Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Skola och utbildning’ Category

Idag har tidningen Folket publicerat en debattartikel om skolan skriven av mig och Pia Bernthling.

”Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen. Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat. Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande. Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.”

Elevens rätt till en god utbildning och möjlighet att få utvecklas maximalt skall alltid vara vägledande för oss. Det gäller även elevernas rätt till en god utbildning och möjligheter till inflytande.Kunskap är den viktigaste faktorn för att bryta det sociala utanförskapet. Vi måste skapa en skola som blir en viktig länk i unga människors lärande inför vuxenlivet

Read Full Post »

Maud Olofsson har i dagarna presenterat Centerpartiets landsbygdsprogram. Det är ett manifest som lockar och ger lust. Som visar på möjligheter och kraft. Borta är landsbygdens offerroll eller bidragstagare. Här handlar det om lika villkor och att ge drömmen en chans. Det är oerhört viktigt för oss som bor och verkar i storstaden att landsbygderna står upp för det de är unika för och fortsätter vara livskraftiga. Det måste vara möjligt att bo och verka i hela Sverige därför måste man öka valfriheten och möjligheterna även på landsbygden.

Det handlar mycket om att underlätta försmå och mindre företag att starta och växa. Det handlar om att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag. Det handlar om att göra det enklare och billigare att anställa. Företagen är de som skapar nya jobb. Vi måste marknadsföra våra landsbygder. Turismen är en viktig näring och inkomst källa för bygden. Vi ska också stimulera de gröna näringarna för att de ha en enorm betydelse för maten.

Men det handlar också om att utveckla landsbygdsskolan och digitala hus. Man ska underlätta för homosexuella på landsbygden för att vi ska se alla människor som resurser och att införa grön sfi och gröna lotsar för integrationens skull dvs stimulera nyanlända och utrikesfödda att ge sig in i de gröna näringarna.

Centerpartiet har tagit ett helhetsgrepp på landsbygdspolitiken och knyter ihop stad och land med sin politik. Maud Olofsson har varit pådrivande i regeringens arbete med att åstadkomma 156 åtgärder för landsbygden.

Read Full Post »

För några dag sedan skrev jag om det usla resultatet i skolorna. Nu vill de rödgröna i Eskilstuna skjuta in mer pengar i skolan och tror att det kommer att lösa de grava problemen.

Skolan i dag är både toppen, botten och mittemellan, men det finns oroväckande och entydiga trender. Resultaten försämras i svenska, matematik och natur orienterande ämnen. Det gäller både när vi jämför oss internationellt och när vi jämför bakåt i tiden. De duktigaste är inte fullt lika duktiga, de svaga eleverna blir fler och presterar sämre och skillnaderna mellan olika skolor ökar.

Grundskolan måste bli flexibel och individanpassad. Det behövs en skola med både ramar och kramar, där varje elev uppfattas som unik och får möjlighet att lära. Skolan ska vara en plats för kunskap men också en plats att bli sedd. Att bli sedd och uppskattad för den man är.


Vi måste uppgradera synen på kunskap och ta tillvara varje elevs drivkrafter och förmågor. Alla barn ska må bra i skolan och trivas med att lära. Grundskolan ska präglas av kunskap och arbetsro. Samtidigt är det viktigt att elevens och föräldrarnas behov och önskningar tillgodoses. Vi jobbar för en flexibel skolstart och ett starkt föräldrainflytande. Skolan ska bli bättre på att nyttja de möjligheter som finns inom den nya tekniken och att varje elev för sin inlärning bör ha tillgång till modern teknik (t.ex. datorer, mobiltelefoner och MP3/4-spelare). Tidiga insatser i skolan ska prioriteras och skolans kunskapsuppdrag ska stärkas. Synen på kunskap, lärande och elevernas egna förmågor och initiativkraft ska  uppgraderas.  Det är oerhört viktig att läraryrket kvalitetssäkras och bra lärare premieras.


Media:ekuriren

Read Full Post »

Enligt konjunkturinstitutet är det svårt att få tag på medarbetare i vissa branscher. Stämmer det så är det katastrofalt. Hur kan det komma sig att utbildningsinstituten inte har den blekaste aning om vad arbetsmaknaden har behov av?? Ja, det kan man fråga sig.

Det som är uppenbart är att utbildningsinstituten förmår inte leverera den kompetens som behövs. Det är svårt att få tag på folk med rätt yrkeserfarenhet och/eller med rätt utbildning. Vi befinner oss i en konjunkturuppgång  och det då uppstår ett sug efter specialister.   Ser vi kunskap som ett intellektuellt kapital, finns det all anledning att säkra påfyllningen av det kapitalet lokalt. I annat fall urholkas konkurrenskraften på den globala arenan.

