Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sekretesslagen’

 

Offentliga biträden har fått en mer aktiv roll i asyl målen. Arbetet har också lyfts till en juridisk nivå.  Muntligheten har visserligen ökat under 2006, men inte tillräckligt för att man ska jubla över förändringen.  Dessutom möjligheten för muntligförhandling fortfarande skiljer sig markant beroende på var du bor i landet.

 

Frivilliga organisationer som Amnesty, Röda korset, FARR, Unicef och Rådgivningsbyrån anser att rättsäkerheten har ökat på det formella planet. De menar att det är ett stort framsteg att Migrationsverket nu inte längre kan avslå ansökningar med hänvisning till hemliga ambassadrapporter eller formuleringar som ”enligt verkets kännedom om förhållandena i land X..”

 

Man har därför kunnat notera tydligare beslutsmotiveringar, utförliga domsskrivningar och noggrannare utredningar av asylskäl. Migrationsdomstolen har i flera fall betonat vikten av det ovan nämnda samt muntlighet, kommunikation av alla handlingar och uppdaterad landinformation.

 

Men alla anser att det är lite för tidigt att dra några slutsatser om någon betydande ökning av rättsäkerheten.

 

Men detta är inte det enda problemet. Ökad transparens i domstolarna innebar också mindre sekretess, då domar med namn och asylskäl i stor utsträckning blev tillgängliga för allmänheten.

Speciellt intresserade av offentligheten blev givetvis ambassadpersonal med intresse för regimkritiker. Det kom att innebära enorma risker för asylsökanden och deras anhöriga i hemlandet oavsett utslag på ansökan.

 

Det inväntas nu Regeringsrättens avgörande i frågan om hur sekretesslagen bör tolkas och tillämpas i dessa fall. Det kan komma att behövas en lagändring som tydliggör balansen mellan kravet på insyn och individens behov av sekretess.

 

När det gäller den ökade möjligheten att få bifall i domstolarna, så ska det understrykas att det inte på något sätt var lagstiftarens främsta mål av den genomförda lagförändringen. Utan det som söktes var en förbättring på det processuella och formella planet och inte det materiella.  Den största kritiken finns dock på den materiella sidan.

 

Read Full Post »