Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘grundpension’

Pensionärerna behöver få större egenmakt och valfrihet. De sämst ställda pensionärernas ekonomiska situation måste förbättras.  Pensionärerna ska också få sänkt skatt, framförallt de som har det sämst ställt, ensamstående kvinnor ska prioriteras Samtidigt ska de som  gärna vill fortsätta att arbeta ska uppmuntras att göra så.

Tackvare den goda ekonomin räknas nu inkomstpensionerna upp med många tusenlappar per år, men garantipensionerna som de fattigaste har och som inte relateras till tidigare inkomster släpar efter. Centerpartiet anser att vi nu måste satsa på dessa pensionärer genom att höja garantipensionerna till en nivå som ger en bra levnads standard.

Åtskilliga människor ser fram emot pensionen. Andra gör det inte. För många kroppsarbetande är det en utmaning att orka arbeta fram till 65. Men det är också vanligt att man förväntas i förtid. Det är synd. Äldre människor är en tillgång som samhället gör bäst i att ta vara på, inte minst mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Att Sverige klarat sig bra i den globala ekonomiska krisen kan till en del faktiskt förklaras i att många pensionärer inte gick i pension utan fortsatt jobba. För sitt arbete fick de ett utökat jobbskatteavdrag och nedsatt arbetsgivaravgift.  Det är en klok politik  att uppmuntra människor att jobba.

Att förbättra för de sämst ställda pensionärerna är inte något nytillkommet i Centerpartiets politik. Den har alltid varit en hjärtefråga. Den som varit med länge vet att partiet alltid haft höjd folkpension/garantipension på sin agenda.  Inte mycket har egentligen ändrats sen 50 talets infekterade pensionsdebatt.  Centerpartiet fortfarande slåss för att pensionärer som haft de lägsta pensionerna ska få det bättre.

Vi har också fått ett tydligt genomslag för det i Alliansregeringens politik. Höjningar av bostadstillägget för pensionärer är ett tydligt exempel. Skatten för pensionärer har sänkts två gånger och då med en inriktning som ger mest till de som har minst  Det har gett en pensionär som bara har garantipension mellan 3500 och 4400 kronor mer per år. Sen 2006 har också skatterna sänkts.

De pensionärer som har det gott ställt har också fått sin beskärda del eftersom borttagandet av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt till stor del kommit pensionärer tillgodo.

Det är  värt att påminna om att  Socialdemokraterna har inte en enda gång  sänkt skatten för Sveriges pensionärer under deras 12 år vid makten. Frågan till den som idag är pensionär blir från oss, skall man lägga sin röst på de rödgröna som pratar men inte gör något eller lägga den på Centerpartiet. Svaret tycker vi borde vara självklart. Lägg den på Centerpartiet. Lyssna till ditt förnuft och välj det parti som vill ge mest till de som har det sämst ställt, det vill säga Centerpartiet. För oss är detta grundläggande politik.

Share

Read Full Post »