Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdom’

Äntligen har en undersökning gjorts som visar vad vi alla redan visste. Att ungdomar vill ha möjlighet till jobb, lön, arbetslivserfarenheter och värdefulla meriter som öppnar arbetsmarknadens portar. Detta får de genom att sänka de höga trösklarna som finns på arbetsmarknaden.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av högsta i EU. Det är ett stort problem att brottas med. Därför har Centerpartiet ( till skillnad från andra som bara klagar och inte gör något) föreslagit sänkta ingångslöner för unga initialt för att få in i dem i arbete (se förslaget om avstampsjobb). Detta förslag diskuteras varmt, rättare sagt hett,  just nu. Ungdomarna ser med detta deras enda möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är handling och inte vackra ord som kommer att hjälpa ungdomarna att  få en fot in i arbetsmarknaden.

Ungdomar bör lyftas från arbetslöshet till arbete för att utvecklas som personer och för att deras utbildning, självförtroendet och plånboken får en knuff och för att kapitalisera deras produktivitet, effektivitet, energi, kreativitet och nytänkande.

Riksdag & Departement har gjort en egen opinionsundersökning om attityderna kring detta förslag. Utredningen visade att 9 av 10 centerpartister och 6 av 10 arbetslösa är för förslaget. det betyder att mer än varannan väljare till oppositionen är för, m.a.o. väldigt många av sossarnas väljare och av befolkningen i övrigt tycker att det är ett bra förslag.

Därför är det  dags att lägga ner stridsyxan och istället se till att det händer saker så att unga får ett jobb att gå till.

Tänk om oppositionen kunde lyssna på sina väljare och tänka på ungdomarna för en gångs skull? det vore något eller hur?

Read Full Post »

Ungdomsförbunden har svårt att locka till sig ungdomens engagemang. Ungdomar i dag känner att de inte får gehör för sina åsikter. Politik och politiker uppfattas som något  främmande som saknar verklighetsförankring. Något som inte berör. Något som är alltför långt bort från ungdomars vardag. Dessutom är det alltför komplicerat och kostsamt att engagera sig i  förbunden. Man måste hålla sig ajour med det som händer runt om i världen och här hemma i Sverige och man måste delta i olika aktiviteter och evenemang.

Vi behöver ungdomarna och vi behöver deras engagemang för partiets framtid och mest av allt för Sveriges framtid.

Med en bredare politisk mobilisering av unga invandrare  får vi in unga i ungdomsförbunden och samtidigt slipper  en klyfta mellan förorterna och resten av Sverige.  Något som kommer att öka integrationen och förbättra politiken. Många invandrarungdomar kommer från politiskt engagerade familjer vilket i sig ger ytterligare perspektiv in i politiken som partierna skall ta vara på. I förorterna måste partierna, och framför­allt ungdomsförbunden, satsa mer på att kommunicera med unga för att ta tillvara den potential och nedtystade bild av verkligheten som kan formuleras av ungdomarna själva.

Varför inte lyssna på  fritidsledare, socialarbetare och lärare som är i nära kontakt med förorten (segregerade områden)? Eller ännu bättre, varför inte för en gångs skull sitta ner och lyssna på ungdomarna i förorten och besvara deras angelägna frågor? Varför inte ha stadig och nära kontakt med invandrarföreningar och dylikt? Varför inte ta vara på de förebilder somvi har i samhället och använda dem för att nå ut till dessa ungdomar? Det har vi alla allt att vinna på, inte minst inför nästa års valrörelse, som annars bara ser till majoritetssamhället och ännu en gång exkluderar förorten och en vital grupp.

Ungdomsförbunden måste bli mer attraktiva, öppnare, seriösare och mer high tech. Deras roll måste vara tydligare och de måste ta mer plats i dagens politik. Vår ungdomspolitik måste också vara tydligare, spetsigare och kraftfullare.

Ett sista ord : Uppmuntra gärna invandrarungdomar att delta i politiken, men använd dem aldrig aldrig som dekor.

Read Full Post »