Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sverige’

Jag är inte bonde själv och aldrig ägt en ko eller häst. Men har alltid haft respekt för bönder. Jag har alltid förstått hur viktigt deras arbete är. Jag har aldrig betraktat bonden som egenföretagare förrän jag själv blev företagare. Då ramlade poletten ner. Ju mer jag lärde mig om deras arbete ju större beundran och respekt jag hyste. Bönder är viktiga för landsbygden. De skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

Svenska bönder är väldigt duktiga på att producera mat med hög kvalitet. Och det gäller både för den småskaliga och storskaliga produktionen.

Därför vill jag jobba för att alla bönder ska få bättre konkurrensvillkor oavsett vilken inriktning de har på sitt jordbruk.. Jag vill jobba för att främja företagande t på landsbygden.

Alliansen har en vision om att Sverige ska bli Europas nya matland och för några månader lanserade Eskil Erlandsson (C), Jordbruksministern,  en handlingsplan för hur man ska nå dit. Sverige – det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som vi är bra på: god mat och upplevelser.

Men med Miljöpartiets politik riskerar det svenska jordbruket att gå under. Bland annat chockhöjd koldioxidskatt och återinförd handelsgödselskatt skulle innebära att en bonde med odling på 200 hektar förlorar 74 500 kronor – varje år.

Read Full Post »

Idag presenterar Alliansregeringen sin vårbudgetproposition. Det ser ljust för Sverige. Återhämtningen är på väg.  Sverige har klarat krisen bättre än många andra länder tack vare en ansvarsfull finanspolitik. Men ekonomin är fortfarande bräcklig och vissa grupper har drabbats hårt av krisen.

Nu är det viktig att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Därför föreslås ett antal åtgärder för att fortsätta att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin. Men förutsättningen är bland annat att de tillfälliga åtgärder som satts in för att motverka krisen avvecklas då konjunkturen förbättras.

Bland åtgärder för att minska krisens effekter och vårda återhämtningen finner vi sänktinkomstskatt för pensionärer och höjning av flerbarnstillägget.

Pensionärer och barnfamiljer har drabbats särskilt hårt av krisen. Det är viktigt att dessa grupper inte halkar efter. De pensionärer som har lägst inkomst får en skattesänkning om 1 200-1 400 kronor nästa år. Tillsammans med den höjda garantipensionen så ökar inkomsten för denna grupp med mer än 2 000 kronor nästa år. Det är inte tillräckligt. Vi vill fortsätta minska skattetrycket för alla.

Vänsterpartierna försöker göra politik av att jämföra skattesäkningen för pensionärer med jobbskatteavdraget och prata om klyftor. De lovar utplåna klyftorna men undviker att svara på frågan hur??  De lovar att skillnaden mellan den som arbetar och gör jobbskatteavdrag och den som är pensionär ska minska. Vad de egentligen menar är att de vill ta bort jobbskatteavdraget som gett undersköterskan cirka 14 00 kronor mer per månad. Jag tror inte att de har ett starkt stöd bland Sveriges pensionärer för att skatten ska höjas för deras barn och barnbarn. Pensionärer vill ha sänkt skatt för dem och inte höjda skatter för en annan grupp.

Barnfamiljer drabbas hårt under lågkonjunkturer och utgör en stor del av  hushållen med låg ekonomisk standard.  Ju fler barn desto lägre är den ekonomiska standarden. Centerpartiet har varit pådrivande i budgetförhandlingarna för att förbättra situationen för barnfamiljer, i synnerhet de  som har de minsta marginalerna. Ett ändamålsenligt sätt att förbättra dessa hushålls ekonomiska situation är därför att höja barnbidragets flerbarnstillägg. Jag hade gärna sett en höjning av underhållsbidragen för att förbättra ensamstående föräldrars situation.

Jag hade också sett flera åtgärder som minskar regelkrånglet för dem som skapar de nya jobben, nämligen företagarna, de små företagarna. Jag får nöja mig för den här gången med införande av en frivillig revision för små aktiebolag. Bolagen kommer att  få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Detta är en mycket viktig reform för Centerpartiet och Sveriges företagare. Ambitionen på regelförenklingsområdet är dock högre ställd än så här och arbetet kommer att fortsätta.