Det betyder inte att vi ska isolera oss och stänga ute omvärlden. Det vi behöver göra är att skapa ett företagarklimat som främjar nytänkande och innovationer.

Read Full Post »

Allt fler unga startar företag. Men inte tillräckligt mycket i jämförelse med andra europeiska länder. Många ungdomar startar företag för att de vill förvekliga sina drömmar och få utlopp för sin kreativitet.

det är mycket positivt att fler unga ser företagandet som ett självklart val. vi behöver fler företagsamma individer och växande företag för att få ökad sysselsättning och tillväxt och därmed bättre välfärd. För att inte tala om att det är nödvändigt för att vi överhuvudtaget skall överleva. Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att vi skapar ett företagsklimat och en arbetsmarknad där vi kan ta tillvara på ungas kreativitet och nytänkande.

En del startar företag för att de måste. Något som den låga konjunkturen (krisen) har bidragit till. när man inte får arbete är tröskeln till eget företagande och att skapa sitt eget jobb genom företagandet är relativt lågt.

Men en stor del vill kunna förverkliga sina drömmar. Tack vare den mot det bättre attitydsförändring till företagande som skett på sistone.

Ungdomar är mycket mer positiva till företagande idag än tidigare. Fler unga kvinnor startar företag idag. Även här märks en värderingsförskjutning. Vi ska dock inte glömma att en del kring attityderna till företagande grundläggs redan i skolan. Jag vet att Maud har initierat ett samarbete med Utbildningsdepartement kring en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Men någonstans i vägen blir det stopp. vi måste hjälpas åt. En attitydsförändring tar väldigt lång tid och den tiden har vi inte. Vakna nu!

Entreprenörskapet skall genomsyra hela utbildningsväsendet för att fler ska se företagande som ett alternativ eller ännu bättre som ett självklart val.

Read Full Post »

Ungdomars företag har samma möjligheter som äldres. Det handlar om människors drivkrafter, initiativförmåga och kreativitet.

De stöter också på samma problem som de äldres. Därför regelförenklingar som gör det lättare att starta företag gynnar också ungdomar. under mandatperioden har regeringen med centerpartiet som pådrivare och initiativtagare genomfört cirka 172 åtgärder och insatser som gör det lättare att starta företag eller om man redan har ett att växa. Det är i nya och växande företag  jobbtillfällen skapas. regeringen har också satsat på forskning och innovationer och riktat åtgärder som en del av strategi för att uppmuntra det entreprenöriella tänket.  Regeringen stödjer UF, Transfer och snilleblixtarna och satsar på innovationsmiljöer för unga.

Vi behöver fler entreprenörer, helst gröna sådana. Men alla är välkomna.

Read Full Post »

Barn behöver sömn. Eller? Har två tonåringar som sover sent och vaknar sent. Jag vet inte hur jag ska bota de :).

Vi (föräldrarna) kan ha varit med och bidragit till det. Både jag och min man är kvällsmänniskor, B-människor. Vilken grupp man tillhör bestäms av de gener man ärvt som styr vakenheten.  Ska man kunna säga att det finns en klassklyfta mellan A-människor (morgonmänniskor) och B-människor (kvällsmänniskor)? Efter vems klocka är samhället anpassat? Hur som helst  är det några timmars skillnad mellan grupperna. Och att kallas för B-människa är inte roligt. Jag känner mig faktiskt kränkt :).

Däremot är det ingen fel på min biologiska klocka. Bestämmer jag mig att vakna en viss tid då gör jag det. Det har mina barn inte ärvt. Kanske för att min man saknar en sådan helt och hållet. 🙂

Det är faktiskt inget fel att vara kvällsmänniska men det svenska  samhället är anpassat efter morgonmänniskor. Det kan bero på att det blir mörkt fort och man vill utnyttja de ljusa timmarna. Men det finns faktiskt undantag. Engelska skolan som mina tonåringar går i, startar dagen senare än andra, vilket mina tonåringar – och säkert även andras- uppskattar. Jag vågar påstå att en del lärare uppskattar det också.

Det som är absolut viktigast oavsett vilken typ av människa man är är att man får tillräckligt med sömn. Sömnbrist är ett stort problem idag. Den har betydelse för barnets beteende och koncentrations förmåga i skolan. Barnet blir lätt irriterat, överaktivt, bråkigare, gnälligare och risken för olyckor ökar. Trots det har ingen tagit sig tid att fråga ungdomarna vad de vill eller vilken tid de vill starta på morgonen.

Man väljer istället att starta kl. 8 även om många väljer att skolka första timmarna, och de närvarande får inte in något i hjärnan förrän efter 10:00.  Är skolan skapad för lärare eller elever?? Ska samhället påverka skolan eller ska skolan påverka samhället? Ska vi den äldre generationen påverka den nya eller ska den nya påverka oss?

Read Full Post »

Older Posts »