Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘RUT’

Bloggosfären varnar för hur dyrt det kommer att bli om det rödgröna experimentet vinner valet.

Bland det de lovat att göra för att försvåra och fördyra livet  för oss vanliga medborgare är borttagande av  jobbskatteavdraget De lovar att vi kommer att bli några tusen fattigare varje månad. Så glöm semestern och glöm  Louisvuitton väskan som Mona får unna sig och glöm att leva på din lön. Ett återfall till det bidragsberoende samhälle, där omhändertagande och passivitet är ett riktmärke.

Det rödgröna vill höja hushållens utgifter. De vill införa en extra skatt på vinsterna i energibolagen, vilket Maria Wetterstrand motiverar med ”de tar ut det högsta priset från konsumenten fast deras produktion har en väldigt låg kostnad”. Det är visserligen sant – men menar hon på fullaste allvar att en extra skatt på deras vinster kommer att sänka elpriset för konsumenten??

Bor du på landsbygden dessutom så är det kört. Idag har de rödgröna meddelat att de kommer höja bensinskatten med 49 öre om de vinner. Det kommer bli dyrt för bland annat dig som bor på landsbygden, för dig som behöver bilen i arbetet och  för dig som inte kan nyttja kollektivtrafiken.

Det rödgröna vill höja antalet arbetslösa. Av ren princip ska vänstern avskaffa RUT-avdraget, trots att det är en mycket bra reform som gett tusentals arbeten, underlättar vardagen för många familjer och dessutom betalar sig själv genom ökade skatteinkomster och minskade bidrag. Det kommer leda till ökad arbetslöshet, ökade kostnader för staten och minskad möjlighet för vanligt folk att få hjälp i vardagen.

Det  vill dessutom fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar. Idag ligger den på 15%. Den låga avgiften har gjort det billigare att anställa unga, som därmed kommer in på arbetsmarknaden och kan bidra till samhället. De rödgröna vill skicka ungdomarna på utbildning. Jag menar vem behöver ett jobb när de rödgröna regerar, eller?

De rödgröna vill även införa en kilometerskatt på lastbilar. Det innebär att allt som transporteras på lastbilar kommer bli dyrare. Det här kommer drabba åkerier och i synnerhet skogsindustrins timmertransporter.  En konstig “miljöskatt” som straffar moderna, miljövänligare, lastbilar lika mycket som gamla smutsiga är mycket märklig. Den nyligen nedlagda trafikforskningsmyndigheten SIKA utredde saken 2007 och kom fram till att en skatt på 14 kronor milen skulle minska trafiken med 15 procent. Staten skulle få in cirka tre miljarder, netto. Omkring 2000 jobb skulle försvinna, industrin skulle få två-tre procent högre fraktkostnader och skatten riskerar att krocka med regionalpolitikens mål om god arbetsmarknad och service i hela landet. Det blir sannolikt höga administrativa kostnader och det förutsätter en omfattande övervakning av fordonen.

Och för att göra det lättare för tillväxten återinför de förmögenhetsskatten som skrämmer bort investeringar från landet.  Förmögenhetsskatten är en straffskatt för att du har sparat pengar och inte konsumerat bort det som Mp vill.  En straffskatt som kommer att leda till att Sverige tömms av kapital och riskkapitalister, som vi alla vet,  behövs för investeringar och att  satsa på innovationer och nya företag. Men som sagt vem behöver kapitalet och företagen när staten ordnar allt för oss.  ‘Vsserligen kommer de som har ett hus som stigit i värde att straffbeskattas men vad görs. De är i vänsterkartellens ögon lika mycket kapitalister som de mycket rika.  Har de inte råd att betala förmögenhetsskatten så ska de inte bo så bra, eller?

Samtidigt flörtar de med väljarna och lovar en miljardregn över både järnvägen och  kommunen . De ska låna många tiotals, kanske hundratals, miljarder till sina vallöften. Det är du och jag som sedan står där med skulderna, som får betala räntan och amorteringarna. Det är dina och mina pengar de ska spendera.