Småföretagarnas kostnader sänks genom en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag med 5 procentenheter.

Bland jobbskapande eller rättare sagt stimulerande åtgärderna återfinns en tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre från 12 till 6 månader, och en tillfällig satsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola. För att ytterligare stärka sysselsättningen tidigareläggs också vissa planerade infrastruktursatsningar.

Tillväxten väntas bli 2,5 procent i år och 3,9 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms börja minska och sysselsättningen börja öka redan under loppet av 2010. Men krisen är ännu inte över och därför ska man vara försiktig med att lova för mycket. Fler bedömare tycker att vårbudgeten 2011 är för försiktig. Ett annat bättre beskrivande ord är ansvarsfull.


Övriga budgetnyheter: DNDN#2, DN #3, SvDSvD#2, SvD#3, SvD#4, SvD #5,  ExpressenExpressen #2, Expressen#3, HD,

Affärsvärlden, Kkuriren, GP, Teknikvärlden, E-kuriren, E-kuriren #2, E-kuriren #3

– – –
Andra bloggar om , , ,

Read Full Post »

Dagens ungdomar är streetsmarta, teknisktkunniga, kreativa och orädda. De kan bli historiens bästa entreprenörer. Men enligt Entreprenörskapsbarometern är endast fyra procent av de sysselsatta mellan 18-30 år var företagare år 2008, samtidigt som 40 procent vilja vara det. Det visar tydligt att något är på tok.

När man tittar på andra länder inom EU, upptäcker man att Holland har lägst arbetslöshet i EU, även bland ungdomar. Om vi jämför det med  Sveriges ungdomsarbetslöshets höga siffror (ja rent av hysteriskt höga) får vi en skrämmande bild. Vi måste handla nu (egentligen vi borde handlat för 10 år sedan, men bättre sent än aldrig). Vi behöver långsiktigt arbete för att bryta den negativa trend vi har i Sverige oavsett konjunktur. Ungdomarna i Sverige behöver ekonomisk stimulans för att våga ta steget. De behöver också trygghet som värderas högt bland våra ungdomar.

Centerns satsningar för ett bättre företagsklimat med sänkta egenavgifter, arbetsgivaravgifter och minskat regelkrångel och en förbättrade attityd mot företagande kommer självklart att gynnar i högsta grad unga människor. Att startkapitalet för att starta aktiebolag sänkts från 100 000 till 50 000 kr och revisionsplikten är slopad gör det enklare för unga människor att ta steget till eget företagande.

Vi behöver fler unga företagare och vi måste ge stöd för de ska överleva.

Läs Annie Johanssons debattartikel om en större flexibilitet på arbetsmarknaden, avstampsjobb, lägre ingångslöner, lärlingsjobb. Det som vi har framför oss är ett målmedvetet och uthålligt arbete med politiska reformer på olika områden för att göra Sverige konkurrenskraftigare. Regelförenkling och färre regler för att stimulera företagande och entreprenörskap  ska stå i fokus med utgångspunkten att de ska bidra till fler jobb och fler människor i jobb. Därför efterlyses ett brett samförstånd i samhället kring behovet att genomföra förändringar.

Det hög tid att agera, tänka framåt och tänka nytt så unga och andra får en ärlig chans till bättre tillvaro när väl konjunkturen vänder. En rättvis arbetsmarknad för alla måste ändå vara receptet.

Centerpartiet presenterar företagarpaket för unga med 4 konkreta stimulanser att lägga till de övriga stimulanser som är riktade till samtliga företagare; ett mikrolån från Almi till unga entreprenörer, startaeget-bidrag som inte bara är för arbetslösa, RIT-avdrag för fler IT-tjänstföretag och jobb samt Ung Företagsamhet till alla elever i gymnasiet.


Läs mer på Centerpartiets hemsida (+vår rapport) och min artikel på Newsmill och Expressen.

