Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tillväxt’

Miljöpartiet är emot tillväxt. De har gång på gång kritiserat tillväxtbegreppet. Miljöpartiets politik baseras på idé om utopi. Vi ska jobba mindre, äta annorlunda, resa annorlunda och disponera vår tid annorlunda. Det är Mp som bestämmer. Annars är Miljöpartiet är  i mångt och mycket en nejsägare.

Man säger nej till kärnkraft, nej till EMU, nej till Nato och nej till förbifart Stockholm, nej till bilen, nej till konsumtion, nej till tillväxt, nej till den individuella friheten. Man sa även nej till EU tills man blev tvungen att ändra det till nja. Man är sällan positivt inställd till något. Man gillar att vara negativ.

V, S och Mp har olika agendor. Agendor som inte bara inte alls stämmer överens med den uppgörelse man gjort tillsammans, utan också krockar på alla möjliga sätt och nivåer. Det är alldeles uppenbart att  MP´s kongress såsom Vänsters kongress, nöter på  den gemensamma uppgörelsen.Dessvärre för S är att  Maria Wetterstrand säger sig vilja upplösa det rödgröna samarbetet efter valet. Syftet med samarbetet är att nå makten. Någon gemensam vision av vad man vill göra med Sverige framåt finns inte hos de rödgröna. De vill åt makten, men vill göra med det olika saker.

På det lokalplanet är Mp mer ett pragmatiskt parti som hittar lösningar som är bäst för den lokala orten. Men det är fortfarande ett hungrigt parti som vill ha makten på orten också. I Eskilstuna har Mp gått in i allians med de röda. Men enligt en Mp-politiker är syftet med alliansen att bryta de rödas maktmonopol i Eskilstuna.

Media: Ab, Ab#1, Ab#2, Ab#3, Ab#4,  DN , SvD, SvD#1, DN#1, DN#2,DN#3SvD#2, SvD#3, SvD#4, SvD#5, Expressen,

Read Full Post »

Centerpartiet gick till val på att göra det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Vår målsättning står fast och vi fortsätter att förbättrade villkoren för företag och företagande. Vilket ökar drivkrafterna till att fler blir företagare och att fler företag växer. Det är särskilt viktigt att vi anpassar åtgärderna i ett läge då vi befinner oss i en svagare konjunktur. Därför presenterar vi ytterligare förslag som effektivt främjar Sveriges internationella konkurrenskraft samtidigt som det blir mer attraktivt att investera i vårt land.

Centerpartiet tillsammans med övriga allianspartierna har sedan tillträdet genomfört flera reformer för att förbättra för företagen i Sverige, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts. Det har blivit enklare och billigare att anställa genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb, förbättrad matchning och en förbättrad lönebildning. Sedan maktskiftet 2006 har skatterna sänkts för den genomsnittlige egenföretagaren med 23 400 kronor per år. Som ett resultat av denna offensiva företagarpolitik ökade antalet nystartade företag i riket med 14 000 företag. Bara i Kalmar län ökade antalet nystartade företag från 750 till 1042, en ökning med över 50%.

För att förbättra de små företagens förutsättningar ännu mer sänks nu egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 5 procentenheter, dock med högst 10 000 kronor per år. Egenavgifterna utgör en stor kostnad för många näringsidkare. En nedsättning av egenavgifterna kan därför göra det mer attraktivt att driva ett eget företag samt sänka tröskeln för den som överväger att starta eget.

Genom denna nedsättning kan nästan 200 000 småföretag i landet få lägre kostnader med 1,15 miljarder. Bara i Södermanlands län län rör det sig om 5 128 egenföretagare som totalt får en sänkning med drygt 36 miljoner kronor. Nedsättningen sänker kostnaderna rejält och stärker likviditeten hos företagen, vilket är särskilt viktigt under den rådande lågkonjunkturen.

Centerpartiet infriar ytterligare ett vallöfte och avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. Reformen berör 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar 72 procent av det totala antalet aktiebolag. Revision blir således frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige och innebär en möjlig kostnadsbesparing på åtminstone 2,5 miljarder kronor. Reformen utgör därigenom sannolikt den största förenklingen för aktiebolag som genomförts i Sverige, vilket är ett led i regeringens högt ställda ambition på regelförenklingsområdet.

De aktiebolag som väljer bort revision sparar in arvodet till revisorn, vilken i regel uppgår till 10 000 – 20 000 kronor per bolag. Specifikt i Sörmanlands län innebär detta att cirka 4 800 av länets 7 000 företag får denna valfrihet. Vilket möjliggör en kostnadsbesparing på cirka 48 miljoner kronor per år.

Fler och växande företag är en grundläggande förutsättning om för att ta oss ur den finansiella krisen och den pågående lågkonjunkturen. Centerpartiet och Alliansregeringen är redo att anta utmaningarna. Genom att skapa bra förutsättningar för att starta, driva och äga företag lägger vi grunden för den svenska konkurrenskraften, vilket främjar en ökad tillväxt och en långsiktig välfärd.

Read Full Post »