Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘samhälle’

Idag har regeringens utredare presenterat ett förslag om hur denna ska se ut. (DN) Ett bra förslag tycker jag. Helst ville jag se fler som var villiga att ställa upp som referens familjer som introducerade nyanlända till det svenska samhället. Men det finns knappast något intresse, tyvärr. Segregationen som de nyanlända utsätter sig för gör att det tar längre tid för dem att samla ihop tillräckligt med kunskap för att klara sig i Sverige.

Enligt förslaget kommer kommunerna att vara ansvariga för denna introduktion. Det kommer att finnas riktlinjer och en plan på vad som ska gås igenom. Jag tycker att detta borde ha varit en självklar del av SFI utbildningen oavsett var man kommer ifrån. Och precis som SFI skall det finnas olika nivåer av denna del också. Det finns många saker som kan tyckas självklara för en men verka främmande för någon med en annan kulturell bakgrund.  Det är viktigt att vi är tydliga och konsekventa med den samhällsinformation som kommer att ges.

På minus sidan är det att denna samhällsinformation är endast avsedd för dem som får uppehållstillstånd som flyktingar. Anhöriga som kommer en viss tid därefter är däremot utestängda från den. Sådan introduktion borde väl vara tillänglig för alla, eller vad tycker ni?

Annonser

Read Full Post »