Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘val2010’

Åter hemma efter tredagars intensiv utbildning för Centerns toppkandidater.  Sveriges trevligaste och mest positiva människor träffas under tre dagar för att peppa varandra. Av Mauds tal märker man att partiet har fått ny energi och man pratar igen om visionen för Sverige.

Det första vi fick lära oss är att ta hot och trakasserier på största allvar. Jag blev verkligen imponerad av hur kandidaternas trygghet tas på största allvar. Innehållet på utbildningen var mycket bra. Det ingick debatteknik, mediaträning och diskussioner om hur vi skapar trevliga väljarmöten och bra stämning. Vi blev också professionellt fotograferade med hår- och sminkpiffning före av inte mindre än Eskilstunas bästa sminkös Merit Bertilsson.

Allt praktiskt fungerade smidigt och helt problemfritt.  Vågar jag drömma om att valkampanjen fungerar lika smidigt och problemfritt.   Opinionsläget för Centerpartiet lämnar mycket i övrigt att önska, även om dagens mätning ser något roligare ut än vanligt. Det kommer dock att krävas en insats utöver det vanliga att klara våra egna mål. Men en sak är säker och det är att Centern är rustat att klara trycket från en valkampanj driven med fullkraft och det ingjuter en känsla av trygghet och förtroende.

Media:Svd

Read Full Post »

Vårpropositionen är försiktig och jag kan förstå varför. Jag litar på Borg. Han är en ordningsman. Vi behöver sådana som han när vi blir för ivriga.

Men jag är rätt besviken på att han inte värdesätter insatserna kring ungdomsarbetslöshet och bereder dem  plats i vårpropositionen. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än övriga Europa. Det är farligt att låta ungdomarna passiviseras och tappar  drivkraften som  är Sveriges framtid.

Unga behöver få in en fot i arbetsmarknaden och för att en arbetsgivare skall välja en ungdom utan erfarenheter framför en äldre med erfarenheter måste det finnas incitament. Lägre arbetsgivaravgift tex.  Ungdomar möter ofta moment 22 när de söker jobb. det krävs arbetslivserfarenhet för att få första jobbet. Hur tänkte man??

Jag vill se resultat. Jag vill se fler unga i arbete.

Media
AftonbladetDNDN# 2, DN # 3, DN# 4, SvdSvd# 2, Svd#3, Svd#4, Svd# 5, Expressen

Read Full Post »

Idag presenterar Alliansregeringen sin vårbudgetproposition. Det ser ljust för Sverige. Återhämtningen är på väg.  Sverige har klarat krisen bättre än många andra länder tack vare en ansvarsfull finanspolitik. Men ekonomin är fortfarande bräcklig och vissa grupper har drabbats hårt av krisen.

Nu är det viktig att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Därför föreslås ett antal åtgärder för att fortsätta att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin. Men förutsättningen är bland annat att de tillfälliga åtgärder som satts in för att motverka krisen avvecklas då konjunkturen förbättras.

Bland åtgärder för att minska krisens effekter och vårda återhämtningen finner vi sänktinkomstskatt för pensionärer och höjning av flerbarnstillägget.

Pensionärer och barnfamiljer har drabbats särskilt hårt av krisen. Det är viktigt att dessa grupper inte halkar efter. De pensionärer som har lägst inkomst får en skattesänkning om 1 200-1 400 kronor nästa år. Tillsammans med den höjda garantipensionen så ökar inkomsten för denna grupp med mer än 2 000 kronor nästa år. Det är inte tillräckligt. Vi vill fortsätta minska skattetrycket för alla.

Vänsterpartierna försöker göra politik av att jämföra skattesäkningen för pensionärer med jobbskatteavdraget och prata om klyftor. De lovar utplåna klyftorna men undviker att svara på frågan hur??  De lovar att skillnaden mellan den som arbetar och gör jobbskatteavdrag och den som är pensionär ska minska. Vad de egentligen menar är att de vill ta bort jobbskatteavdraget som gett undersköterskan cirka 14 00 kronor mer per månad. Jag tror inte att de har ett starkt stöd bland Sveriges pensionärer för att skatten ska höjas för deras barn och barnbarn. Pensionärer vill ha sänkt skatt för dem och inte höjda skatter för en annan grupp.

Barnfamiljer drabbas hårt under lågkonjunkturer och utgör en stor del av  hushållen med låg ekonomisk standard.  Ju fler barn desto lägre är den ekonomiska standarden. Centerpartiet har varit pådrivande i budgetförhandlingarna för att förbättra situationen för barnfamiljer, i synnerhet de  som har de minsta marginalerna. Ett ändamålsenligt sätt att förbättra dessa hushålls ekonomiska situation är därför att höja barnbidragets flerbarnstillägg. Jag hade gärna sett en höjning av underhållsbidragen för att förbättra ensamstående föräldrars situation.

Jag hade också sett flera åtgärder som minskar regelkrånglet för dem som skapar de nya jobben, nämligen företagarna, de små företagarna. Jag får nöja mig för den här gången med införande av en frivillig revision för små aktiebolag. Bolagen kommer att  få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Detta är en mycket viktig reform för Centerpartiet och Sveriges företagare. Ambitionen på regelförenklingsområdet är dock högre ställd än så här och arbetet kommer att fortsätta.

Småföretagarnas kostnader sänks genom en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag med 5 procentenheter.

Bland jobbskapande eller rättare sagt stimulerande åtgärderna återfinns en tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre från 12 till 6 månader, och en tillfällig satsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola. För att ytterligare stärka sysselsättningen tidigareläggs också vissa planerade infrastruktursatsningar.

Tillväxten väntas bli 2,5 procent i år och 3,9 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms börja minska och sysselsättningen börja öka redan under loppet av 2010. Men krisen är ännu inte över och därför ska man vara försiktig med att lova för mycket. Fler bedömare tycker att vårbudgeten 2011 är för försiktig. Ett annat bättre beskrivande ord är ansvarsfull.


Övriga budgetnyheter: DNDN#2, DN #3, SvDSvD#2, SvD#3, SvD#4, SvD #5,  ExpressenExpressen #2, Expressen#3, HD,

Affärsvärlden, Kkuriren, GP, Teknikvärlden, E-kuriren, E-kuriren #2, E-kuriren #3

– – –
Andra bloggar om , , ,

Read Full Post »