Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘socialförsäkring’

SCB publicerar all möjlig statistik, bland annat om sysselsättningen. Den senaste rapporten visar att fler är i arbete jämfört med ifjol.

”Under första kvartalet 2010 var 3 976 000 personer i åldern 15-74 år i arbete. Det är en ökning jämfört med samma period förra året som förklaras av att 55 000 fler män var i arbete. Av befolkningen var 56,8 procent i arbete. Antalet personer som stod utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade med 62 000 personer, eller 13,9 procent, till 386 000 personer.”

Redan i januari sa Pathric Hägglund på den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) : ”Vi ser tydliga tecken på att fler återgår i arbete i samband med tidsgränserna. Man kan säga att tidsgränserna innebär att de som kan återgå i arbete gör det. ”

En hårdare satsning på rehabilitering istället för att stämpla den långtidssjuke som arbetsoförmögen besparar individen lidande och samhället kostnader. Det ser ljust ut  på arbetsmarknadsfronten. Den svenska arbetslösheten nu sakta men säkert kommer att sjunka.Utanförskapet  och arbetslösheten minskar.

Media: DN, DN#1,  Affärsvärlden,

Annonser

Read Full Post »