Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘invandrare’

Sveriges befolkning blir allt fler. Men det som oroar regeringen är att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Denna förändring i befolkningsstruktur kommer att öka försörjningsbördan då  de som arbetar måste försörja allt fler.

Ett växande problem som behöver en lösning. A quick fix är att höja pensionsåldern. Våra pensionärer är allt mer friskare och jag , personligen, tycker att de behövs i arbetslivet de har så mycket att lära ut.  Jag tror inte att jag kan sluta jobba bara för att jag nått en viss ålder. Jag kommer att låta mitt hälsotillstånd bestämma när jag ska dra mig tillbaka.

En annan snabb lösning är att öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring. Detta problem har vi tillsammans med övriga Europa och därför ska vi förvänta oss konkurrens från övriga Europa om den utomeuropeiska arbetskraften. Konkurrensen förväntas bli stenhård.

En långsiktig lösning är att stimulera barnafödandet i Sverige. Det tar minst 20 år innan de nytilkomna barnen kan gå ut i arbetslivet. Arbete och ekonomi kommer före barnafödandet och det sista får vänta tills man är lite äldre och är redo att stadga sig.

Den krympande arbetsföra är ett hot mot våra företag. Arbetsgivare måste kunna bedriva sina versamheter även på sikt. Våra företag kommer  inom ett par år att brottas med personalförsörjning. Utmaningen att attrahera och behålla unga medarbetare kommer att belasta företagen.

Läs mer på SCB, EkonomiFakta, Scb om Europa,

Läs också Scb:s rapport:

” Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?”


Read Full Post »

Idag har regeringens utredare presenterat ett förslag om hur denna ska se ut. (DN) Ett bra förslag tycker jag. Helst ville jag se fler som var villiga att ställa upp som referens familjer som introducerade nyanlända till det svenska samhället. Men det finns knappast något intresse, tyvärr. Segregationen som de nyanlända utsätter sig för gör att det tar längre tid för dem att samla ihop tillräckligt med kunskap för att klara sig i Sverige.

Enligt förslaget kommer kommunerna att vara ansvariga för denna introduktion. Det kommer att finnas riktlinjer och en plan på vad som ska gås igenom. Jag tycker att detta borde ha varit en självklar del av SFI utbildningen oavsett var man kommer ifrån. Och precis som SFI skall det finnas olika nivåer av denna del också. Det finns många saker som kan tyckas självklara för en men verka främmande för någon med en annan kulturell bakgrund.  Det är viktigt att vi är tydliga och konsekventa med den samhällsinformation som kommer att ges.

På minus sidan är det att denna samhällsinformation är endast avsedd för dem som får uppehållstillstånd som flyktingar. Anhöriga som kommer en viss tid därefter är däremot utestängda från den. Sådan introduktion borde väl vara tillänglig för alla, eller vad tycker ni?

Read Full Post »

Ungdomsförbunden har svårt att locka till sig ungdomens engagemang. Ungdomar i dag känner att de inte får gehör för sina åsikter. Politik och politiker uppfattas som något  främmande som saknar verklighetsförankring. Något som inte berör. Något som är alltför långt bort från ungdomars vardag. Dessutom är det alltför komplicerat och kostsamt att engagera sig i  förbunden. Man måste hålla sig ajour med det som händer runt om i världen och här hemma i Sverige och man måste delta i olika aktiviteter och evenemang.

Vi behöver ungdomarna och vi behöver deras engagemang för partiets framtid och mest av allt för Sveriges framtid.

Med en bredare politisk mobilisering av unga invandrare  får vi in unga i ungdomsförbunden och samtidigt slipper  en klyfta mellan förorterna och resten av Sverige.  Något som kommer att öka integrationen och förbättra politiken. Många invandrarungdomar kommer från politiskt engagerade familjer vilket i sig ger ytterligare perspektiv in i politiken som partierna skall ta vara på. I förorterna måste partierna, och framför­allt ungdomsförbunden, satsa mer på att kommunicera med unga för att ta tillvara den potential och nedtystade bild av verkligheten som kan formuleras av ungdomarna själva.

Varför inte lyssna på  fritidsledare, socialarbetare och lärare som är i nära kontakt med förorten (segregerade områden)? Eller ännu bättre, varför inte för en gångs skull sitta ner och lyssna på ungdomarna i förorten och besvara deras angelägna frågor? Varför inte ha stadig och nära kontakt med invandrarföreningar och dylikt? Varför inte ta vara på de förebilder somvi har i samhället och använda dem för att nå ut till dessa ungdomar? Det har vi alla allt att vinna på, inte minst inför nästa års valrörelse, som annars bara ser till majoritetssamhället och ännu en gång exkluderar förorten och en vital grupp.

Ungdomsförbunden måste bli mer attraktiva, öppnare, seriösare och mer high tech. Deras roll måste vara tydligare och de måste ta mer plats i dagens politik. Vår ungdomspolitik måste också vara tydligare, spetsigare och kraftfullare.

Ett sista ord : Uppmuntra gärna invandrarungdomar att delta i politiken, men använd dem aldrig aldrig som dekor.

Read Full Post »

Invandringen måste öka. Det är den stora framtida samhälleliga utmaningen om välfärden ska kunna bevaras. Arbete, boende, vård, skola och omsorg måste organiseras. Vi måste införliva de asylsökande och papperslösa i samhället.

Mångfald i kultur, i företagande, i arbetsliv och i boende kräver att Vi håller mångfalden levande. Det finns spännande och intressanta projekt och insatser runtom i landet. Internationella Företagarföreningen  i Sverige (IFS), bidrar till att omkring 6000 företag om året startas av personer med utländsk bakgrund, de bidrar även till att befintliga företag växer. Men detta är långt ifrån tillräckligt.

Många organisationer i Europa verkar för att integrera invandrare och nya medborgare på arbetsmarknaden genom utbildning, arbetslivsrådgivning och startstöd till nya företag. Till exempel  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) i Italien och Social Enterprise Coalition i Storbritanien som både samarbetar medoch samtidigt integrerar invandrare i företagandet. Minoritetsgrupper i de flesta europeiska länder bildar fler företag än befolkningsmajoriteten.

Read Full Post »

Det kräver inte en geni för att fatta att så ska det vara för att uppmuntra folk att dra sitt strå till stacken. Ja, det är ingen vetenskap. Lönar det sig inte så är det bättre att låta bli. Visst, jobb innebär inte bara inkomst utan också en meningsfullare vardag, ett socialt umgänge och en ny och välbehövd (guldvärd) nätverk. Men det är först när man har jobbat några år som man upptäcker de andra fördelarna med jobbet. Sabuni är på rätt spår men om detta är det enda åtgärd för att lösa integrationsproblemen så ska hon inte förvänta sig mycket. Jag hejar på sabuni för hon är beredd att ta risker för att åstadkomma ändringar och förbättringar i urgamla system som inte funkar.

Läs Svd artikel om regeringens kommande satsning på en ny integrationspolitik: ”Invandrare ska snabbare ut på arbetsmarknaden.”

Ett minus för Sabunis nya strategi är att förändringen börjar fungera först 2010 och att medan vi ser rosen kan vi inte urskilja risen. Man behöver bägge delar för att nå sina mål, eller?

Read Full Post »