Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skola’

Ledaren i Ekuriren igår hade rubriken: vadå utbildningsnivå?  diskuterar skola, utbildning och ekonomi. Jag håller med författaren. Skolan måste lämnas ifred och den måste kunna planera och ta beslut utan att det behöver ta så lång tid. Det är en av anledningar till att friskolorna är mer attraktiva. De har har kortare till beslut.

Vi behöver konkurrenskraftiga skolor i Eskilstuna. Man får aldrig tappa initiativkraften. Skolan måste bli mer tilltalande, närmare eleven och på dess villkor, anpassad till vår tid. Den ska skapa möjligheter och uppmuntra kreativitet och entreprenörskap. Läromiljön skall anpassa till elevgruppen. Skolan skall undvika resursfördelnings diskussioner. Skolan skall rekrytera de bästa lärarna och bästa rektorer.

Ledaren diskuterar även lärlingsplatser. Det är nog på tiden att vi erkänner att alla har inte läshuvud. Det är verkligen på tiden att  de praktiska utbildningarna värderas lika högt som de teoretiska.  Lärlingsutbildningar är ett utmärkt sätt att erhålla den kunskap som näringslivet har ropat efter. Unga måste ingå i en nära och stark relation mellan arbetskraft och arbetsmarknad. De måste få en ordentlig koppling till den lokala arbetsmarknaden. Vi måste öka antalet lärlingsplatser. Centerpartiet har länge påpekat att det är viktigt att unga kan få in en fot på arbetsmarknaden, lärlingsanställning är ett tydligt sätt att sänka trösklarna för unga genom att de kan få ett jobb till en lägre lön. Lärlingsanställning är en ny tidsbegränsad anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Read Full Post »

Barn behöver sömn. Eller? Har två tonåringar som sover sent och vaknar sent. Jag vet inte hur jag ska bota de :).

Vi (föräldrarna) kan ha varit med och bidragit till det. Både jag och min man är kvällsmänniskor, B-människor. Vilken grupp man tillhör bestäms av de gener man ärvt som styr vakenheten.  Ska man kunna säga att det finns en klassklyfta mellan A-människor (morgonmänniskor) och B-människor (kvällsmänniskor)? Efter vems klocka är samhället anpassat? Hur som helst  är det några timmars skillnad mellan grupperna. Och att kallas för B-människa är inte roligt. Jag känner mig faktiskt kränkt :).

Däremot är det ingen fel på min biologiska klocka. Bestämmer jag mig att vakna en viss tid då gör jag det. Det har mina barn inte ärvt. Kanske för att min man saknar en sådan helt och hållet. 🙂

Det är faktiskt inget fel att vara kvällsmänniska men det svenska  samhället är anpassat efter morgonmänniskor. Det kan bero på att det blir mörkt fort och man vill utnyttja de ljusa timmarna. Men det finns faktiskt undantag. Engelska skolan som mina tonåringar går i, startar dagen senare än andra, vilket mina tonåringar – och säkert även andras- uppskattar. Jag vågar påstå att en del lärare uppskattar det också.

Det som är absolut viktigast oavsett vilken typ av människa man är är att man får tillräckligt med sömn. Sömnbrist är ett stort problem idag. Den har betydelse för barnets beteende och koncentrations förmåga i skolan. Barnet blir lätt irriterat, överaktivt, bråkigare, gnälligare och risken för olyckor ökar. Trots det har ingen tagit sig tid att fråga ungdomarna vad de vill eller vilken tid de vill starta på morgonen.

Man väljer istället att starta kl. 8 även om många väljer att skolka första timmarna, och de närvarande får inte in något i hjärnan förrän efter 10:00.  Är skolan skapad för lärare eller elever?? Ska samhället påverka skolan eller ska skolan påverka samhället? Ska vi den äldre generationen påverka den nya eller ska den nya påverka oss?

Read Full Post »

Read Full Post »