Nästa vecka presenterar de sin budgetöverenskommelse, och då kan vi räkna med att listan på nya skatter och utgifter kommer öka betydligt.

För att förstå hur mycket pengar det handlar om- titta på din deklaration  och se hur mycket extra du fått tack vare jobbskatteavdraget. För de flesta som arbetar handlar det om en hel extra månadslön per år.

Vill du leva på din lön, rösta på Centerpartiet!

Read Full Post »

”Jag kommer att göra allt för att öppna fler dörrar för att öka kvinnors frihet och möjliggöra alla människors rätt att leva sina egna drömmar. Också unga kvinnors ambitiösa studier och arbete skall löna sig.” Maud Olofsson

Trots att de kvinnliga studenterna är i majoritet på högskolorna har kvinnor fortfarande sämre karriärmöjligheter än män. Kvinnor tjänar 20 procent mindre än män och kvinnors förmögenheter är betydligt mindre än männens.

Det var faktiskt liberalerna som var först ute då det gällde kvinnornas frigörelse. Men de senaste decennierna har socialdemokratin dominerat i Sverige och i jämställdhets frågan. Filosofie doktor Anita Lignell Du Rietz konstaterar i sin bok Svenskornas företagsamma historia (Timbro 2009) att kvinnor alltid har arbetat men inte alltid i den form de velat, eftersom både stat och fack har lagt sig i och ställt upp hinder.

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen ansåg nämligen att männen skulle vara familjeförsörjare och att det därför var rätt att särbehandla kvinnor negativt. Därmed förbjöds kvinnor att arbeta både nattetid och övertid vilket gjorde det svårt att exempelvis fortsätta driva företag. Men sedan för att tvätta bort deras förtryck spred de felaktig information för att odla myten att kvinnor fick tillträde till arbetsmarknaden först genom den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn och Socialdemokraternas hjälp.

Men kvinnorna har startat  befrielse rörelsen från alla gissel och psykologiska förtryck de har utsätts för under det senaste decenniet. Kvinnor kan och kvinnor ska.

En av Centerns  första åtgärder efter maktskiftet var att öppna den offentliga sektorn och göra det möjligt för sjuksköterskor, undersköterskor och andra att starta eget samtidigt som den ensamstående mamman och kvinnan i äldreboendet nu kan välja de tjänster som passar henne bäst. Vi har också vågat göra svarta tjänster vita. Tjänster där kvinnor dominerar.

Äntligen har kvinnor med normala inkomster möjlighet att kunna göra karriär och samtidigt klara livspusslet. Barnomsorgspengen och jämställdhetsbonusen är andra exempel på hur föräldrar nu kan bestämma själva hur barnomsorgen skall utformas. Centern har gjort vardagen bättre för många kvinnor, i synnerhet för de med låga inkomster och knepiga livspussel.  Jobbskatteavdraget ger mer pengar i plånboken och avdraget för hushållsnära tjänster gör det möjligt för fler att skaffa hjälp i vardagen – och öppnar dessutom för nya företag.

Och hur vagt och luddigt det än fortfarande är vad de rödgröna vill göra ihop så vet vi att skatterna kommer att stiga och rutavdraget försvinna.

Så för dem som säger att  kvinnor väljer vänster, vill jag säga att jag är en kvinna och jag väljer Centern. Jag väljer frihet och framtidstro.

Read Full Post »

RUT är inte den enda skattsubventionerad tjänst. Det som gör rött folk ännu rödare är att det är privata sektorn och inte den offentliga som tillhandahåller tjänsten.

Plötsligt blir RUT en kvinnofälla. Att befria kvinnor från stress och extra arbete.  Många män jobbar som städare. Vad och var är problemet? med samma logik är daghem och förskolor också en kvinnofälla? Vad är skillnaden? Förutom att barnomsorg är kraftigt subventionerad? Höginkomsttagare har råd att betala mer men det socialdemokraterna som införde en maxtaxa. Statistik från Almega visar att de flesta som använder avdraget är normala inkomsttagare. En fjärdedel av de som nyttjar RUT-avdraget har en årsinkomst under 200 000 kronor.

