Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘värme’

Solinstrålningen kan användas för att generera både värme och varmvatten. Om vi endast använde det till sådant skulle vi skörda stora ekonomiska- och miljövinster. Här i Sverige dras vi runt med den vanliga missuppfattningen att solvärme inte skulle fungera hos oss därför att vi har så lång vinter.  Kan man skymta sin egen skugga så kan man också få energi från solen.

Om vi kunde lagra solenergin från en enda soltimme under sommaren så skulle det täcka hela landets behov under ett helt år.  .Solvärme är lönsamt i ett längre perspektiv. Solenenergin är gratis och driftskostnaden för solvärmesystemet är i det närmaste obefintliga. Det finns olika typer av solfångare; från enkla svarta mattor till planglasade solfångare och de mera avancerade vakuumrörsolfångare.

Så vad väntar vi på? En lag ? Ok, vad sägs om det : alla fastighetsägare skall installera solvärmesystemet för att täcka minst 50% av fastighetens energi behov.

Ska vi kanske också ha lag om energieffektivisering, för att öka incitamenten för att aktivt arbeta med energieffektivisering och ett ökat energimedvetande i företag.  Även om det egentligen borde vara självklart då en  resursbesparing kan öka konkurrenskraften.

Read Full Post »