bättre innan när vi hade högkonjunktur. Dessutom brukar de röda förneka att vi haft en ekonomisk kris annars. Jag är verkligen trött på majoriteten och deras ansvarslöshet. Varje val lovar de att de ska satsa på skolan och varje mandat sviker de sitt löfte. I 90 år har de röda som styrt och ställt i Eskilstuna och vad är resultatet. Dåliga resultat i skolan, hög arbetslöshet,  låg utbildningsnivå, flest vräkningar, flest skuldsaneringar, bidragsberoende, segregation, etc etc listan kan göras lång.

Som sagt, studieresultat i Eskilstuna har under lång tid varit under all kritik både i låg och högkonjunktur. Givetvis skyller man ifrån sig. Johan Nilsson, (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skyller på att de dåliga resultaten beror på att de dåliga resultaten beror på det sociala arvet och på att vi har vi tagit emot många från andra länder. Den argumenten håller inte . I Södertälje, med en mycket större andel invandrare än Eskilstuna, ligger cirka 100 placeringar före.  Föräldrarna i Södertälje har inte heller högre utbildningsnivå.

Så vad beror det på? Det beror på att vi är en industristad som har haft samma styre i fler år än tillräckligt och på att det har påverkat vår framtidstro, drivkraft och ambitionsnivå. Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen.

Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat . Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande . Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.

Read Full Post »

Jag tror att människan är naturligt företagsam. Den  i ett annat beteende mönster för att passa in. Entreprenörskap i skolan är ett nytt fenomen i Sverige. Det är en utmaning att hitta litteratur som tar ett helhetsgrepp. Genom samarbete och erfarenhetsutbyte mellan näringslivet och skolan kan vi skapa en bättre plattform. dessutom krävs kunskap, inlevelse och förståelse för ungas situation, utmaningar, och identitetsbyggande.

Skolan måste arbeta med samverkan skola/näringsliv, träna på att driva företag,  arrangera utställningar, uppfinna egna lösningar med mera. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om eget företagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Det handlar om bildning och inte bara utbildning. Det handlar om livslångt lärande. Det handlar om framtiden

Vi på Centerpartiet  arbetar för att tydligt lyfta dram entreprenörskap i skolans styrdokument samt att en strategi tas fram för att få genomslag för både det entreprenöriella och företagsamma ”tänket”.

Entreprenörskap behövs för att skapa förnyelse inom alla arbetsområden i samhället oavsett om man vill bli  företagare eller vara anställd kan man vara entreprenör om man vågar tänka nytt och jobba för att förändra attityden runt omkring  nya idéer.

Read Full Post »