Läs också mitt inlägg om entreprenörskap i skolan, om sommarjobben, och om den positiva ökningen av nyföretagandet

Read Full Post »

Före detta kriminalinspektören Monica Dahlström-Lannes anmäler socialnämnden i Flens kommun till JO. Orsaken till Jo-anmälan är att barnen till ett par dömt för misshandel och barnpornografibrott ska återförenas med sina föräldrar.

Jag håller med monica Dahlström när hon säger att det som pågår i Sverige nu är under all kritik. Det finns bra lagar men de tillämpas inte, inte ens när det finns en fällande dom. Barn ses som objekt som kan flyttas runt i stället för att de ska få ha tryggheten i familjehemmet. Det strider mot barnkonventionen.

Man kan väl inte låta dessa barn flytta till föräldrar som är dömda för sexualbrott. Det finns ju inga ursäkter för vad dom uttsatt sina barn för. Jag hoppas att barnen får vara kvar i sina familjehem där dom kan vara trygga. För de anmälda brotten sexuellt tvång, utnyttjande m.m. mot person under 15 år var ca 4 av 10 förövaren någon som hade nära relation till offret enl. BRÅ. Av de barn som ringde BRIS angående sexuella övergrepp, var någon i familjen förövare i hälften av fallen. Bara vart tionde begicks av en okänd gärningsman. Det är också viktigt att samhället i stort uppmärksammar problemet. Att se till att anmälningsskyldigheten efterlevs är förebyggande eftersom det är vanligt med upprepat våld när det sker inom familjen. Även andra vuxna i barns omgivning bör ta ansvar och fråga eller reagera om de tror att ett barn far illa hemma. De som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.

media: K-kuriren

Read Full Post »

Läste denna nyhet i Dagen.

Sveriges Muslimska Förbund beklagar riksdagens beslut att erkänna folkmordet på armenier.

Beslutet beslut bygger på ensidiga berättelser och grunder sig på historiska anklagelser.

Ordföranden Mahmoud Aldebe.

Han säger att trots beslutet måste muslimerna i Sverige jobba vidare för att motverka islamofobi och utanförskap.

Det är viktigt att vi ställer oss bakom yttrandefrihet, jämställdhet och demokrati, som gagnar religionsfrihet och integration i Sverige. Vi måste tillsammans skapa opinion för att Turkiet ska accepteras som medlem i EU.

Samtidigt hotar Turkiets Premiärminister Erdogan att deportera 100 000 Armenier.

Det finns i dag 170.000 armenier invånare i vårt land. Bara 70.000 av dem är turkiska medborgare, men vi tolererar de övriga 100.000. Om det blir nödvändigt kan jag uppmana dessa 100.000 att åka tillbaka till sitt land eftersom de inte är mina medborgare. Jag behöver inte behålla dem i mitt land.

Jerker Nilsson Älmhult skriver så här på sin blogg:

Men jag undrar om det går att fortsätta med det längre nu när Erdogan hotar med att deportera armenierna, för att verkligen understryka att det inte bara handlar om ett gammalt folkmord, utan om att agera som en nutida Idi Amin, som utvisade alla indier från Uganda 1972 till nackdel för landets egen ekonomi…

Särskilt bra känns det inte och det känns snarare som att Turkiet fortfarande har mycket att hantera innan de börjar behandla sin omgivning, eller de som bor inom landets gränser, på ett sätt som får dem att klassas som fullödig demokrati, värdiga ett EU-inträde.

Jag kan faktiskt bara hålla med. Det är väl inte förvånande att Erdogan uttalar sig på detta sått. Det var väntat.

Var det då riksdagens angelägenhet att erkänna folkmord? Svaret hittar ni på Svenska Dagbladets debattsida:

Folkmord är brott mot mänskligheten, och angår eller borde angå oss alla. I detta läge, vad gör då den svenska regeringen, med Reinfeldt och Bildt i spetsen? Jo, den signalerar att den inte kommer att bry sig om riksdagens beslut och ger därmed indirekt stöd åt Turkiet att fortsätta sitt destruktiva förnekelsearbete, som måste ses som en fortsättning på folkmordet, om än med andra metoder.

