Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘yrke’

Regeringen satsar i år en miljard mer på komvux och yrkeshögskola än socialdemokraterna gjorde 2006. Regeringen satsar mer på yrkesvux och yrkeshögskolan samt på lärlingsutbildningar.

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) för att motverka brist på yrkesutbildade personer.Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Samhället fungerar inte om alla är akademiker och alla vill eller kan inte bli akademiker. Vi behöver alla yrkesgrupper. Vi måste satsa på yrkesutbildningar. Under 20 års tid har yrkesutbildningarna prioriterats ner, det är bara det teoretiska och akademiska som har haft prioritet på gymnasiet.

Även lärlingsutbildningarna är en fantastisk insats.  Många yrken har länge hotats av att försvinna för att ”återväxten” varit för dålig då ungdomar rent praktiskt inte haft möjlighet att lära sig dessa yrken. Många gamla handtverk kan man helt enkelt inte lära sig genom att enbart sitta på skolbänken. De kunskaper och den kompetens man behöver i dessa yrken måste man förvärva på plats från erfarna hantverkare.

Det är värt att nämna att det  har aldrig någonsin gått så många på högskolan som i år. Det är  20 500 fler som läser på högskolan 2008/2009 än år 2006/2007.  Det har stadigt ökat .

Read Full Post »