Själv ser jag RUT som en jämställdhetsreform.  Som kvinna jobbar jag utanför och innanför hemmets väggar. Min man hjälper till men det är inte tillräckligt. Han är egen företagare och jobbar minst 10 timmar varje dag. Jag vill inte belasta honom ännu mera. Dessutom vill jag spendera den tid som finns kvar i dygnet på annat än slit och gnäll. Jag har stora drömma, egna företag och 4 barn. Tack vare RUT-avdraget äntligen kan jag ta hjälp hemma med städning och därmed slippa den stress det innebär att komma hem från jobbet till nästa ”jobb”.  Jag vill helst spendera tiden på mina barn eller min relation med min man. RUT-avdrag har underlättat att man nyttjar hushållsnära tjänster som  har  frigjort massor av tid  samtidigt som ansträngningarna på hemma fronten blivit färre.

För första gången på allvar kan kvinnor göra karriär på arbetsmarknaden, driva egna företag och lägga all den tid som krävs för att nå framgång. På lika villkor som männen. Förtjänar inte kvinnor minst lika bra villkor som männen för att kunna utveckla sig själva, växa och förverkliga sina drömmar. Ska kvinnor betyngas med flertaliga arbetsbördor?

Och varför ser man ner på hushållsarbete? Kvinnor har alltid och kommer nog alltid att utföra hushållsarbete för sig eller för andra. Varför har detta arbete ett lägre värde än något annat? För att vi utför det gratis? För att vi skall utföra det gratis?

Det är bara att inse att hushållstjänster är en växande bransch. Enligt Almega kommer varje månad 23 000 nya köpare till. Kvinnor startar generellt sätt färre företag än män men tack vare RUT-avdraget har kvinnor börjat starta fler företag. Siffror visar att kvinnor är överrepresenterade med företag som rör hushållsnära tjänster. Flera fackförbund är dessutom positiva till avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Det borde vara en självklarhet att våga satsa på den snabbt växande tjänstesektorn. Men det rödgröna hotet  skrämmer fler vilket i sin tur hindrar expansion och möjlighet att kunna anställa fler. Det innebär mindre jobb. Är det det de rödgröna är ute för att uppnå har de verkligen lyckats!

Läs rapporten ROT och RUT ger jobb här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/-2010-/ROT-och-RUT-ger-jobb/
Läs Rätt och fel om ROT och RUT här http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2010-/Ratt-och-fel-om-ROT-och-RUT/

Läs: Göran Hägglund

Media: E-kuriren, Svd, SR, DN, UNT

Read Full Post »

Avdraget för hushållsnära tjänster, som introducerades av Centerpartiet, har blivit en succé  i Sverige och är mycket omtyckt. Den är dessutom självfinansierande. Det har givit 10-12000 jobb, och underlättar vardagen för barnfamiljer och andra som har svårt att få vardagen att gå ihop.

Det är oftare är kvinnor än män som lägger mycket tid på städning, tvätt och disk, det märks också i statistiken. Majoriteten av de som har gjort avdraget är kvinnor. Av de nya företag som tillkommit sedan reformen infördes har ungefär hälften startats av kvinnliga entreprenörer. Det är också väldigt positivt och ett kvitto på att reformen är lyckad ur ett jämställdhetsperspektiv.

Socialdemokraterna kallar skattesubvention för hushållsnära tjänster för ”pigavdrag” och försöker få debatten att handla om gamla tiders klassamhälle. För Centerpartiet är det helt främmande att klassa vissa jobb som ”mindre fina” och att människor som arbetar med hushållsnära tjänster skulle vara mindre viktiga än de som arbetar i någon annan tjänstesektor.

