Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘våld’

Dö,Dö,Dö!

Vi lever i en tidsålder då vi hör våra barn skrika dö, dö, dö mot tv-skärmar. hemma hos oss är WII-spelen barnens favorit. De är inte så värst våldsamma men fortfarande innehåller mycket våld. Det finns många spel att välja från men barnen väljer alltid de som är mer eller mindre våldsamma.Varför?  Jag tror att det beror på att resultatet blir mer synbart.

Videospel spelare

Har då mina barn blivit aggressiva? Nej. Barn utsätts för våldsscener konstant. Tv:n, filmerna, spelen, internet, nyheterna, tidningarna, serietidningarna, verkliga livet etc är fulla av sådana. Men den interaktiva delen på tv-spelen skiljer sig från passivt tittande på tv och filmer, eftersom den tillåter barnen att delta aktivt i spelet och förvandlar dem till våldsutövare. Dessutom blir barnen belönade för delaktigheten  i våldshandlingar  genom att flytta till spelets nästa nivå.

Så hur skyddar vi barnen? Jag har aldrig känt att jag behövde skydda mina barn från sådant, utan att jag måste alltid finnas till hands för att diskutera och förklara. Sedan har jag två regler: håll det utanför sovrummet och begränsa tiden de utsätts för sådant. Balans i livet är viktigt.

Read Full Post »

Våld mot kvinnor tar sig olika uttryck. WHO (Världshälsoorganisationen) beskriver kvinnomisshandel eller våld i nära relationer som innefattande: ”fysiskt aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, och olika former av kontrollerande beteende så som att isolera en person från familj och vänner eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp.”

Våldet är alltså mer än den fysiska misshandeln, och handlar oftast om maktutövning. Olika uttryck för våld tar i sin tur olika yttringar. Det kan handla om psykiskt, materiellt, fysiskt, latent och /eller sexuellt våld.

Så varför avslutar man inte relationen? Förutom sociala och ekonomiska faktorer, t. ex. barn och kvinnans ekonomiska beroende av mannen, som är uppenbara har vi känslomässiga banden som har spelat en stor roll men i skymundan. Oftast  finns ett starkt känslomässigt band mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Detta består av många mindre band som flätats samman till en helhet som är svår att bryta.

Sedan har vi den traumatiska bindningen när starka känslomässiga band utvecklas mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller kränker den andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. Det typiska är att den underordnade personen utvecklar positiva känslor och attityder till förövaren. I misshandelsrelationer upprepas oftast övergreppen.Samtidigt varvas de med vänligt och kärleksfullt beteende. Ett manipulativt beteende.  Detta verkar leda till att bandet blir ännu starkare.

Sammanfattningsvis är det sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme, samt att kvinnan upplever en intensiv blandning av kärlek, hat och rädsla. Resultatet av den här bindningen är att kvinnan kan uppleva sig som ”trollbunden” av mannen, vilket leder till att hon kränker och sviker sig själv. Detta beskrivs ofta som det värsta av allt i en misshandelsrelation.

Personer i kvinnans närhet kan spela en mycket viktig roll för hennes uppbrott, men det handlar om att välja rätt tidpunkt. En närstående som griper in vid rätt tillfälle kan ha avgörande betydelse, men det är också viktigt att vara medveten om att ett ingripande ibland kan ha motsatt effekt. Då mannen oftast är den som står kvinnan närmast och då hennes verklighetsuppfattning kan vara präglad av hans, kan kritik av mannen och relationen leda till att hon sluter sig ännu närmare honom (ett slags ”Romeo och Julia-syndrom”). Detta är en upplysning om vad som kan ske, och absolut inte en uppmaning att inte försöka hjälpa personer som befinner sig i en misshandelsrelation.

För att bearbeta ett trauma är det viktigt att sanningen släpps fram och att det som hänt beskrivs med sitt rätta namn (i det här fallet misshandel). Att tala om det som misshandel innebär för kvinnan att hon får ord, med vilka hon kan tala om det som hänt. Vidare kan hon se att hon inte är ensam; andra delar hennes hemska erfarenheter, och hon kan också se att hon inte håller på att bli galen, utan att hennes reaktioner är reaktioner som människan normalt har vid trauman och extrema livssituationer. Slutligen kan hon upptäcka att hon kan förvänta sig att må bättre, då andra kvinnor innan henne gjort det.

Skulden kan finnas kvar långt efter uppbrottet, men genom förståelseprocessen kan kvinnan frigöra sig från sin skuld och bryta även det sista bandet.

Media: E-kuriren

Read Full Post »

Jag har valt att lägga in ett pressmeddelande som jag fått från UNIFEM Sverige rörande konflikten i Gaza som beskriver deras syn på de konstanta brott mot de Internationella konventioner.

2009 01 08

Pressmeddelande från UNIFEM Sverige

UNIFEM Sverige vädjar till alla inblandade i den pågående konflikten i Gaza att genast upphöra med det meningslösa våldet. Att våld föder våld är en kunskap som vi alltför väl känner till. Hjälparbetare i Gaza vittnar om att den humanitära situationen där är bland de värsta de upplevt. Det rapporteras att en tredjedel av dem som dödats i de pågående israeliska attackerna mot Gaza är kvinnor och barn. Från sjukvårdare i Gaza får vi höra om att 80 procent av dem som dödats och skadats är civila. Skolor, kyrkor och moskéer är inte militära mål! Internationella konventioner, inklusive FN:s Kvinnokonvention och Barnkonvention, kränks oupphörligen. Civilbefolkningens rätt till skydd har i praktiken helt upphört.

Omedelbart eld upphör och en snabb samling av män och kvinnor kring fredsbordet är den enda tänkbara utvecklingen för att få slut på den fasansfulla situation som råder. FN:s resolutioner 1325/2000 och 1820/2008 om kvinnor, fred och säkerhet måste få vara vägledande i arbetet med att ge skydd åt kvinnor och barn och i sammansättningen av fredsdelegationer och i fredsprocessens genomförande. Militarisering och den ensidiga tonvikten på vapenmakt fördjupar och brutaliserar konflikten, som måste få en politisk lösning.

Stoppa dödandet och lemlästningen och lyssna till kvinnornas röster med rop på eld upphör och ge plats för kvinnorna vid fredsförhandlingsbordet.

För mer information kontakta:
Maud Edgren-Schori Charlotta Linebäck
Ordförande UNIFEM Sverige Organisationssekreterare UNIFEM Sverige
wlmailhtml:%7BFFD9202A-A430-4A20-8F76-6B5ECDB4BF24%7Dmid://00000029/!x-usc:mailto:maud.edgren-schori@unifem.se wlmailhtml:%7BFFD9202A-A430-4A20-8F76-6B5ECDB4BF24%7Dmid://00000029/!x-usc:mailto:charlotta.lineback@unifem.se
0708 420 247 08-346104

Vänliga hälsningar, UNIFEM Sverige

Read Full Post »