Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ungdommar’

Idag skriver docenten i nationalekonomi Per Skedinger på SvD Brännpunkt:

”Sveriges höga minimilöner, starka skydd för tillsvidareanställningar och avsaknad av lärlingssystem talar sammantaget för att vårt utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten knappast är gott, såvida vi inte är beredda att göra genomgripande förändringar av arbetsmarknadens institutioner.”

TCO försvarar arbetarnas rätt på bekostnad av ungdomars och LO har gjort allt för att försvåra för ungdomar att få jobb. Och S lyder då LO är den stora bidragsgivaren och som sådan har stor makt över agendan.  Fortsätt de så, blir det omöjligt för de som har jobb att behålla dem. Företagen flyr. Kapitalet flyr.

Saken blir bättre av att LO ljuger och fabricerar eller stoppar forskning när den visar en för dem obehaglig sanning som kräver att be handlar och kanske öppna arbetsmarknaden för ickefrälsta. Det skrämmer dem. Det visar också att de tror inte på deras medlemmar.  Att de har så mycket erfarenheter och kunskaper att de är attraktiva på marknaden.

Bloggat. Magnus Andersson, Rolf Eriksson, Per Ankersjö

Read Full Post »