Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘värdering’

Idag publicerar Uppsalas nya tidning  (UNT)  en debattartikel skriven av Stina BengtssonMaria Kornevik Jakobsson, Abir Alsahlani och Kristina Isaksson. I artikeln tar de avstånd ifrån Uppsalacenterpartisten Mats Jonssons ställningstagande för ett upprätthållande av hederskulturen i samband med att vänsterpartisten i staden föreslagit ett minnesmärke över Fadime.

Bakgrund:Vänsterpartiets riksdagsledamot Amineh Kakabaveh har väckt förslag på att Fadime Sahindal på ett eller annat sätt ska hedras, genom en staty i riksdagen, eller i Fadimes hemort Uppsala. Lokalt i Uppsala har olika initiativ på samma tema tagits av Ilona Szatmári Waldau (V), exempelvis att ett torg skulle få Fadimes namn. Förslagen om monument eller staty i Uppsala har väckt debatt, inte minst bland Uppsalas kurdiska befolkning. Uppsalapolitikern Mats Jonsson (C) som i förklarar att  han är negativ till förslaget och menarr att risken kan vara att statyn uppfattas som ett ”monument mot dem” – det vill säga Uppsalas kurder. Han förklarar vidare att det är svenskar som tar Fadime som ”gisslan” för att ”manifestera den svenska kulturens överlägsenhet”

Vad tycker jag då? Jag tycker att vi behöver jobba för att bekämpa det patriarkala tänkande. Men varför göra politik utav det. Vi behöver inkludera alla organisationer speciellt de som jobbar med barn. Vi behöver strategier och säkert pengar, men vi behöver inte politisera det för att vinna röster. Det här är en självklar fråga. Vi måste bekämpa hedersförtrycket  genom att satsa resurser på att värdesystem och beteende förändras.  Vi behöver även insatser med skyddat boende och stödåtgärder riktade till tjejer. Men det är inte en problem som drabbar bara tjejer utan även killardå även killar i hederskulturen tvingas till olika saker.

Vi måste komma ihåg att tiotusentals tjejer i Sverige har idag inte tillgång till de rättigheter som det demokratiska samhället garanterar dem. Tjejernas vardagsliv präglas av frihetsbegränsning och kontroll. De mest vanliga former av hedersförtryck är till exempel att som tjej inte få delta i gymnastikundervisningen, simlektionen, inte får ha kompisar av annan kultur, inte får titta på de filmer, lyssna på den musik eller läsa de böcker man vill själv, inte välja sin partner, inte själv få välja utbildning eller yrke etc…Det händer att tjejerna utsätts för mycket större övergrepp såsom tvångsäktenskap, psykiskt och fysiskt våld och könsstympning. Det kan ske i ett hem nära dig.

Vill man hedra Fadime ska man jobba för ett värderingsskifte hos en viss grupp. En staty åstadkommer inte det.

Källa: Svd

Read Full Post »