Det
De rödgröna har motsatt sig detta avdrag hårdnackat, och lovat att avskaffa det om de vinner valet i höst. Men sedan backade Miljöpartiet och nu vill Socialdemokraterna tänka om, och öppna  för att behålla avdraget. De har tvingats erkänna att RUT är en väldigt bra reform. Det blir inga problem. Problemet är att erkänna att Alliansen har gjort något bra. Troligen vill de ändra lite i reglerna även om än . Lars Ohly sitter i de rödgrönas strupe och motsätter sig allt.

RUT splittrar alltså oppositionen, samtidigt tvingas sossar tvingas erkänna att Alliansens politik är bra.

Media:  SvD, Ab, Exp,

Read Full Post »

Det rödgröna låtsas vara en kompakt och stabilt val, men vid första lilla grop på vägen ramlar allt isär. Boven i dramat är Miljöpartiet som har en annan agenda. Det är inte bara RUT- avdraget som hotar den lösbyggd fasaden. Det här är inte första eller sista oenighet. När överenskommelser är byggda på lösa grunder, känns den minsta skakningen som en jordbävning. Den får katastrofala konsekvenser.

Miljöpartiet säger sig vara för RUT-avdraget och hushållsnära tjänster.  Det är inte första gång MP byter fot. först var de emot nu är de för. Vad är nytt?

Inom Socialdemokraternas  är man kluven. Det är inte heller nytt.  Man är vilsen och ilsken att man inför öppen ridå klappar på varandra och på MP. Intressant. Väldigt intressant.

Vänsterpartiet är emot. Kvinnor ska inte få någon chans att göra karriär och fria sig själv från alla måsten i hemmet. Att andra kvinnor vinner på det tycker de är hemskt.

Maud skriver att vi i Centerpartiet kommer att slåss för hushållsavdraget i valet. Och det kommer vi. Inte bara det utan vi kommer också att slåss för RIT-avdraget också.

Andra i Veckans bloggdebatt: Kent Persson, Klamberg, Rasmus, Magnus Andersson, Seved Monke,Gustav Andersson, Mary Jensen, Fahlstedt, Linander,Prärietankar, Korkeken, Böhlmark, Edblom,Tokmoderaten, Seved Monke, Mina Moderata Karameller, Mark Klamberg 1 , Tomas Tobé, Edvin Alam,Johan Ingerö, Jonas Morian, Peter Andersson, Robert NoordAnkersjö
– – –
Andra bloggar om ,

Read Full Post »

Det rödgröna låtsas vara en kompakt och stabilt val, men vid första lilla grop på vägen ramlar allt isär. Boven i dramat är Miljöpartiet som har en annan agenda. Det är inte bara Rot avdraget  är inte det första eller det sista

Miljöpartiet säger sig vara för RUT-avdraget och hushållsnära tjänster.  Det är inte första gång MP byter fot. först var de emot nu är de för. Vad är nytt?

Inom Socialdemokraternas  är man kluven. Det är inte heller nytt.  Man är vilsen och ilsken att man inför öppen ridå klappar på varandra och på MP. Intressant. Väldigt intressant.

Vänsterpartiet är emot. Kvinnor ska inte få någon chans att göra karriär och fria sig själv från alla måsten i hemmet. Att andra kvinnor vinner på det tycker de är hemskt.

Maud skriver att vi i Centerpartiet kommer att slåss för hushållsavdraget i valet. Och det kommer vi. Inte bara det utan vi kommer också att slåss för RIT-avdraget också.

Andra i Veckans bloggdebatt: Kent Persson, Klamberg, Rasmus, Magnus Andersson, Seved Monke, Gustav Andersson, Mary Jensen, Fahlstedt, Linander,Prärietankar, Korkeken, Böhlmark, Edblom, Tokmoderaten, Seved Monke, Mina Moderata Karameller, Mark Klamberg 1 , Tomas Tobé, Edvin Alam, Johan Ingerö, Jonas Morian, Peter Andersson, Robert NoordAnkersjö

– – –
Andra bloggar om ,

Read Full Post »