Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tillgång’

Invandringen måste öka. Det är den stora framtida samhälleliga utmaningen om välfärden ska kunna bevaras. Arbete, boende, vård, skola och omsorg måste organiseras. Vi måste införliva de asylsökande och papperslösa i samhället.

Mångfald i kultur, i företagande, i arbetsliv och i boende kräver att Vi håller mångfalden levande. Det finns spännande och intressanta projekt och insatser runtom i landet. Internationella Företagarföreningen  i Sverige (IFS), bidrar till att omkring 6000 företag om året startas av personer med utländsk bakgrund, de bidrar även till att befintliga företag växer. Men detta är långt ifrån tillräckligt.

Många organisationer i Europa verkar för att integrera invandrare och nya medborgare på arbetsmarknaden genom utbildning, arbetslivsrådgivning och startstöd till nya företag. Till exempel  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) i Italien och Social Enterprise Coalition i Storbritanien som både samarbetar medoch samtidigt integrerar invandrare i företagandet. Minoritetsgrupper i de flesta europeiska länder bildar fler företag än befolkningsmajoriteten.

Read Full Post »