Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘valfrihet’

Det är glädjande att det blir en förändring, trots att (S) politiker skyllde på andra. Men nu gör de något och det är det som är viktigast. Även om det är synd att man känner sig tvungen att gå till media innan man blir lyssnad till.

Att man behandlar äldre människor på det här sättet är för mig sannerligen främmande. För mig är äldre människor en stor resurs. Där finns kunskap och erfarenhet, där lagras livets visdom.

Regeringen har föreslagit i en lagrådsremiss en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen, bland annat utökade möjligheter till valfri hemtjänst.

Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.
Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Sverige som världens bästa land att åldras i. Äldre ska mötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv.Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.

Det handlar inte bara om att få bo ihop, utan också att bli respekterad och behandlad med värdighet. Att få bestämma över sitt eget liv och vad man får äta och dricka och göra. Jag , bara för att man äldre har man inte blivit mindre människa. Mänskliga rättigheter gäller oavsett åldern. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges, vilket är mycket positivt.

Det har  föreslagits även en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.

Värdegrunden innebär att äldreomsorgens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.En sådan värdegrund i verksamheten ska tydliggöra olika aspekter såsom integritet i till exempel privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Tydligen har vi kommit till den punkten att vi behöver instifta lagar för att behandlas med respekt. Fy, vi borde skämmas!

Media: E-kuriren, E-kuriren#1, Ekuriren#2,

Annonser

Read Full Post »

SVT berättar hur Eskilstuna säger nej till att Arne, 94, ska bo med sin fru. Se inslaget nedan.

Jag kräver att politikerna och tjänstemännen i Eskilstuna löser det. Jag hoppas att sossarna i Eskilstuna tar ut sina huvud ur sanden och sluta med deras anklagelser och bortförklaranden och agera för att lösa situation redan för Arne och Gunnel.

Detta är primärt en fråga för kommunerna, men när kommunerna inte alltid tar sitt ansvar bör man överväga lagstiftning med en parboendegaranti.Idag presenterar Barbro Westerholm en rapport som visar att det bara är 44 kommuner i Sverige som garanterar att äldre par kan fortsätta leva tillsammans då ene maken är i behov av ett äldreboende.

Allt tyder på att erfarenheterna från de kommuner som låter äldre par flytta gemensamt till äldreboende är goda. Det handlar inte om många par per kommun och medför därför endast marginella kostnader eller besvär för kommunen att ordna. Men för det enskilda paret handlar det om livskvaliteten och tryggheten under de sista åren i livet.

I våra

Alliansregeringen har avsatt en halv miljard kronor om året i investeringsstöd för fler äldreboenden och trygghetsboenden för äldre. Dessa pengar kan bidra till mångfald och flexibilitet i boendet för äldre. Vi anser det som angeläget att varje kommun inventerar vilka lägenheter i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov och önskemål.

Antingen menar vi allvar med självbestämmanderätt för alla eller så är det bara tomma ord.

Läs mitt tidigare inlägg om valfrihet och bestämmanderätt i äldreomsorgen

Read Full Post »