Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LO’

Ombyggnationen av Byggnads eget förbundskontor har under en ganska lång tid kritiserats av såväl byggarbetarna som skyddsombud. Men nu rapporteras det att ett litauiskt företag utan kollektivavtal under två månader har deltagit vid ombyggnationen.

Hmmmmmm, intressant. Men inte förvånande.  Vad har man förväntat av facket? Dubbelmoral genomsyrar hela systemet.

För ett antal år sedan körde Byggnads hårt mot det lettiska byggföretaget Laval. Företaget sattes i konkurs till följd av Byggnads blockad mot företagets skolbygge i Vaxholm. Minnet av Byggnads rättsvidriga och moraliskt förkastliga aktioner mot Laval är fotfarande  färskt.   LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin uttryckte stor besvikelse över domen som gav Näringslivet rätt.

– Ändras inte den svenska lagen får svenska och utländska företag olika villkor på den svenska arbetsmarknaden, vilket öppnar för försämringar, sade Lundby-Wedin.

Byggnads givetvis skyller ifrån sig. De tar inte ansvar för det som sker på den undermåliga arbetsplatsen . Undrar om Byggnad kommer att stämma underleverantörerna och förbjuda de litauiska arbetarna att arbeta. Jag menar handlade det om en annan arbetsplats så skulle de inte tveka en sekund. Men det är annorlunda när det är på deras mark och när de som driver ”slaveriet”.

Media: BA, BA#, BA#1, BA#2, SvD, DN, SvT, SvT, SvT#1, SvT#2, SR, VF

Read Full Post »

Det är ingen strid om att att trygghetssystemen ska omfatta alla och se till så att alla får samma förutsättningar. I den fråga tycker alla riksdagspartier lika. Märkligt nog har Sverige däremot en arbetslöshetsförsäkring som inte är obligatorisk, även om den till två tredjedelar är skattefinansierad och åtminstone teoretiskt följer inkomstbortfallsprincipen.

Historiskt har A-kassorna varit en del av fackföreningarna. Denna  Koppling gynnade fackföreningarna genom att öka organisationsgraden. Det gynnade också Socialdemokraterna. Alla medlemmar i LO-förbunden blev tvångsanslutna till Partiet. De osunda banden mellan LO och S har på sistone försvagats men består visserligen.

Idag är det lite annorlunda då ett stort andel arbetare är medlemmar i andra än LO-anslutna fackföreningar, sådana som är politiskt oberoende och enbart sysslar med fackliga frågor. LO-medlemmarna blir inte heller längre S-medlemmar med automatik, de bara tvingas att vara med och finansiera Socialdemokraterna.

Men det har också lett till att arbetslöshetsförsäkring är undermålig. Taket är för lågt satt. Bara en av tio får ut de utlovade 80 procenten i ersättning. Vi har fått många tilläggsförsäkringar  och dessvärre höjda avgifter som har prövat solidariteten. Eftersom försäkringen är frivillig har naturligtvis alla de som inte anser sig ha behov av en försäkring lämnat. En miljon arbetstagare står i dag utanför a-kassorna.

Jag tycker att det det är självklart att  trygghetssystemen omfattar alla. Och för att det ska vara möjligt måste den vara offentligt finansierade och ge likvärdigt skydd åt alla.

Det är på tiden att ändra arbetslöshetsförsäkringen. Det borde väl vi vara eniga om som vi är eniga om att det amerikanska sjukförsäkringssystemet behövde ändras.

Read Full Post »

Idag skriver docenten i nationalekonomi Per Skedinger på SvD Brännpunkt:

”Sveriges höga minimilöner, starka skydd för tillsvidareanställningar och avsaknad av lärlingssystem talar sammantaget för att vårt utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten knappast är gott, såvida vi inte är beredda att göra genomgripande förändringar av arbetsmarknadens institutioner.”

TCO försvarar arbetarnas rätt på bekostnad av ungdomars och LO har gjort allt för att försvåra för ungdomar att få jobb. Och S lyder då LO är den stora bidragsgivaren och som sådan har stor makt över agendan.  Fortsätt de så, blir det omöjligt för de som har jobb att behålla dem. Företagen flyr. Kapitalet flyr.

Saken blir bättre av att LO ljuger och fabricerar eller stoppar forskning när den visar en för dem obehaglig sanning som kräver att be handlar och kanske öppna arbetsmarknaden för ickefrälsta. Det skrämmer dem. Det visar också att de tror inte på deras medlemmar.  Att de har så mycket erfarenheter och kunskaper att de är attraktiva på marknaden.

Bloggat. Magnus Andersson, Rolf Eriksson, Per Ankersjö

Read Full Post »

Facket förklarar krig mot allt som håller den svenska arbetsmarknaden levande. Den svenska arbetsmarknaden har varit sjuk länge nu och fortsätter nog en god bit till om LO  mfl har en säg. För mig är det främmande att se något som inte fungerar som det ska och låtsas som ingenting. Man ska ändå försöka lösa problemen på bästa möjliga sätt. De är ju alltid bättre att försöka göra något än att bara sitta och titta medans situation blir bara sämre och sämre. LO m fl  vägrar medicinera den sjuka, istället vill de dra ut sladden på respiratoren, för det är just det som bemanningsföretagen har fått som roll, tilldelat efter omständigheterna. Eftersom de tycker att medicinen smakar blä, vill de hellre friskförklara den döende och skicka den hem än att ta det svåra beslutet.

Sedan tycker att det är förunderligt att folk förväntar sig att arbetsmarknaden ska vara statisk. att den inte ska följa trenderna och utvecklingen. Förändringen sker i allt runtomkring oss. Och det har vi lärt oss acceptera. Vissa av oss har  även gått ännu längre och lärt sig att använda förändringen till deras fördel. Varför kan vi inte göra det här? Om allt förändras, är det väl självklart att även arbetsmarknaden gör det och att reglerna ska anpassa efter det.

Se Annies inslag i ämnet

Läs även Ingrid lundqvist, Magnus Andersson, Annie Johansson, Edvin Alam

Read Full Post »