Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sexuell läggning’

Varför är folk intresserade av vilken sexuell läggning man har?  Varför är någons sexuell läggning bättre än någon annans?  Varför ska alla passa in i någon form som någon har bestämt? Varför kan inte jag och du vara just vem och vad vi är?

Hur vet man vilken sexuell läggning man har? Hur vet vi att vi har den läggningen vi tror att vi har? Varför ska vi kategoriseras och placeras i fack? En del kommer på vilken sexuell läggning de har när de är unga. Andra tror att man har en viss läggning länge och sedan upptäcker att man har en annan och byter … eller inte.   En del funderar aldrig över sin sexuella läggning . Det är oftast när man är heterosexuell och därför inte behöver uppleva att andra tycker att man är ”konstig”, ”onormal” eller ”annorlunda” på grund av vem man är eller gillar.

Omgivningen förväntar sig ofta att man är heterosexuell och ofta är det först om man bryter mot de förväntningarna som man börjar fundera på sin sexuella läggning.  Men det är inte det enda som omgivningen får oss att omvärdera.  Varje gång vi bryter mot normen utsätts vi för påtryckningen för att rätta oss i ledet. Vi ska inte välja en annan väg. Vi ska inte sticka ut. Vi ska inte vara oss själva utan vad de redan bestämt att vi ska vara och när vi bryter mot det uppstår konflikten.Människor har olika personligheter, egenskaper, intressen, utseenden, sexuell läggning etc. En del saker syns på ytan, och en del  syns inte.  Handlingar och yttre kännetecken tolkas  till vad personen är och så placeras man i ett visst fack.

Jag tycker man ska fortsätta att vara sig själv och man ska vara stolt över det. Olikheterna gör oss unika.

Fördomar finns därute och kommer kanske alltid att finnas. Att rätta sig efter förväntningarna motverkar inte fördomarna.Att våga vara sig själv och vara stolt över det sätter press på samhället. Ju fler som vågar desto starkare press och till slut blir samhället tvungen att acceptera. Acceptera att det finns ingen norm. Att vi är olika och att man inte ska bedöma folk efter det ytliga. Det är jobbigt att behöva ljuga om eller förneka vem man är och vad man tänker, känner eller gör och ingen ska behöva spela en falsk roll.

Det är först när man kan visa viktiga delar av ens personlighet som man kan känna sig synlig och hel. Får man dessutom positiva reaktioner från andra, och känner att man är fri att vara den man är, så blir man lätt både en friskare och gladare person.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck står inte enbart i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter utan  så sjukt att jag inte kan finna ord att uttrycka hur obegripligt det är för mig. Dessutom är sådan diskriminering förbjuden enligt svensk och internationell rätt.

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fängslas, torteras och mördas. Situationen för HBT-personer i världen uppmärksammades i regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006. Med det blev Sveriges regering den första regeringen någonsin som lyfte in frågan i en regeringsförklaring.

”I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara universell.”

Den nya diskrimineringslagen
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige där de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en lag. Till de redan befintliga diskrimineringsgrunderna, där sexuell läggning är en, lades också två nya – ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt slogs de tidigare fyra myndigheterna, inklusive Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), samman till en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska svara för tillsynen över att den nya lagen följs.

Vi behöver jobba mer med dessa frågor. Vi behöver inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen och upprätta en nolltolerans policy   för diskriminering och trakasserier på  alla arbetsplatser.

Media: Ekuriren, Ekuriren#1, Ekuriren #2

Read Full Post »