Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘straff’

Nio av tio vuxna kvinnor i Egypten är könsstympade, trots att det numera är förbjudet.

Att en del av kvinnans könsorgan skärs bort kan leda till blodförlust och andra svåra komplikationer. Efter att en åttaårig flicka i Kairo dött av blodförlust år 2007 följde en debatt som ledde fram till att lagen mot könsstympning skärptes i Egypten. Det är ändå mycket ovanligt att brottet dras inför rätta.

Enligt den senaste egyptiska statistiken från 2008 är 91 procent av Egyptens kvinnor mellan 15-49 år könsstympade. Men enligt ny rapport från FN-organet UNICEF håller unga egyptiers inställning till könsstympning av kvinnor på att förändras.  färre unga flickor riskerar i dag i Egypten att könstympas eftersom allt fler unga föräldrar tar avstånd från den uråldriga och hedniska traditionen.

Kvinnlig omskärelse sker i Sverige alltmer som afrikanska invandrare flyttar hit. År 1982 i juli månad, stiftades en lag i Sverige som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde främst för att invandringen från Afrika ökade just då. År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom. Straffskalan har skärpts genom att straffet för den som utför könsstympning i Sverige nu är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart.

Nu är det även förbjudet att könsstympningen utförs utomlands, där det är tillåtet, och inte bara förbjudet att omskära flickor i Sverige. Hittills har ingen dömts för brottet, men Socialstyrelsen misstänker att det fortfarande sker i smyg.

Könstympningen är ett bryter mot barnkonventionen artiklar 3, 19 och  24.

 

Read Full Post »

Vad mer behöver man ha gjort för att få strängare straff? Tre år för våldtäkt, narkotikabrott och sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning.

En 42-årig man, åtalad för flera våldtäkter på två kvinnor, som vid gärningstidpunkterna var 14 respektive 16 år och intagna på ett behandlingshem. Den ena av kvinnorna, avled i samband med att rättegången skulle inledas, dömdes till tre års fängelse.

Den 42-åriga mannen erkände att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna och att han hade haft sexuella umgängen med den nu avlidna kvinnan (K). Han förnekade våldtäkt.

Vid tingsrättens huvudförhandling spelades upp sju timmars videoinspelade förhör som hållits med K under förundersökningen. 42-åringens offentlige försvarare var inte närvarande vid något av dessa förhör. Tingsrätten ansåg att K:s berättelse hade ett lägre bevisvärde än vad den skulle ha haft om den hade lämnats inför rätten. Tingsrätten ansåg att den bevisning som hade åberopats inte var tillräcklig för att det skulle anses ställt utom rimlig tvivel att 42-åringen genom våld eller hot om brottslig gärning tvingat K till sexuellt umgänge med honom. Således ogillades åtalet för våldtäkt. Tingsrätten ansåg det emellertid styrkt att K, som var beroende av narkotika, haft en beroendeställning till 42-åringen, som försåg henne med narkotika. Därutöver att 42-åringen hade förmått henne att delta i sexuella umgängen med honom genom att allvarligt missbruka att hon befann sig i en beroendeställning till honom. Mannen dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Tingsrätten fann vidare det styrkt att 42-åringen hade gjort sig skyldig till våldtäkt på den andra kvinnan och till narkotikabrott bestående i att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna. Påföljden bestämdes till tre års fängelse.

En av nämndemännen var skiljaktig och ville bestämma påföljden till fyra års fängelse. Jag håller med.

Read Full Post »