Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘väljarna’

Det finns alltid en gestaltningskonkurrens mellan partierna. I valet 2006 handlade till exempel om arbetslösheten och utanförskap. Man kan både notera hur den frågan lyftes upp, men också hur den gestaltades. ’Det går bra för Sverige och alla ska med’ kontra ’Sverige präglas av utanförskap som kan och ska brytas’.Valet 2010 kommer att kretsa mycket kring ekonomi och sysselsättning.Inget parti drev fullt ut en professionell valkampanj under förra valrörelsen. Sverige har en av de valrörelser i Europa som är mest media styrd. Makten hos medierna ligger i redigeringsmakten. Det är därför viktigt att man är först med tolkningen av det som hänt och vad som skall hända. Medialiseringen är en trend som fortsätter. Det är något att på allvar.Det är bara att konstatera att det sker en snabb medieutveckling med sajter och debattsidor. Nätet kan dock inte mobilisera de icke-politiskt intresserade. Renodlade partisajter får inte det önskade inflytandet. Man får kombinera med andra sätt att synas på nätet och i traditionella medier. Samtal med väljarna har alltid varit viktigt, men blir även mer central. Folket har nämligen blivit alltmer fragmenterat. Väljarna ser olika saker, de har inte samma mediebild.

Många partier har en struktur som inte följer var väljarna finns. Det är fortfarande väljarnas verklighetsbild som avgör. Vad har väljarna för syn på orsakssambanden? Väljarna vill ha partier som är i rörelse, som uttrycker nyfikenhet, som uppsöker nya samhällsproblem. Det handlar om vilka partier som ser på samhällsproblemen som väljarna ser på de och vilka som har en agenda för att lösa dessa och kan förmedla det på ett konkret och tydligt sätt. Man måste nå ut med det man vill uppnå.Jag hoppas kunna se mer och mer strategiskt raffinerade och professionella kampanjmetoder nästa år. För vi kommer att se nya värderingsmönster i kommande valrörelse, med andra konfliktdimensioner, exempelvis med frågor som rör miljö och tolerans. Jag vill få en valrörelse med positiv energi. Vi kommer troligen att få längre spurtkampanjer. Det är inte så konstigt att vi går mot den typen av valrörelser, där man kan få rösta tidigt och berättar för andra vad man röstat på.

Read Full Post »