Klas-Göran Karlsson, historiker vid Lunds universitet

Och egentligen handlade  riksdagens beslut inte om  att mördande av Armenier och andra minoriteter ska anses ha hänt. Historikerna är redan överens på den punkten. läs om det i vår svenska Nationalencyklopedi eller  på Forum för levande historias hemsida.  Där sägs nämligen att ”ungturkarnas folkmord på mellan en och två miljoner turk-osmanska armenier under åren 1915–20”. Måste regeringen och Riksdagen ta avstånd från Nationalencyklopedin för att tillfredsställa Turkiet? Så vad riksdagen gjorde är att besluta att mördandet ska kallas för vad det är, nämligen folkmord. Ett begrepp som myntades av en judisk jurist  just om det armenska förintelsen i dåvarande Ottomanska riket, långt innan nazismens genombrott.

Har alla fel?

FAKTA

Vad är ett folkmord?

Turkisk-armeniska konflikten

Media: Newsmill, Dagen, Dagen1,Dagen 2, Dagen 3, Dagen 4, Dagen 5,Dagen 6, Dagen 7, Svd, DN, DN 1, DN2, DN3, AB, Expressen,DN, DN, DN, DN, GP, GP, GT, Svd, Svd, Svd, AB, DN, DN, DN, svd, svd, svd, Svd, svd,Svd, GP
,
GP, DN, DN, Svd, Svd, GP, GP, DN, DN, DN, DN,Svd, Svd, Svd, AB, AB, EX, EX, EX, EX,EX, EX, SSD, SSD, SSD, DG, DG, DG, DG, DG
Gamla relaterade länkar
Aftonbladet: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Aftonbladet: Riksdagen erkände folkmord
Barometern: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Barometern: Riksdagen erkände folkmord
Blekinge Läns Tidning: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Blekinge Läns Tidning: Riksdagen erkände folkmord
Dagens Nyheter: Reinfeldt var för ett erkännande
Dagens Nyheter: Fyra gick emot alliansens linje
Dagens Nyheter: Rätt tänkt, fel metod
Dagens Nyheter: Turkiska protester slår ekonomiskt
Dagens Nyheter: Turkiets regering vill skjuta upp affärsmöten
Dagens Nyheter: Riksdagen erkände folkmord på armenier
Expressen: Reinfeldt beklagar riksdagens beslut
Expressen: Turkiet kallar hem ambassadör
Expressen: Riksdagen erkände folkmord
Göteborgsposten: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Göteborgsposten: Riksdagen erkände folkmord
Helsingborgs Dagblad: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Helsingborgs Dagblad: Riksdagen erkände folkmord
Kristanstadsbladet: Det var på tiden
Laholms Tidning: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Laholms Tidning: Riksdagen erkände folkmord
Riksdag & Departement: Sverige erkänner massaker som folkmord
Smålandsposten: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Smålandsposten: Riksdagen erkände folkmord
Svenska Dagbladet: Folkrättsexpert: ”KU-anmälan trolig”
Svenska Dagbladet: Riksdagen erkände folkmord
SVT Rapport: Reinfeldt beklagar riksdagens beslut
SVT Rapport: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Sydsvenskan: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Sydsvenskan: Riksdagen erkände folkmord
Trelleborgs Allehanda: Folkrättsexpert: Inte Sveriges linje
Trelleborgs Allehanda: Riksdagen erkände folkmord

Se även
Försvarshögskolan: Ove Bring
Newsmill: Carl Bildt: Politisering av historien skadar försoning
Regeringskansliet: Carl Bildt om att riksdagen erkänner massakrerna 1915
Sveriges Riksdag: Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU9
Sveriges Riksdag: Betänkande 2009/10:UU9
Sveriges Riksdag: Utskottets förslag och kammarens omröstning
Sveriges Riksdag: Ledamöternas röster
Sveriges Riksdag: Riksdagens snabbprotokoll 2009/10:86

Read Full Post »

Socialdemokraterna har KU anmält statsministern för att han uttryckt besvikelse över riksdagsbeslutet att kalla övergreppen mot armenier 1915 för folkmord.  Regeringen vill inte förstöra Sveriges relation med Turkiet.

