Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘inkomst’

Dagens arbetsmarknad med låg rörlighet hämmar både den svenska konkurrenskraften och försvårar för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden – ofta unga och utlandsfödda. Såväl OECD, Långtidsutredningen och EU-kommissionen pekar ut den stela arbetsmarknaden som en stor svaghet och bekräftar att strukturreformer är nödvändiga för att svensk arbetsmarknad och ekonomi ska fungera bättre.

För tryggheten på arbetsmarknaden är det viktigt att a-kassan blir en stark omställningsförsäkring. I dag är det dock enbart en minoritet av löntagarna som får 80 procent av sin lön i ersättning. Flera studier de senaste åren har dessutom visat att de olika avgifterna till a-kassan inte har fått den effekt som var tänkt. För att skapa större flexibilitet krävs ökad trygghet. Då behöver fler omfattas av a-kassan. Att låginkomsttagare inom restaurang och handel ofta får betala betydligt mer än höginkomsttagare med hög utbildning och trygga anställningar är orättvist. Med rättvisa avgifter har fler råd att vara med i a-kassan.

Centerpartiet vill:

Ha större flexibilitet på arbetsmarknaden. Kompetens och erfarenhet ska väga tyngre än anställningsår i turordningsreglerna i LAS

– Skapa trygghet på arbetsmarknaden genom en allmän a-kassa med höjd ersättningsnivå

under de tre första månaderna, kombinerat med en snabbare avtrappning mot slutet av a-kasseperioden

– Avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna som infördes 2008

 

Read Full Post »

Bloggosfären varnar för hur dyrt det kommer att bli om det rödgröna experimentet vinner valet.

Bland det de lovat att göra för att försvåra och fördyra livet  för oss vanliga medborgare är borttagande av  jobbskatteavdraget De lovar att vi kommer att bli några tusen fattigare varje månad. Så glöm semestern och glöm  Louisvuitton väskan som Mona får unna sig och glöm att leva på din lön. Ett återfall till det bidragsberoende samhälle, där omhändertagande och passivitet är ett riktmärke.

Det rödgröna vill höja hushållens utgifter. De vill införa en extra skatt på vinsterna i energibolagen, vilket Maria Wetterstrand motiverar med ”de tar ut det högsta priset från konsumenten fast deras produktion har en väldigt låg kostnad”. Det är visserligen sant – men menar hon på fullaste allvar att en extra skatt på deras vinster kommer att sänka elpriset för konsumenten??

Bor du på landsbygden dessutom så är det kört. Idag har de rödgröna meddelat att de kommer höja bensinskatten med 49 öre om de vinner. Det kommer bli dyrt för bland annat dig som bor på landsbygden, för dig som behöver bilen i arbetet och  för dig som inte kan nyttja kollektivtrafiken.

Det rödgröna vill höja antalet arbetslösa. Av ren princip ska vänstern avskaffa RUT-avdraget, trots att det är en mycket bra reform som gett tusentals arbeten, underlättar vardagen för många familjer och dessutom betalar sig själv genom ökade skatteinkomster och minskade bidrag. Det kommer leda till ökad arbetslöshet, ökade kostnader för staten och minskad möjlighet för vanligt folk att få hjälp i vardagen.

Det  vill dessutom fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar. Idag ligger den på 15%. Den låga avgiften har gjort det billigare att anställa unga, som därmed kommer in på arbetsmarknaden och kan bidra till samhället. De rödgröna vill skicka ungdomarna på utbildning. Jag menar vem behöver ett jobb när de rödgröna regerar, eller?

De rödgröna vill även införa en kilometerskatt på lastbilar. Det innebär att allt som transporteras på lastbilar kommer bli dyrare. Det här kommer drabba åkerier och i synnerhet skogsindustrins timmertransporter.  En konstig “miljöskatt” som straffar moderna, miljövänligare, lastbilar lika mycket som gamla smutsiga är mycket märklig. Den nyligen nedlagda trafikforskningsmyndigheten SIKA utredde saken 2007 och kom fram till att en skatt på 14 kronor milen skulle minska trafiken med 15 procent. Staten skulle få in cirka tre miljarder, netto. Omkring 2000 jobb skulle försvinna, industrin skulle få två-tre procent högre fraktkostnader och skatten riskerar att krocka med regionalpolitikens mål om god arbetsmarknad och service i hela landet. Det blir sannolikt höga administrativa kostnader och det förutsätter en omfattande övervakning av fordonen.

Och för att göra det lättare för tillväxten återinför de förmögenhetsskatten som skrämmer bort investeringar från landet.  Förmögenhetsskatten är en straffskatt för att du har sparat pengar och inte konsumerat bort det som Mp vill.  En straffskatt som kommer att leda till att Sverige tömms av kapital och riskkapitalister, som vi alla vet,  behövs för investeringar och att  satsa på innovationer och nya företag. Men som sagt vem behöver kapitalet och företagen när staten ordnar allt för oss.  ‘Vsserligen kommer de som har ett hus som stigit i värde att straffbeskattas men vad görs. De är i vänsterkartellens ögon lika mycket kapitalister som de mycket rika.  Har de inte råd att betala förmögenhetsskatten så ska de inte bo så bra, eller?

Samtidigt flörtar de med väljarna och lovar en miljardregn över både järnvägen och  kommunen . De ska låna många tiotals, kanske hundratals, miljarder till sina vallöften. Det är du och jag som sedan står där med skulderna, som får betala räntan och amorteringarna. Det är dina och mina pengar de ska spendera.

Nästa vecka presenterar de sin budgetöverenskommelse, och då kan vi räkna med att listan på nya skatter och utgifter kommer öka betydligt.

För att förstå hur mycket pengar det handlar om- titta på din deklaration  och se hur mycket extra du fått tack vare jobbskatteavdraget. För de flesta som arbetar handlar det om en hel extra månadslön per år.

Vill du leva på din lön, rösta på Centerpartiet!

Read Full Post »

kölmklnkj Regeringen planerar en radikal förändring av reglerna för sjukförsäkring och föräldrarpenning.

Enligt förslaget skall ersättningen baseras på de intjänade månaderna istället för den förväntade inkomsten.

Studenter och andra nya på jobbet som tex nya företagare riskerar att missa mycket pengar när de blir sjuka. Om det skriver DN och SvD som återger planer från regeringskansliet.

Vad är det egentliga syftet med detta förslag? Ska man beräkna den social/egna avgiften också på den historiska inkomsten eller den aktuella? Ska man kompenseras i slutet av året för den missade ersättningen? Ok, ska man inte få större ersättning än den berättigade och man ska heller inte få mindre.

Fler företagare kommer att välja AB som företagsform för att man kan ta ut lön från första månaden, det kan man inte i enskilda företag. Hur ska man beräkna den historiska inkomsten där.

Ska detta motverka sjukskrivningar, bota sjuka och stärka immunförsvaret?? Tror regeringen verkligen att  detta kommer att få folk att jobba mer? när de är sjuka?

Om det de vill så är det redan så, att alltfler arbetar fast de är sjuka för att inte förlora inkomsten

pga karensdagar och den låga ersättningsnivån (80%). Denna nya reform gör förmodligen att fler kommer att vara kvar på jobbet trots att dem är sjuka eftersom sjukförsäkringen blir nästan obefintlig för en nyföretagare eller nyanställd under det första året på jobbet.

Hur blir det när ens barn är sjuka? Ska man låta den som har högst historisk inkomst stanna hemma med barnen?

Jobblinje med all ära, men till vilket pris?

Read Full Post »