Som opposition kan man lova saker och driva fram beslut utan att man behöver stå till svars. Det är riktigt att det inte är riksdagens uppgift att besluta om utrikespolitiken. Men samtidigt det hyckleri. För att vi erkänner Förintelsen som land. Det är inte var och en av oss som har fått bestämma om vi ska erkänna förintelsen. Vi har inte heller lämnat det till forskarna.

Att Reinfeldt och Carl Bildt uttalar sig på det sättet om tvåtusen talets första Holocost gör ont men kan förstås. men jag blir oerhört ledsen i själen när jag läser blogginläggen och kommentarerna. Alla blint upprepar en mantra om att det är inte vår sak, om försoning och historiker. Vi lovar att det inte ska hända igen men vi  förstår inte innebörden av vårt löfte. Vi bryr oss inte. ”Det är inte vårt problem”

Jag är ledsen men folkmordet är inte upp till diskussion. Ordet Folkmord (genocide) uppfanns av Lempkin för att beskriva händelserna av 1915 som folkmord. Hitler använde folkmordet som ett argument och som en inspiration. Så innan ni skriver något om det gör er läxa. Att förvägra armenierna ett erkännande är att döda dem igen.

Omvärldens allmänna självrättfärdighet är föga förvånande, pekar med fingret och uppmanar förövaren att erkänna medan man agerar själv som den närande kraften till förövarens förnekelse. Turkiet har utnyttjat detta till fullo och fortsätter att göra det då den tämligen framgångsrika förnekelsen närmar sig sin 95 årsdag (24 april).

Den turkiska förnekelsen har utvecklats och omformats under de gångna snart 95 åren för att anpassas till den rådande situationen och argumentationen hos omvärlden. Lukrativa ombyggnadskontrakt och tillgång till gruvor och oljefält strax efter första världskriget, NATO:s postering precis vid gränsen till ärkefienden Sovjet under Kalla kriget, flygbaser under ”kriget mot terrorn” och ”bron till den muslimska världen” för EU är enbart några av de vinnande kort som Turkiet har skickligt spelat för att få den besvärliga frågan om Armeniska folkmordet försvinna. Dock, med initieringen av förhandlingarna om ett EU-medlemskap, verkade det som att Turkiet började distansera sig allt mer från USA och istället närmade sig den glada europeiska familjen. Men, när förhandlingarna visade sig inte gå så smidigt som Turkiet hade hoppats på, har fokus börjat skifta till den gamla turkiska policyn om att leda sin egen intressesfär, företrädesvis ett IU (islamiskt union) istället för medlemskap i ett EU.

Den senaste strategiändringen består dock av två delar. Den första är denna ”neo-osmaniska” policy som den nuvarande turkiska administrationen för, något som demonstrerades väl i Davos då premiärminister Erdogan agerade som muslimska världens förkämpe och skällde ut sin i särklass närmaste och kanske enda allierade i regionen, Israel, för behandlingen av palestinier i Gaza. Man kan ganska säkert påstå att Israel aldrig anade att Turkiet skulle göra så och israeliska officiella väntade inte länge innan man spelade sitt äss och sa åt Ankara att titta i spegeln innan man går och anklagar andra för att begå folkmord.

Den andra strategiändringen föddes med myntandet av nu välkända ”fotbollsdiplomatin”. Det som verkade som ett välkommet steg mot försoning när den armeniske presidenten Sargsyan bjöd in sin turkiske motpart Gül till Jerevan för att titta på landslagsmatch mellan de två grannarna omvandlades snabbt till ännu ett vapen i den turkiska förnekelsearsenalen. ”Man bör inte äventyra den delikata försoningsprocessen mellan Turkiet och Armenien genom att erkänna folkmordet! Istället måste man låta dessa två nationer lösa frågan sinsemellan dem själva.” Denna senaste turkiska argumentation á la kejsaren kläder föreslår helt enkelt att man bör titta åt andra hållet. Ni vet om folkmordet, ni vet om bevisningen och forskarväldens erkännande, men vi föredrar att ni inte pratar om det. Men hur kan Turkiet uppnå detta om inte andra länder deltar i denna förnekelse? Väl, man kan inte det. Vi kan titta på Sverige som exempel.

I juni 2008, vägrade riksdagen att erkänna folkmordet, baserad på en rekommendation från UD. De gamla goda argumenten om ”oenighet mellan experter”, ”frågan ska lämnas åt historiker och inte politiker” och ”FN-konventionens icke-retroaktiva tillämpbarhet” angav som skäl. Att IAGS (International Association of Genocide Scholars) har erkänt folkmordet, att Förintelsen betraktas som folkmord även om den också ägde rum innan FN-konventionens tillkomst, ett upprop undertecknat av 60-tal världsledande folkmordsforskare som kallade på Riksdagen att inte missbruka vetenskapens namn i sin förnekelse, alla var argument som ledamöterna inte kunde argumentera eller förklara under debatten. Ett av argumenten led enligt följande: ” Utskottet delar den uppfattning som Sveriges utrikesminister och EU:s utvidgningskommissionär gett uttryck för – att det i dagsläget är riskfyllt att störa en begynnande och ömtålig nationell process.” därför frågade jag vilken sorts demokrati är det som EU och Sverige vill befrämja och nära i Turkiet? Hur kan underkuvandet av sanning vara fördelaktigt för utvecklingen av demokrati i Turkiet? Varför vill EU och Sverige låta Turkiet gå naket medan alla pekar och skrattar och ingen vill påpeka det uppenbara felet? Detta är inget annat än att göra Turkiet en björntjänst.

Sedan det uppdagades att Obama skulle vinna valet, har turkiska ledare flugit skytteltrafik till Washington och kungjort uttalanden om skadorna som ett möjligt amerikanskt erkännande av Armeniska folkmordet skulle innebära. Men, detta är inget nytt. Syntaxen har ändrats, men semantiken hos förnekelsen är detsamma: Turkiet vill inte öppna Pandoras ask och titta i sin problemtyngda förflutna, något som kan leda till många otrevliga avslöjanden. Förresten, vad kan en sådan försoning mellan Armenien och Turkiet leda till? Om man minns att den akademiska världen har fastställt Armeniska folkmordets verklighet, bland andra genom resolutioner från IAGS, att Armenien skulle backa från sitt krav på ett erkännande och omskrivning av historien i Turkiet favör bör vara inte tal om. Detta för en till det andra möjliga alternativet, d.v.s. att Turkiet så småningom ska erkänna folkmordets verklighet. I så fall, varför skulle ett amerikanskt eller ett svenskt erkännande av fastställt fakta göra någon skillnad för samma process i Turkiet? Bör vi vara rädda för att sanningen kommer att skada känslor i Turkiet? Är det inte så att sanningen ska gör en fri? Dessutom, ju längre denna förnekelsecharad tillåts fortsätta och ju längre den turkiska staten tillåts och stödjas av länder som USA och Sverige att skriva sin egen version av historien, desto svårare kommer det bli för det turkiska samhället att bemöta verkligheten.

Salih Booker, tidigare verkställande direktör för Africa Action, sa det följande i dokumentären Screamers (2007): ”Varför fortsätter folkmord att hända i 2000-talet? För att de som begick dem under 1900-talet kom undan. Hitler sa: ’Vem kommer idag ihåg armenierna?’ Mer eller mindre som att den sudanesiska regeringen står och säger ’Vem kommer idag ihåg armenierna?’” Hans ord fick bekräftelse från högsta ort när Turkiet erkändes indirekt som mästaren på sådan förnekelse. Erkännandet kom när den sudanesiska vicepresidenten Ali Osman Mohammed Taha, under sitt statsbesök till Turkiet i början av februari 2009 frågade premiärminister Erdogan att blockera eventuella försök i FN:s säkerhetsråd för att bringa den sudanesiska presidenten al-Bashir inför rätta, anklagad för att begått folkmord i Darfur. Sudan skulle ställa samma fråga till alla medlemmar i Säkerhetsrådet, men Turkiet var speciellt. Turkiets förnekelse har gjort Armeniska folkmordet till ett de facto ”framgångsrikt folkmord”, en term som forskare, bland andra svensken Klas-Göran Karlsson, använder för att beskriva 1900-talets första folkmord, ”prototypen” till de efterföljande folkmorden. Turkiet lyckades inte enbart med den framgångsrika rensning och blev av med armenierna, men landet har även lyckats med en ännu svårare uppgift: att komma undan all skyldighet och allt ansvar för folkmordet. Genom att göra om imperiet till en republik, såg Mustafa Kemal till att Turkiet kunde behålla allt armeniskt land, egendom och tillgångar utan att riskeras bli anklagad för ha begått folkmord. Detta på grund av att dagens Turkiet, från internationella lagars perspektiv, kan inte hållas ansvarig för något som en annan regering har begått. Därmed är det berättigad att säga att Turkiet skulle kunna författa en handbok med titeln ”Hur man ska begå ett folkmord och komma undan med det” och skicka den första kopian till Khartoum.

Vahagn Avedian

Media. Dn, Karlskoga kuriren, Expressen

Read Full Post »

Enligt Sifos senaste mätning hamnar Centerpartiet på 5,6%. Äntligen är vi på rätt väg speciellt efter och i synnerhet trots all den negativa PR vi har fått senast för att vi har skött jobbet på ett bra sätt och inte låtit media påverka besluten. Det irriterar vissa journalister som tror sig ha makt över väljarna och därmed indirekt makt över förvaltningen av landet. Men det är många som öppnat ögonen och ser vad vi på Centerpartiet står för. De uppskattar uppskattar centerpartiets politik och ställningstagande i många frågor.

Vi har den senaste tiden visat att vi är ett parti som vågar stå upp för de grundläggande värderingarna även när det blåser i debatten.  Vi vågade även stå upp för ungdomar. Vi välkomnar förändringar i samhället som ökar ungdomarnas och invandrarnas möjlighet till riktiga jobb och egenförsörjning. Vi vill bort från sossarnas bidragssamhälle där ungdomar  och invandrare döms till ständigt utanförskap.

En annan glädjande nyhet är att Sverigedemokraterna har fått endast  3,4% och det innebär att de hamnar under riksdagsspärren. Gapet mellan de politiska blocken minskar och sannolikheten för en fortsatt borgerlig regering efter valet 2010  ökar.  En sak är säker och det är att ju mer de rödgröna med socialdemokraterna i spetsen berättar om sina planer på  skattehöjningar och detso mer sviker väljarna och deras siffror sjunker och blir mer och mer synliga på opinionsmätningarna. Löntagarna har kanske inte jublat över skattesänkningarna, kanske för att de kommit i en tid då man hade andra problem som att överhuvudtaget behålla jobben. Men det betyder inte att de kommer att stå på sidan när de rödgröna hotar med att ta deras pengar.

Näää, det systemskifte som skedde efter valet 2006 är här för att stanna. Därför kommer de rödgröna nu att använda sig av fula tryck, förtal, negative kampanjande, förvridning av sanningen och annat skumt för att påverka väljarna. Svenska folket vill ha en effektiv företagar och jobbpolitik och de vill behålla en större del av lönen istället för att få en liten del tillbaka genom bidrag. Det svenska folket vill vara stolt över det de tjänar och det förtjänar de. De vill bryta beroende av staten.  Det vill vi hjälpa de med.  De rödgröna ( S, Mp, V) vill behålla makten över folks vardag, och förstärka bidragsberoende för att försäkra deras seger.

Media:  svDExpressen och Dagens nyheter.

Bloggat: Jonathan Lindborg, Gösta Gustavsson

Read Full Post »

Older Posts »